Ajankohtaista

2021

  • Genominlaajuiset assosaatioanalyysit tuovat esiin diabeteksen alatyyppien taustalla olevia etiologisia eroja

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nature Genetic -lehdessä 2021

Lancet Diabetes and Endocrinology -lehdessä vuonna 2018 julkaistu tutkimuksemme osoitti, että diabeteksen diagnosointia voidaan merkittävästi parantaa kokonaan uudenlaisella luokittelulla, jonka perusteella diabetespotilaat jaetaan viiteen alaryhmään. Uusi luokittelu täsmentää huomattavasti potilaan ennustetta ja helpottaa sopivimman lääkehoidon valintaa jo sairauden diagnosointihetkellä.

 Lehdistotiedote Helsingin Yliopiston sivuilla.

Botnia sarjakuva

2020

  • Uusi biologinen johtolanka tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn

Helsingin Yliopiston tutkijoiden johtama kansainvälinen tutkimusryhmä on tunnistanut biologisen mekanismin, joka suojaa tyypin 2 diabetekselta. Tutkimuksen tulokset, jotka on julkaistu Nature Genetics -lehdessä osoittavat, että harvinainen mutaatio, joka estää sinkin kuljettajaproteiinin toiminnan, vähentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen tehostamalla insuliinin eritystä.

Kiinnostavaa on, että myös yleinen geneettinen variantti samassa kuljettajaproteiinissa osoittaa samanlaisia - vaikkakin heikompia - vaikutuksia. Tulokset asettavat kyseisen molekyylin estäjän houkuttelevaksi kohteeksi uusien lääkkeiden kehittämisessä tyypin 2 diabeteksessa.

sinkki botnia

2019

  • Botnia-tutkimukselle on myönnetty Diabetestutkimussäätiön kaksivuotinen suurapuraha

Tiinamaija Tuomelle myönnetty 69 000 euron kaksivuotinen apuraha on tarkoitettu Vaasan Diabetesrekisterin (DIREVA) seurantatutkimukseen, jossa selvitetään, kuinka diabeteksen jaottelu viiteen alatyyppiin (keväällä 2018 julkaistu tutkimus) säilyy sairauden edetessä. Tutkimuksessa seurataan Vaasan Diabetesrekisterissä olevia diabetesta sairastavia henkilöitä muun muassa kyselyin ja laboratoriotutkimuksin.

Diabetestutkimussäätiö vastaanotti vuonna 2019 kaikkiaan 110 apurahahakemusta ja myönsi yhteensä 24 apurahaa: kolme kaksivuotista apurahaa merkittäviin tutkimushankkeisiin, 12 kpl yksivuotisia hankeapurahoja, ja 9 kpl henkilökohtaista / työskentelyapurahaa. Vuonna 2019 apurahojen yhteenlaskettu summa on 550 000 euroa.

Lisätietoa löydät Diabetestutkimussäätiön internetsivuilta.

2018

  • Finn­MO­DY-tut­ki­mus on al­ka­nut ke­vääl­lä 2014. Tut­ki­muk­seen et­si­tään MODY-ja MIDD-po­ti­lai­ta Suo­mes­sa.

FinnMODY-tutkimuksessa pyrimme selvittämään:

1) Miten yleinen MODY- tai MIDD-diabetes on Suomessa

2) Miten MODY- ja MIDD-diabetes poikkeavat tavallisemmista diabetesmuodoista sekä verensokerin käyttäytymisen suhteen että diabetekseen liittyvien lisäsairauksien suhteen

3) Mitä muita piirteitä MODY:yn liittyy?

Jos kiinnostuit tutkimuksesta, lisätietoa löydät FinnMody:n projekti-sivulta.

  • PPP Botnia-tutkimuksen toinen seurantatutkimus

PPP Botnia-tutkimuksen toinen seurantatutkimus aloitettiin vuonna 2018 ja on parhaillaan käynnissä. 

Lisätietoja PPP Botnia-tutkimuksesta löydät PPP Botnia:n projekti-sivuilta.