Your Idea 2020

Onko tutkimuksessasi tullut esiin ajatus tai idea, mikä voisi ratkaista pienen tai suuremman ongelman maailmassa? Ehkä ideasi voisi kasvaa tuotteeksi tai palveluksi, joka hyödyttäisi ihmisiä tai maapalloa?

Your Idea 2020 -kampanjan tavoitteena on kannustaa tutkijoita ilmoittamaan tutkimuksessa tehdyistä ideoista ja keksinnöistä ja siten kasvattaa keksintö- ja ideailmoitusten määrä 200:aan vuoden kestävän kampanjan aikana.

Kampanja-aikana 6.4.2020–5.4.2021 keksintö- ja ideailmoituslomakkeella lähetetyistä ideoista saa palkkion, joka on suuruudeltaan 300 euroa. Jos idean jättää yhdessä useampi henkilö, summa on 500 euroa ja se jaetaan tasan idean jättäneiden kesken. Palkkio maksetaan 200 ensimmäiselle idealle.

Palkkion saaminen edellyttää, että keksintö- tai ideailmoitus on toimitettu asianmukaisesti Helsingin Innovaatiopalveluille (HIS). Kampanjan tarkat säännöt löydät alhaalta.

Lue lisää uutisesta Kerro tutkimukseen perustuvasta ideastasi tai keksinnöstäsi – annamme apua kaupallistamiseennna ideallesi.

Yliopistossa tehtyjen tutkimustulosten kaupallistamista säätelee laki korkeakoulujen keksinnöistä. Tutustu tarkemmin kaupallistamisprosessin kulkuun.

 • Kampanja-aika 6.4.2020–5.4.2021
 • Kampanjaan voivat osallistua Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat henkilöt sekä opiskelijat, jos he ovat mukana ideassa tai keksinnössä, jossa on myös vähintään yksi Helsingin yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö.
 • Kampanjaan osallistutaan toimittamalla Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:lle (HIS) keksintö- ja ideailmoituslomake, missä:
  • tiedot idean tai keksinnön takana olevasta tai olevista henkilöistä
  • ilmoituksen jättäjien osuudet ideaan tai keksintöön (%)
  • idean tai keksinnön nimi
  • idean tai keksinnön kuvaus
  • idean tai keksinnön syntymiseen vaikuttaneen rahoituksen lähteet
  • kaikkien idean tai keksinnön jättäjien allekirjoitukset
  • Lisäksi HIS:n työntekijän esittämiin mahdollisiin lisäselvityspyyntöihin on vastattu ja pyydetyt liitteet toimitettu HIS:lle pyydetyssä aikataulussa.
 • Helsingin yliopisto maksaa kampanjan aikana jätetyistä keksintö-/ideailmoituksista palkkion, jonka suuruus on 300 euroa/jätetty ilmoitus, mikäli keksijöitä on yksi ja 500 euroa/ilmoitus, mikäli ilmoituksen jättäjiä on kaksi tai useampi. Mikäli ilmoituksen jättäjiä on useampi kuin yksi, palkkio jaetaan tasan heidän kesken. Palkkio on veronalaista tuloa.
 • Palkkio maksetaan 200 ensimmäisestä kampanja-aikana HIS:lle jätetystä keksintö-/ideailmoituksesta, joka on muodollisesti ja näiden sääntöjen mukaan tehty.
 • Yksittäiselle henkilölle korvaus maksetaan maksimissaan viidestä jätetystä ilmoituksesta.
 • Palkkio maksetaan Helsingin yliopistoon työsuhteessa oleville, sekä Helsingin yliopiston opiskelijoille silloin kun opiskelija on mukana keksijänä keksinnössä, jossa on keksijänä myös vähintään yksi Helsingin yliopistoon työsuhteessa oleva.
 • Palkkion maksusta huolehtii Helsingin yliopiston HR. Palkkiot maksetaan kaikille samanaikaisesti jokaisen vuosineljänneksen jälkeen.