Yhteistyö

Tietojenkäsittelytieteen osasto haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan monin eri tavoin, sekä lokaalisti että globaalisti. Meillä on paljon yhteistyökumppaneita tutkimuslaitosten, yritysten ja julkisen sektorin piirissä.