Syöt mitä olet

Tiedekulma - Syöt mitä olet

Ke 30.1. klo 17
Stage

Ruokaan liittyy valtavasti uskomuksia ja ristiriitaista tietoa. Esimerkiksi luomusta, vegaaniudesta ja prosessoidun ruoan välttelystä on tullut megatrendejä. Mikä ruoka on lopulta terveellistä ja miten ihmisen geenit vaikuttavat tähän? Millaisia uhkia ruoassa piilee?

Tapahtumassa puidaan ruoan terveellisyyttä eri näkökulmista. Ville Hietakangas ja Tiina Jääskeläinen keskustelevat geenien, elintapojen ja ravinnon yhteydestä. Ruokaturvallisuutta avaavat Mari Nevas ja Maria Fredriksson-Ahomaa. Kolmannessa keskustelussa Maijaliisa Erkkola ja Marina Heinonen pureutuvat prosessoituun, luomuun ja vegaaniseen ruokaan. Tapahtuman juontaa Reetta Räty.

Tapahtuma on osa Tiedekulman Helsinki Health Weekiä, joka vie sinut elämäntieteiden huippuosaamisen äärelle. Osallistu tapahtumaan paikan päällä, seuraa livestriimiä tai katso tallenne! Klikkaa itsesi mukaan tapahtumaan myös Facebookissa.

Keskustelijat

Tiedekulma - Syöt mitä olet

Ville Hietakangas (@HietakangasLab) on apulaisprofessori Helsingin yliopiston HiLIFE-instituutissa. Hän johtaa yli kymmenen hengen tutkimusryhmää, joka tutkii ravintoaineiden, mm. sokerien ja aminohappojen, vaikutusta eläinten aineenvaihduntaan, kasvuun ja kantasolujen toimintaan. Ryhmä on mukana vuonna 2018 alkaneessa Suomen Akatemian rahoittamassa kantasolumetabolian huippuyksikössä. Vinkki terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen: “Toimii sekä lapsille että aikuisille: pidä kiinni säännöllisistä ruoka-ajoista ja mene ajoissa nukkumaan.”

Tiina Jääskeläinen (@flowtiina) on laillistettu ravitsemusterapeutti ja tutkija Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osastolla. Tällä hetkellä hän on tutkimusryhmässä, joka tutkii erilaisten raskaushäiriöiden genetiikkaa. Tiina on tutkinut myös mm. lihavuuden genetiikkaa ja rasvakudoksen matala-asteista tulehdusta. Vinkki terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen: “Hyvin pienilläkin muutoksilla elintavoissa voi saada suuria aikaan. Se voi tarkoittaa esimerkiksi välipalan lisäämistä iltapäivään tai puoli tuntia aikaisemmin nukkumaan menemistä.”

Tiedekulma - Syöt mitä olet

Maria Fredriksson-Ahomaa on professori Helsingin yliopiston elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla. Hän tutkii elintarvikevälitteisiä bakteereita ja niiden mahdollisia eläinvarastoja ja kulkeutumista elintarvikkeisiin ja ihmisiin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on yersinia-bakteerit, jotka pystyvät lisääntymään jääkaappilämpötiloissa. Vinkki terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen: “Monipuolinen ruokavalio.”

Mari Nevas on elintarvikehygienian dosentti, yliopistonlehtori ja osastonjohtaja elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla Helsingin yliopistossa. Hän opettaa ja tutkii virkaeläinlääkärin työhön liittyvää valvontaa ja sen vaikuttavuutta. Maria kiehtoo se, miten valvonnan keinoin voidaan parhaiten varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus muuttuvassa maailmassa. Vinkki terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen: “Käsien pesu on tehokas keino terveyden ylläpitoon!”

Tiedekulma - Syöt mitä olet

Maijaliisa Erkkola (@Maikkie1) on ravitsemustieteen dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitaan ovat lasten ja perheiden ravitsemus, varhaisravitsemuksen yhteys myöhempään terveyteen sekä elintapojen väestöryhmittäiset erot. Vinkki terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen: “Ruokahetkien jakaminen lisää niiden tuottamaa hyvinvointia - kannatan lämpimästi perheaterioita, joukkoruokailua sekä työtovereiden yhteisiä kahvi- ja lounashetkiä!”

Marina Heinonen (@marinaheinonen) on ravinnon turvallisuuden professori ja elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston johtaja Helsingin yliopistossa. Yliopistotyönsä ohella hän on toiminut yli 15 vuotta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tieteellisenä asiantuntijana ja arvioinut ruuan turvallisuutta ja terveellisyyttä. Marina korostaa, että asiantuntijoita tarvitaan, jottei suuren yleisön käsitykset ruuan turvallisuudesta ja terveellisyydestä hämärry. Vinkki terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen: “Kannattaa uskoa akateemisesti koulutettuun oman alansa asiantuntijaan.”