Ohjelmistot

Ohjelmistot ovat keskeisiä lähes kaikille toimialoille, sillä yhä useampi teollinen tuote on oikeastaan ohjelmistotuote. Ohjelmistojen tutkimusalueen piiriin kuuluu ohjelmistojen, vuorovaikutteisten järjestelmien, tietojärjestelmien sekä ohjelmoinnin opettamisen ja oppimisanalytiikan tutkimusta.