Talouden uusjako

Pyörälähetti pyöräilemässä.

To 26.9. klo 17
Stage

Talouden, työllisyyden ja väestörakenteen ennusteet ja mittarit hallitsevat suomalaista talouskeskustelua. Samalla ilmastonmuutos ja digitalisaatio ravistelevat työn, yritystoiminnan ja kaupankäynnin rakenteita perusteellisesti. Kuka voittaa, kuka häviää? Miten työn yhteiskunnallinen rooli, toimeentulon tavat ja kulutus muuttuvat? Kenen rahat riittävät?

Talouden uudesta jaosta ovat puhumassa Ville-Pekka Sorsa, Juha Siltala, Ville Lähde ja Minna Ruckenstein. Haastattelijana toimii Reetta Räty.

Tapahtuma on osa Tiedekulman Crazy World -ohjelmasarjaa, jossa etsitään syitä ja ratkaisuja eriarvoiseen ja jakautuneeseen maailmaan. Osallistu tapahtumaan paikan päällä, seuraa livestriiminä verkossa tai katso tallenteena!

Klikkaa itsesi myös osallistuvaksi tapahtumaan Facebookissa.

Puhujat

Ville Lähde, Juha Siltala, Veli-Pekka Sorsa, Minna Ruckenstein.

Ville Lähde, Juha Siltala, Ville-Pekka Sorsa, Minna Ruckenstein

Ville Lähde on filosofian tohtori, toimittaja ja tutkija monitieteisessä BIOS-tutkimusyksikössä. Lähteen erikoisalana on ruoantuotannon kysymykset nälästä ja ruokaturvasta koko ruokajärjestelmän ympäristövaikutuksiin. Työssään häntä inspiroi se, että nälän ja ruokaturvattomuuden ongelmat nivoutuvat erottamattomasti köyhyyteen, muuttoliikkeisiin, naisten ja lasten asemaan sekä globaaliin eriarvoisuuteen ja väestönkasvuun. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Ytimessä on paikallisten ruokajärjestelmien tukeminen etenkin köyhemmillä alueilla. Pienviljelijät ovat tässä avainasemassa, vaikka nykyinen ruokapolitiikan valtavirta väittääkin toista.”

Minna Ruckenstein työskentelee apulaisprofessorina Kuluttajatutkimuksessa ja HELDIGissä. Hän tutkii datafikaatiota eli sitä, miten elämää muunnetaan digitaalisiksi aineistoiksi ja mitä siitä seuraa. Datajätit muovaavat digitaalisia aineistovarantoja talouden käyttövoimaksi ja ihmiset arvioivat itseään ja toisiaan digitaalisilla mittatikuilla. Tutkimuskenttä on kansainvälisesti vasta muotoutuva ja erittäin ajankohtainen. Opin jatkuvasti uutta, Ruckenstein toteaa. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: “Ei kuvitella eriarvoisuuden vähenevän pikkuvinkeillä.”

Helsingin yliopiston historian professori Juha Siltala on käsitellyt talouden, työmarkkinoiden ja työelämän muutoksia sekä työntekijöiden selviytymistapoja kolmessa kirjassa ja useissa artikkeleissa. Siltalaa kiehtoo se, että ihmisen koko itsesäätely ja suhde toisiin linkittyvät tavalla tai toisella työhön sekä taloudellisiin ehtoihin. Työn tutkiminen on keskeistä psykohistoriaa, Siltala summaa. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Rahan kierron on palattava kulkemaan työn kautta sen sijaan, että töitä halvennettaisiin tai jätettäisiin kokonaan korvaamatta.”
 
Ville-Pekka Sorsa (@vpsorsa) johtaa Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen edistämisaloitetta. Häntä innostaa se, että sote-palveluilla on valtava potentiaali tuottaa ja mahdollistaa suuret yhteiskunnalliset muutokset, kuten siirtymän kestävään elämäntapaan. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Digialustojen työntekijöiden reilu palkitseminen.”