Algoritmit

Algoritmien kehittäminen hyvin määriteltyihin ongelmiin, matemaattinen eksakti menetelmä sekä laskennallinen mallinnus ovat tälle tutkimusalueelle ominaisia lähestymistapoja haastavien ongelmien ratkaisuun. Osa tutkijoista keskittyy teoreettiseen algoritmitutkimukseen, osa myös algoritmien käytännön optimointiin, ja jotkut ovat lisäksi suuntautuneet algoritmien räätälöintiin bioinformatiikan ja life science informatics -alueen kysymyksiin. Erityisesti tutkimuksen aihepiireinä ovat tekoälyn ja koneoppimisen teoria, eksaktit algoritmit NP-koviin ongelmiin, merkkijonomenetelmät, tiiviit tietorakenteet ja biologisten systeemien kuten evoluution mallinnus.