Havaintoasemat

Vanajaveden vedenlaadun mittausasemat: linkki

Ajankohtaista ympäristötietoa Lammin biologisen aseman havaintoasemilta: Mustajoen hetkelliset virtaamat tuntikeskiarvoina.

Mustajoen hetkelliset virtaamat tuntikeskiarvoina