Tutkimuksen toteutusmahdollisuudet

Hyytiälän lähistöllä sijaitsee liki 40 km2 valtion maita (soita, metsiä ja pikkujärviä), joita Hyytiälä hyödyntää sopimuksen varaisesti tutkimuksen tekoon. Lähialueella on myös merkittäviä luonnonsuojelualueita.

Pitkäaikaisten opetus- ja tutkimuskoealojen verkosto ja muut aineistot tarjoavat taustatietoa puuston kasvusta, hoitotoimenpiteistä, metsätyypeistä, puulajistosta, kokeellisista toimenpiteistä yms.

SMEAR: Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations (1995-) toimii osana monia kansainvälisiä mittausverkostoja. Asema sisältää 128 m korkean mittausmaston ja useita latvukseen tai sen yläpuolelle ulottuvia mittaustorneja.

Asemalla mitataan jatkuvasti

 • puiden ekofysiologiaa ja kasvua
 • maaperän vesitasapainoa
 • säähavaintomuuttujia
 • auringon säteilyä ja sen heijastumista
 • ainevirtoja
 • aineiden pitoisuuksia
 • ilmakehän aerosoleja
 • karikekertymää

Samankaltaisia mittauksia tehdään myös lähistön soilla ja järvellä. Aineistoja on avoimesti saatavilla.

Hyytiälästä löytyy

 • Luentotiloja, välineistöä, laboratoriotiloja, verstastiloja, majoitusta, ruokapalveluja, kulkuvälineitä yms.
 • Puuston ja muun kasvillisuuden mittaamiseen ja näytteiden keruuseen tarkoitettuja välineitä
 • Laboratoriovälineistöä perusanalyyseihin tai näytteiden käsittelyyn ja säilöntään myöhempää käyttöä varten
 • Monipuolisesti lähistöllä sijaitsevia metsäteollisuuden yksiköitä
 • Keskeinen sijainti eri puolille maata kulkemiseen