Yli rajojen

Pakolaisia kävelemässä.

Ti 17.9. klo 17
Stage

Maahanmuutto nähdään useimmiten lukuina ja kuluina, ja maahanmuuttajat joko uhkana tai uhreina. Tiedekulmassa aiheeseen uppoudutaan tilastoja ja ääripäitä syvemmälle. Minkälaista tietoa pakolaisuus ja eläminen ilman omaa valtiota tuottavat? Miten maahanmuuttajat ja heidän kokemuksensa vaikuttavat alueilla, joihin he päätyvät? Millä tavalla esimerkiksi hallinnolliset käytänteet, identiteetit, talous sekä yhteiskuntien sisäiset jakolinjat muuttuvat?

KATSO TALLENNE TÄSTÄ LINKISTÄ

Illan ohjelma

Siirtolaisuus ja harmaa talous – tapaus Venäjä
Anna-Liisa Heusala, yliopistonlehtori, Aleksanteri-instituutti

“Mobile Knowledges” and the Narratives of Europe
Magdalena Kmak, vähemmistötutkimuksen apulaisprofessori, Åbo Akademi & Elisa Pascucci, tutkijatohtori, Helsingin yliopiston EuroStorie-huippuyksikkö

Musliminuorten moninaiset identiteetit
Teemu Pauha, tutkijatohtori, Helsingin yliopiston Religion, Conflict and Dialogue -tutkimuskeskus

Tapahtuma on osa Tiedekulman Crazy World -ohjelmasarjaa, jossa etsitään syitä ja ratkaisuja eriarvoiseen ja jakautuneeseen maailmaan. 

Puhujat

Anna-Liisa Heusala, Elisa Pascucci, Magdalena Kmak, Teemu Pauha.

Anna-Liisa Heusala, Magdalena Kmak, Elisa Pascucci, Teemu Pauha

 

Yliopistonlehtori Anna-Liisa Heusala työskentelee Aleksanteri-instituutissa Venäjän ja Euraasian tutkijana. Häntä kiinnostaa julkisen hallinnon ja oikeuskulttuurien muutokset, harmaa talous ja siirtolaisuuden yhteiskunnalliset vaikutukset. Heusalaa kiehtoo se, miten siirtolaisuus ja harmaa talous vaikuttavat inhimilliseen turvallisuuteen kohdemaassa ja tätä kautta kohdemaan oikeusvaltiokehitykseen. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Työllistyminen, joka perustuu normaaleihin palkka- ja muihin työehtoihin.”

Magdalena Kmak on vähemmistötutkimuksen apulaisprofessori Åbo Akademissa sekä tiiminvetäjä ja yliopistotutkija Helsingin yliopiston Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen EuroStorie-huippuyksikössä. Hän tutkii maahanmuuttoa ja vähemmistöjä yhteiskunnallis-oikeudellisilla sekä kriittisillä lähestymistavoilla. Häntä inspiroi mahdollisuus ajatella lakia ei vain rajoitteina tai sääntelynä, vaan jonakin, joka myös mahdollistaa ja luo uusi avauksia. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: “Kunnioita maahanmuuttajien ja pakolaisten perusoikeuksia.”

Elisa Pascucci on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen EuroStorie-huippuyksikössä. Pascucci tutkii hätäavun politiikkaa ja taloutta. Hänen erityisenä huomion kohteenaan on pakolaisiksi luokitelluille ihmisille annettu apu. Hänen tutkimuksensa painopiste on Välimeren eteläosassa ja Lähi-idässä. Pascuccia innoittaa mahdollisuus edistää työllään sitä, että oikeus globaaliin vapaaseen liikkuvuuteen tunnustetaan. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Köyhiin maihin annettava humanitaarinen apu ja kehitysapu eivät juuri koskaan ehkäise tai pysäytä maahanmuuttoa, joten niitä ei pidä koskaan suunnitella tai käyttää näihin tarkoituksiin.”

Teemu Pauha on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Religion, Conflict and Dialogue -tutkimuskeskuksessa. Uskontopsykologina hän tutkii uskonnollista käyttäytymistä, esimerkiksi uskonnollista identiteettiä sekä uskontoryhmien välisiä suhteita. Pauha on lumoutunut uskonnon ja yhteiskunnan monimutkaisista suhteista: ”Suomea pidetään usein maallistuneena maana, mutta uskonto näkyy hyvin monilla tavoin yhteiskunnan toiminnassa.” Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: “Uskontojen edustajat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ovat tyypillisesti vanhempia miehiä, ja olisi tärkeä kuulla nykyistä enemmän myös naisten ja nuorten ääniä.”