Tätä et oppinut koulussa

Tiedekulma - Tätä et oppinut koulussa

Ke 14.11. klo 17
Stage

Tiedekulman iltakoulussa tutkijat opettavat, mitä emme päässeet koulussa pänttäämään, vaikka olisi kannattanut. Opit muun muassa mitä kaikkien pitää tietää ilmastonmuutoksesta, miten biologinen sukupuoli määräytyy ja kuinka empatiataitoja voi kehittää. Jos oppimisen ilo vie mukanaan, tapahtumassa voi perehtyä Helsingin yliopiston lisäopintojen tarjontaan. Paikalla myös teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltasen kehittämä sumukammio.

Tapahtuma on osa Smart as HEL -sarjaa, jossa tarkastellaan, mitä ja miten tulevaisuudessa pitäisi oppia ja opettaa. Osallistu tapahtumaan paikan päällä, seuraa livestriimiä tai katso tallenne!

Klikkaa itsesi mukaan tapahtumaan myös Facebookissa.

Oppitunnit

Näkymätön näkyväksi matematiikan avulla
Johanna Rämö, yliopistonlehtori

Kuinka empatiataitoja voi kehittää?
Silja Martikainen, tutkijatohtori

Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa
Timo Vesala, meteorologian akatemiaprofessori

Mitä jokaisen tulisi tietää viestintäoikeudesta?
Anette Alen-Savikko, tutkijatohtori

Sukupuolen moninaisuuden biologia
Tuomas Aivelo, tutkijatohtori

Uni oppimisen tukena
Anu-Katriina Pesonen, psykologian professori

Opettajat

Tiedekulma - Tätä et oppinut koulussa

Tuomas Aivelo (vas.), Anette Alén-Savikko, Silja Martikainen, Anu-Katriina Pesonen, Johanna Rämö, Timo Vesala

Tuomas Aivelo on tutkijatohtori bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelmassa. Hänen tutkimuskohteisiin kuuluu loiset, taudit, geenien toiminnan ymmärtäminen ja tutkiva oppiminen kaupunkiympäristössä. Tärkeä tieto tai taito tulevaisuuden varalle: “Oppiminen on omien vanhojen käsitysten jatkuvaa haastamista. Tästä haastamisesta kannattaa oppia nauttimaan, niin maailman muutos ei ole kivuliasta, vaan jännittävää.”

Anette Alén-Savikko on tutkijatohtori oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Viestintäoikeus on laaja alue, jota hän avaa tapahtumassa erityisesti tekijänoikeuden ja tietosuojan näkökulmasta. Tärkeä tieto tai taito tulevaisuuden varalle: “Tärkeää on mielestäni (jo nyt) olla tietoinen siitä, mitä itsestään, elämästään ja muista laittaa verkkoon ja miksi – lisäksi on hyvä tietää omista oikeuksista. Verkkoympäristö on hyvin arkinen, mutta siihen liittyy myös kääntöpuolensa.”

Silja Martikainen on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Hän tutkii empatiaan liittyviä aivomekanismeja ja tietokonevälitteistä vuorovaikutusta HUMEX-tutkimusprojektissa. Tärkeä tieto tai taito tulevaisuuden varalle: “Tulevaisuudessa ihmisiä tarvitaan siihen, missä kone on huono. Näitä taitoja ovat muun muassa luovuus, kriittinen ajattelu ja toisten tunteiden ja ajattelun ymmärtäminen.”

Anu-Katriina Pesonen on psykologian professori ja Sleep & Mind –tutkimusryhmän johtaja lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän korostaa, että unella on tärkeä merkitys muistamisen ja uuden oppimisen kannalta. Tärkeä tieto tai taito tulevaisuuden varalle: “Tutkimus on mullistamassa käsityksemme unen merkityksestä hyvinvoinnille. Unitaidot ovat siis avaintekijä.”

Johanna Rämö on yliopistonlehtori matematiikan ja tilastotieteen osastolla.Hän opettaa, kehittää ja tutkii matematiikan yliopisto-opetusta. Johanna haluaa nostaa esiin, että matematiikkaa käytetään meitä ympäröivässä maailmassa monilla eri tavoilla, ja se on paljon muutakin kuin laskemista.Tärkeä tieto tai taito tulevaisuuden varalle: “Ongelmanratkaisu- ja päättelytaidot. Tietokoneet laskevat nopeasti hyvin monimutkaisia laskuja mutta ihmisten pitää tietää, mitä tietokoneohjelmaan kannattaa syöttää ja miten tulkita tuloksia.”

Timo Vesala on meteorologian akatemiaprofessori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii erityisesti metsien, soiden ja järvien vuorovaikutusta ilmakehän kanssa, kasvihuonekaasuja ja hiilen ja veden kiertoa. Tärkeä tieto tai taito tulevaisuuden varalle: “Ymmärtää, että maailmanlaajuinen keskimääräinen kahden asteen lämpeneminen on aivan eri asia kuin se tilanne, että kodin ulkopuolinen lämpömittari näytti jonain päivänä 20 astetta ja seuraavana  päivänä 22 astetta.”