Kaupallistamisen rahoittaminen

Mistä rahat kaupallistamiseen? Ilmoittaudu mukaan Business Finlandin syksyn 2021 Research to Business  (entinen TUTL) -rahoitushakuun viimeistään 30.6.2021. Voit ilmoittautua mukaan täältä.

Merkittävimmät oivallukset syntyvät usein pitkän tähtäimen perustutkimuksesta. Koska oivallusten kaupallinen arvo määrittyy siitä, kuinka hyvin ne vastaavat markkinoiden kysyntään, on vuorovaikutus yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tärkeää. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse, sillä tässä voimme olla suureksi avuksi.

Kevään 2020 Research to Business -haussa valmisteluprosessiimme osallistui 10 tutkijaryhmää. Aiempien vuosien kokemusten perusteella valmisteluprosessin kautta hakemuksensa jättäneiden tulokset ovat olleet muihin verrattuna erinomaisia.

Kaupallistamisen valmisteluvaiheessa keksintöä on usein täydennettävä kaupallisia tavoitteita palvelevalla lisätutkimuksella ja testauksella. Business Finlandin kaksi kertaa vuodessa järjestämä Research to Business -haku tarjoaa kaupallistamisen valmistelurahoitusta akateemisesta tutkimuksesta saatujen tulosten kääntämiseksi kaupalliseen muotoon.

Research to Business -prosessin tavoitteisiin kuuluu idean tai keksinnön kohdemarkkinoiden selvittäminen ja sen kaupallisen toimivuuden todentaminen esimerkiksi prototyypin tai pilotin avulla. Moniin muihin rahoitusmuotoihin verrattuna Research to Business -rahoitus mahdollistaa keksinnön tai idean soveltuvuuden ja kiinnostavuuden testaamisen varsin riskittömästi yritysmaailman kontekstissa ennen kuin tuote tai palvelu saa lopullisen muotonsa.

Research to Business -rahoitusta myönnetään tyypillisesti 1–2 vuodeksi, mikä riittää yleensä kaupallistamiseen tähtäävien tukitoimenpiteiden ja niitä seuraavan toimintasuunnitelman tekemiseen.

Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään 40 % rahoituksesta käytetään tutkimuksen kaupallistamisen valmisteluun. Business Finland maksaa tuesta 70 %, loput 30 % tulee kyseistä tutkimusalaa edustavalta laitokselta Helsingin yliopistosta.

Toimimme Research to Business -rahoituksen haussa Business Finlandin kumppanina ja Helsingin yliopistosta tulleiden ilmoittautumisten vastaanottajana. Hakeminen tapahtuu järjestämämme valmisteluprosessin, ns. NABC-koulutuksen kautta. Sen tavoitteena on lisätä rahoituksen saamisen todennäköisyyttä muokkaamalla hakemukset yhdessä Business Finlandin vaatimusten mukaisiksi. Tarjoamme apuamme myös hankkeen valmistelussa ja keksinnön tai idean esittelyssä Business Finlandille.

Henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi valmisteluun kuuluu kaksi myyntipuheen harjoittelutilaisuutta. Jälkimmäisessä esityksiä kommentoi myös Business Finlandin edustaja, jonka arvion pohjalta hakemus voidaan vielä hioa lopulliseen muotoonsa. Valmisteluprosessin myötä mahdollisuudet rahoituksen saamiseen paranevat merkittävästi.