Tutkimuksen toteutusmahdollisuudet

Lammin biologinen asema ja sen ympäristö tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia boreaalisiin vesistöihin ja metsävyöhykkeeseen liittyvien tutkimusten toteuttamiseen.

Tarkemmat tiedot tutkimustiloista, -välineistöstä ja -alueista ovat englanninkielisillä sivuilla. Ota yhteyttä koordinaattori John Loehriin tai Matti Kotakorpiin, jos sinulla on kysymyksiä Lammin biologisen aseman tarjoamista tutkimusmahdollisuuksista.

Alla olevat linkit vievät englanninkielisille sivuille.