Tietoverkot

NODES-tutkimusyksikkö (Networking in Open Distributed Environments) koordinoi hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen alueen tutkimusryhmien yhteistyötä. Tutkimusryhmien kiinnostuksen kohteita ovat verkostoituneiden järjestelmien ja niiden edellytysten tutkimus: yhteistoiminta (mm. palvelu- ja sovellusalustat, luottamus ja turvallisuus), liikkuvuus (teknologia- ja paikkariippumattomuus, langaton kommunikointi), informaatioverkot, palveluverkot, kontekstitietoisuus, jokapaikan tietotekniikka ja vuorovaikutteiset järjestelmät. Alueella yhdistyy osastolla perinteikäs langattoman ja liikkuvan tietojenkäsittelyn tutkimus uusiin, kasvaviin tutkimusteemoihin. Tutkimuksen painopiste on laajentumassa protokollista sovelluskerroksen ongelmiin ja ratkaisuihin.

Tutkimusryhmät