Ajankohtaista

2019

  • Botnia-tutkimukselle on myönnetty Diabetestutkimussäätiön kaksivuotinen suurapuraha

Tiinamaija Tuomelle myönnetty 69 000 euron kaksivuotinen apuraha on tarkoitettu Vaasan Diabetesrekisterin (DIREVA) seurantatutkimukseen, jossa selvitetään, kuinka diabeteksen jaottelu viiteen alatyyppiin (keväällä 2018 julkaistu tutkimus) säilyy sairauden edetessä. Tutkimuksessa seurataan Vaasan Diabetesrekisterissä olevia diabetesta sairastavia henkilöitä muun muassa kyselyin ja laboratoriotutkimuksin.

Diabetestutkimussäätiö vastaanotti vuonna 2019 kaikkiaan 110 apurahahakemusta ja myönsi yhteensä 24 apurahaa: kolme kaksivuotista apurahaa merkittäviin tutkimushankkeisiin, 12 kpl yksivuotisia hankeapurahoja, ja 9 kpl henkilökohtaista / työskentelyapurahaa. Vuonna 2019 apurahojen yhteenlaskettu summa on 550 000 euroa.

Lisätietoa löydät Diabetestutkimussäätiön internetsivuilta.

  • PPP Botnia-tutkimuksen toinen seurantatutkimus

PPP Botnia-tutkimuksen toinen seurantatutkimus aloitettiin vuonna 2018 ja on parhaillaan käynnissä. Vuonna 2021 aloitamme myös kutsumaan 18–29-vuotiaita uusia osallistujia, jotka on sattumanvaraisesti poimittu Väestörekisteristä.

Lisätietoja PPP Botnia-tutkimuksesta löydät PPP Botnia:n projekti-sivuilta.

2018

  • Finn­MO­DY-tut­ki­mus on al­ka­nut ke­vääl­lä 2014. Tut­ki­muk­seen et­si­tään MODY-ja MIDD-po­ti­lai­ta Suo­mes­sa.

FinnMODY-tutkimuksessa pyrimme selvittämään:

1) Miten yleinen MODY- tai MIDD-diabetes on Suomessa

2) Miten MODY- ja MIDD-diabetes poikkeavat tavallisemmista diabetesmuodoista sekä verensokerin käyttäytymisen suhteen että diabetekseen liittyvien lisäsairauksien suhteen

3) Mitä muita piirteitä MODY:yn liittyy?

Jos kiinnostuit tutkimuksesta, lisätietoa löydät FinnMody:n projekti-sivulta.

 

  • Vastikään julkaistu tutkimuksemme eh­dot­taa muu­tos­ta dia­be­tek­sen luo­kit­te­luun

Lancet Diabetes and Endocrinology -lehdessä julkaistu tutkimuksemme osoittaa, että diabeteksen diagnosointia voidaan merkittävästi parantaa kokonaan uudenlaisella luokittelulla, jonka perusteella diabetespotilaat jaetaan viiteen alaryhmään. Uusi luokittelu täsmentää huomattavasti potilaan ennustetta ja helpottaa sopivimman lääkehoidon valintaa jo sairauden diagnosointihetkellä.

Tutkimuksen tulokset perustuvat Skånen alueella Ruotsissa toteutettuun laajaan ANDIS-tutkimukseen, kahteen muuhun ruotsalaisaineistoon sekä suomalaiseen DIREVA-rekisteriin (Vaasan diabetesrekisteri).

 Lehdistotiedote Helsingin Yliopiston sivuilla.

Botnia sarjakuva