Tiedekulman omatoimikierros

Tervetuloa Tiedekulmaan! Nyt jos koskaan tarvitaan puntaroitua puhetta ja positiivista toimintaa. Helsingin yliopiston Tiedekulma on yliopisto katutasolla – kaikille avoin keskustelun ja yhdessä tekemisen areena, jossa kuuluu tieteen ja tutkimuksen ääni. Tiedekulmassa toteutetaan yliopiston kolmatta tärkeää tehtävää; tutkimuksen ja opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tiedekulma osuu ajankohtaiseen hermoon. Ihmiset kaipaavat tietoa, johon luottaa, ja tilaisuuksia keskustella mieltä askarruttavista asioista asiantuntijoiden kanssa. Maailman ilmiöt ovat monimutkaisia. Meihin vaikutetaan hyvin erilaisin, kyseenalaisinkin, tavoin. Ei ole ihme, että viestien tulva aiheuttaa turhautumista. Yksinkertaistavien vastausten sijaan tarvitaan eväitä ymmärtämiseen ja tietoa luotettavista lähteistä.

Tiedekulma perustettiin kohtaamispaikaksi tieteestä kiinnostuneille kaupunkilaisille vuonna 2012. Tuolloin vietettiin Helsingin designpääkaupunkivuotta ja Helsingin yliopisto halusi luoda kaupunkiin pop-up tiedekahvilan. Muutaman vuoden kahvilatilassa toimimisen ja saadun hyvän palautteen perusteella toiminta päätettiin vakinaistaa. Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kulmassa sijainnut yliopiston hallintorakennus tuli vuonna 2016 peruskorjausikään ja syntyi ajatus toteuttaa koko rakentamishanke Tiedekulman idealla. Käyttöön saatiin 1500 neliötä monitoimitilaa kolmessa arkkitehtonisesti antoisassa kerroksessa.  

Talo on avoinna aamuvarhaisesta iltaan asti vierailuille ja yhteistyöskentelylle. Asiakaspalvelumme on kaikkien kävijöiden käytettävissä. Tiedekulmassa toimii myös kahvila, kirjakauppa ja liikuntakeskus.

Tutustu pääsisäänkäynnin arkkitehtuuriin

Tiedekulmassa järjestetään yli 500 tapahtumaa vuodessa, suurimmat niistä Tiedekulman Stagella, jonka kahvilakatsomoon mahtuu 200 henkeä. Tarjontaa on käytännössä kaikilta tieteen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun aloilta.

Alusta asti on muutama tärkeä arvo ohjannut Tiedekulman toimintaa. Tiedekulma on aina avoin kenen tahansa tulla. Tapahtumiin saa osallistua milloin vain. Keskusteluihin saa tuoda oman näkemyksensä ja kysymyksensä. Kaikki Stagen tapahtumat striimataan verkkoon, ja uusia tieteensisältöjä tuodaan aktiivisesti koko kansan saataville. Kutsumme tätä radikaaliksi avoimuudeksi.

Tieteen arvomaailmaa puolustetaan rohkeasti. Lavalle tuodaan vain oikeita asiantuntijoita. Tiedekulmassa haastetaan huuhaa ja läpivalaistaan pintakohut. Myös voimakkaita intohimoja herättäviä ajankohtaisia aiheita käsitellään, moniäänisyydestä huolehtien.

Luovuutta ja osallistumishalua ruokitaan rennolla ilmapiirillä yhteistyöskentelyä tukevilla palveluilla. On tärkeää, että eritaustaiset ihmiset voivat kokea Tiedekulman omakseen ja sen kanavia on mukava seurata. Akateeminen koulutus ei ole pääsyvaatimus. Ohjelmasuunnittelussa panostetaan yleisöystävällisyyteen ja kansantajuisiin käsittelytapoihin.

Tiedekulma tuottaa vuoden aikana neljä suurta tapahtumasarjaa, jotka tuovat esiin yliopiston huippututkimusaloja ja kuumia keskustelunaiheita. Tiedekulman kuukausittaiset ohjelmaformaatit Uuden tiedon klubi ja Pinnalla tarjoavat tuoretta tiedettä ja tutkimuksen näkökulmia ajankohtaisiin aiheisiin tapahtumien ja livelähetysten välityksellä.

Sidosryhmille räätälöidyt hankkeet kuten Thinkfest ja Slush oheistapahtuma tuovat tutkimukselle tärkeitä sidosryhmiä kuten poliittisia päättäjiä, liike-elämää ja mediaa lähemmäksi yliopistoa. Tiedekulma rikastuttaa yliopistoyhteisön elämää sosiaalisilla tapahtumilla, ja tukee kampusten sekä tieteellisten konferenssien näkyvyyttä tarjoamalla mahdollisuuksia erilaisille puheenvuoroille ja show-caseille.

Tiedekulman tarjontaa voi seurata Tiedekulman sosiaalisen median kanavilta, YouTubesta ja podcasteina. Valitse sinua kiinnostavat aiheet ja osallistu keskusteluun!

Tutustu Stagen arkkitehtuuriin

Vierailu Helsingin yliopistoon on helppo aloittaa Tiedekulmasta. Yliopistonkadun puoleisessa Fönster -tapahtumatilassa on vierailijoille jättikokoinen kosketusnäyttö Storywall. Storywall on tarkoitettu yliopiston tarinoiden ja huippututkimuksen esittelyyn opastetusti tai omatoimisesti. Sisällökäs kurkistus yliopiston pinnan alle palvelee opiskelijoiksi, tutkijoiksi tai kumppaneiksi hakeutuvia. Tiedekulman hostit auttavat polulla tarvittaessa eteenpäin.

Läheiset Tiedekulman kirjakauppa ja kahvila palvelevat pistäytyjiä monipuolisin valikoimin.

Tutustu Fönsterin arkkitehtuuriin

Tiedekulma toimii yhteisöllisen oppimisen alustana. Opiskelun ja oppimisen tavat monipuolistuvat ja kehittyvät. Opiskelijan prototyyppi ei ole enää kirjaston hiljaisuudessa yksin pänttäävä lukutoukka. Ryhmätöillä ja ohjatulla yhteistyöskentelyllä on opiskelemisessa ja osaamisen jalostamisessa keskeinen rooli. Tiedekulmassa on paljon kaivattua äänekästä yhteistyöskentelytilaa kolmessa kerroksessa. Erityisesti kellarikerroksen Basement on pyhitetty monipuoliselle työskentelylle.

Basementin alla on vielä kolme kerrosta Unisportin uusittuja liikuntatiloja. Helsingin keskusta-alueen suurin kuntosali on monipuolinen liikuntakeskus yliopistoyhteisölle ja kaikille muillekin asiakkaille.

Tutustu Basementin arkkitehtuuriin

Tiedekulman toisessa kerroksessa sijaitsee rentoja työskentelyryhmiä, tapahtumatila Think Lounge, kolme kokoushuonetta yliopiston työntekijöille sekä Tiedekulman oma+ mediastudio. Helsinki Think Company on Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin ylläpitämä yrittäjyysyhteisö, jossa opiskelijat ja valmistuneet voivat saada apua ja verkostoja oman osaamisensa hyödyntämiseen.

Tutustu Think Loungen arkkitehtuuriin