Tvärminnen kurssit 2022

Lista käsittää ainoastaan Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiä kursseja ja listaa päivitetään sitä mukaa kuin kurssiohjelma kehittyy.

Marine Functional Ecology 17. - 26.5.2022 (englanniksi, Alf Norkko)

Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna 8. - 12.6.2022 (ruotsiksi, Patrik Byholm)

Saariston ekologia 8. - 14.8.2022 (suomeksi, Sirkku Manninen)

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi 15. - 19.8.2022 (suomeksi, Leena Nurminen)

Tietoa tutkimussukelluskursseista löytyy täältä.

 

Vesiluontokurssi – linkki sivustoon jolla voit tutustua vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Materiaalin on tuottanut Niko Nappu (toim.), Markus Dernjatin, Anne Hemmi, Kirsi Kostamo & Mats Westerbom.

 

2017 - Biosukelluskurssin kurssimateriaali