Puhutko dataa?

Puhutko dataa?
Maailmamme on täynnä dataa ja algoritmeja – terveyssovelluksista asuntolainahakemuksiin. On aika opetella uusi kansalaistaito: datalukutaito. Tule mukaan opettelemaan uutta kansalaistaitoa Tiedekulmaan!
Maailmamme on täynnä dataa ja algoritmeja – terveyssovelluksista asuntolainahakemuksiin. On aika opetella uusi kansalaistaito: datalukutaito. Tule mukaan opettelemaan uutta kansalaistaitoa Tiedekulmaan!

Puhutko dataa?

Jotta ymmärtäisimme, minkälaisia päätöksiä datan avulla voidaan tehdä ja miten ne vaikuttavat arkeemme, tarvitsemme uuden kansalaistaidon: datalukutaidon. 

Tämä dataa ja datalukutaitoa käsittelevä ohjelma antaa sinulle eväitä uuden kansalaistaidon opetteluun ja vastaa kysymyksistä tärkeimpään: minkälaiseen dataan voimme luottaa?

Puhutko dataa -ohjelman asiantuntijoina ovat Meeri Haataja, Antti Honkela, Karoliina Snell ja Petri Ylikoski. Keskustelun juontaa Jari Hanska.

Puhutko dataa -ohjelmassa keskustellaan mm. seuraavista dataan ja datalukutaitoon liittyvistä kysymyksistä:

Minkälaista tietoa data tarjoaa päätöksenteon tueksi? Millaisia päätöksiä datan avulla tehdään?

Mikä on ihmisen rooli päätöksissä, joissa hyödynnetään suuria määriä dataa ja tekoälyjärjestelmiä?

Millaiseen dataan voimme luottaa? Millaista dataa voimme käyttää?

Millaisia väärinymmärryksiä, vinoumia ja myyttejä dataan liittyyn?

Asiantuntijat

Tutustu "Puhutko dataa?" -ohjelman asiantuntijoihin alla.

Meeri Haataja

Meeri Haataja (@meerihaataja) on Saidot-yrityksen (@ai_saidot) perustaja ja toimitusjohtaja. Saidot kehittää tekoälyn hallintaa ja läpinäkyvyyttä edistävää teknologiaa, jota ovat hyödyntäneet useat yksityiset ja julkiset organisaatiot, kuten Amsterdamin ja Helsingin kaupungit. Meeri on myös toiminut puheenjohtajana Suomen kansallisen tekoälyohjelman etiikkatyöryhmässä. Hän on ennen kaikkea vastuullisen ja ihmiskeskeisen tekoälyn aktiivinen puolestapuhuja. 

Mikä on sit­kein da­taan liit­ty­vä myyt­ti, jon­ka ha­luai­sit mur­taa? 

Tekoäly on musta laatikko, jota ei voi selittää.

Antti Honkela

Antti Honkela (@ahonkela) on apulaisprofessori Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla ja DataLit-hankkeen varajohtaja. Hän tutkii differentiaaliseen tietosuojaan perustuvaa yksityisyyden turvaavaa koneoppimista.

"Kehittämillämme menetelmillä voidaan taata, että oppimisen tuloksena saatujen mallien avulla ei voi loukata datan luovuttajien yksityisyyttä. Menetelmiä voidaan käyttää esimerkiksi tuottamaan anonymisoitu kopio sensitiivisestä datajoukosta."

Mikä on sitkein dataan liittyvä myytti, jonka haluaisit murtaa?

Kaikki ennustustehtävät ratkeavat, kun vain saadaan määrällisesti enemmän dataa, jonka laadulla ei ole niin väliä.

Karoliina Snell

Karoliina Snell (@karoliina_snell) on sosiologian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja tutkija ja vuorovaikutusvastaava DataLit-hankkeessa. Hän tutkii terveysdatan keräämistä ja käyttöä, eli sitä, miten terveysrekisterien ja -tietojen avulla tehdään päätöksiä ja minkälaisia yhteiskunnallisia, eettisiä ja teknisiä mahdollisuuksia ja rajoitteita niiden käytöllä on. Karoliinaa kiehtoo, miten datasta saadaan käytettävää tietoa terveyden edistämiseen tai sairauksien ennaltaehkäisyyn ja se, millaista datalukutaitoa meiltä kaikilta vaaditaan.

Mikä on sitkein dataan liittyvä myytti, jonka haluaisit murtaa? 

Valenimi takaa anonymiteetin.

"Julkisessa keskustelussa liikkuu paljon väärinkäsityksiä siitä, mitä tarkoittaa anonyymi data. Anonyymi tarkoittaa sitä, että ihmistä ei voi enää mitenkään tunnistaa datasta. Ei riitä, että data pseudonymisoidaan, eli annetaan henkilölle ja vaikka hänen asuinpaikalleen vale- tai koodinimi – Batman Gothamista – jos silti yhdistelemällä muita tietoja – vaikka syntymäaika, äidinkieli, auton merkki ja malli  – voidaan päätellä, kuka henkilö on kyseessä."

Petri Ylikoski

Petri Ylikoski (@ylikoskip) on tieteen- ja teknologiantutkimuksen professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja DataLit-hankkeen johtaja. Hän tutkii tällä hetkellä pimeää dataa – dataa, jota meillä ei ole, mutta joka pitää ottaa huomioon tehtäessä päätelmiä datasta.

"Aihe on kiehtova, sillä pimeän datan eri muotojen tarkastelu luo mielenkiintoisen näkökulman siihen kuinka tieto datan syntyprosesseista vaikuttaa siitä tehtäviin päätelmiin. Aihe on myös yhtälailla relevantti niin käytännön datalukutaidon kuin tieteenfilosofian teoreettisten keskusteluidenkin kannalta."

Mikä on sitkein dataan liittyvä myytti, jonka haluaisit murtaa? 

Data on objektiivista.

"On vaarallista ajatella, että se olisi sama kuin totuus, todellisuus, tai todistusaineisto. Data saattaa olla puutteellista tai harhaanjohtavaa ja se edellyttää aina tulkintaa. Riippumatta datan määrästä."

Ihmisten teknologia

Reilun digitaalisen maailman suunnittelevat reilut ihmiset. Teknologinen kehitys muuttaa jokapäiväistä elämäämme ruuantuotannosta lääkkeiden valmistukseen. Tarvitsemme tekoälyn lukutaitoa toimiaksemme reilusti datan ja algoritmien maailmassa. Tutustu Helsingin yliopiston teemaan "Ihmisten teknologia".