Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteitä edustavan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Helsingin yliopistossa, ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettisyyden kehittymistä esimerkiksi seuraamalla ja koordinoimalla tutkimuseettistä koulutusta. Toimikunta myös opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja auttaa tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin.

Toimikunnan jäsenet toimikaudella 2018–2021

Puheenjohtaja
Professori Erika Löfström

Sihteeri
Asiantuntija (Tutkimuspalvelut), FT Aura Kivilaakso
eettinen-toimikunta@helsinki.fi

Jäsenet (varajäsen suluissa)

 • Tutkijatohtori Heli Korkka-Knuts (professori Kimmo Nuotio)
 • Professori Salla Kurhila (professori Jan Lindström)
 • Tutkijatohtori Marius Lahti-Pulkkinen (dosentti Jussi Saarinen)
 • Yliopistotutkija Karoliina Snell (apulaisprofessori Hisayo Katsui)
 • Yliopistonlehtori Riitta Freese (tutkijatohtori Suvi Itkonen)
 • Professori Auli Vähäkangas (yliopistonlehtori Maija Penttilä)
 • Tohtorikoulutettava Oona Myllyntaus (tohtorikoulutettava Ilja Kokkonen)
 • Tietosuoja-asiantuntija osallistuu toimikunnan kokouksiin

Kokousaikataulu

HY:n ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan kokouspäivät kevät 2021:

 • 18.1.2021
 • 15.2.2021
 • 15.3.2021
 • 19.4.2021
 • 17.5.2021
 • 14.6.2021

Toimikunta on tauolla heinäkuussa.

Kokouksessa käsiteltäväksi toivottavat lausuntopyyntöhakemukset tulee lähettää yhtenä pdf-dokumenttina e-lomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua kokousta (sama viikonpäivä kuin kokouksen, viimeistään klo 24:00). Myöhästyneet hakemukset käsitellään seuraavassa kokouksessa. Jos toimikunnan kokouksessa todetaan tutkimuksen täyttävän ihmistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet, toimikunnan lausunto lähetetään hakijalle sähköpostitse kahden viikon kuluessa siitä kokouksesta, jossa lausuntopyyntöä on käsitelty.

Huomioithan ennen lausuntopyynnön laatimista:

 • Arvioitavan tutkimuksen tulee olla osa Helsingin yliopiston tutkimustoimintaa. Lausuntoa hakevan päätutkijan tai osatutkimuksen vastuututkijan tulee olla työsuhteessa Helsingin yliopistoon. Riittäväksi affiliaatioksi katsotaan myös kyseessä olevan tutkimuksen Helsingin yliopistoon myönnetty hankerahoitus, apuraha tai vastuututkijan vierailusopimus hankkeen toteuttamisen ajaksi.
 • Toimikunta ei käsittele jo aloitettuja tutkimuksia.
 • Tutustuthan huolellisesti lausuntopyynnön ohjeisiin ja varmistat, että olet liittänyt lausuntopyyntöön kaikki vaaditut liitteet.
 • Mikäli tutkimuksesi ei kuulu TENK:in linjaamiin ennakkoarvioitaviin asetelmiin mutta olet hakemassa lausuntopyyntöä julkaisuja varten, pyydämme selvittämään riittääkö julkaisijalle selvitys suomalaisesta järjestelmästä. Selvityksen saa pyydettäessä toimikunnan sihteeriltä.
 • Mikäli tutkimuksesi ei kuulu ennakkoarvioitaviin asetelmiin mutta olet silti hakemassa lausuntopyyntöä, kannattaa ottaa yhteyttä toimikunnan sihteeriin ennen lausuntopyynnön laatimista.
 • Tohtorikoulutettavien tulisi keskustella ennakkoarvioinnin tarpeellisuudesta ohjaajansa kanssa. Mikäli arviointi on välttämätön, sitä haetaan yhdessä ohjaajan kanssa. Toimikunta ei pääsääntöisesti käsittele pro gradu-opinnäytteitä. Mikäli harkitset lausuntopyyntöä pro gradusta, otathan yhteyttä toimikunnan sihteeriin.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin: eettinen-toimikunta@helsinki.fi.

Ohjeet tutkijoille

Tutkijoita pyydetään tutustumaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiin periaatteisiin.