Mitä tulevaisuuden tekoäly tekee?

Mitä tulevaisuuden tekoäly tekee?
Tervetuloa aikamatkalle tulevaisuuteen, jossa tekoäly ja ihminen rakentavat parempaa maailmaa yhdessä.
Tervetuloa aikamatkalle tulevaisuuteen, jossa tekoäly ja ihminen rakentavat parempaa maailmaa yhdessä.

Mitä tulevaisuuden tekoäly tekee?

Miltä tulevaisuus näyttää, kun katsomme sitä älykkäiden teknologioiden näkökulmasta? Tervetuloa aikamatkalle tulevaisuuteen, jossa ihminen rakentaa parempaa maailmaa yhdessä tekoälyn kanssa.

Älykkäiden teknologioiden avulla tullaan ratkomaan tulevaisuuden isoja kysymyksiä. Tässä tapahtumassa kuullaan neljä realistista, pidemmän aikaperspektiivin visiota, jotka tekoäly mahdollistaa. 

Mitä tulevaisuuden tekoäly tekee -ohjelmassa aiheina:

Tekoälyn avulla automaattiliikennettä kestäviin kaupunkeihin, Laura Ruotsalainen

Future AI needs socially competent language technology, Jörg Tiedemann

Aivokäyttöliittymiä kognitiiviseen mallinnukseen, Tuukka Ruotsalo

Tekoäly luovuuden työkaluna, Hannu Toivonen

Ohjelman juontaa Linda Håkansson Tiedekulmasta. 

Asiantuntijat

Tutustu "Mitä tulevaisuuden tekoäly tekee?" -ohjelman asiantuntijoihin alla.

Laura Ruotsalainen

Laura Ruotsalainen (@lauraruotsa) on apulaisprofessori Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla. Lauran tutkimusryhmä kehittää syväoppimisen menetelmiä spatiotemporaalisen datan analysointiin kestävyystieteen hyödyksi. Menetelmät hyödyttävät erityisesti automaattiliikenteen ja älykaupunkien kehitystä.

“Tutkimuksessamme kiehtovaa on se, miten voidaan kehittää matemaattisia malleja, joiden avulla voidaan saada monimutkaisetkin järjestelmät toimimaan tavalla, joka tuo yhteiskunnalle merkittäviä hyötyjä.”

Mitä jokaisen pitäisi tietää tekoälystä juuri nyt?

“Tekoäly ei tarkoita sitä, että koneet tekisivät itsenäisiä päätöksiä. Tekoäly tarkoittaa, että koneet opetetaan havainnoimaan ympäristöä ja sen muutoksia edes hieman samalla taidolla kuin ihmiset ja tekemään ihmisen ohjaamina päätöksiä siitä, miten toimia tietyissä tilanteissa.”

Jörg Tiedemann

Jörg Tiedemann (@TiedemannJoerg) is Professor of Language Technology at the University of Helsinki. His research group currently works on representations of meaning and world knowledge learned from large multilingual data collections using complex artificial neural networks and modern deep learning techniques.

“It is exciting to see how neural networks can find ways to generalise and build abstract knowledge representations. We are just at the beginning of this development.”

What should everyone understand about artificial intelligence right now?

“Technology is capable of performing tasks that we consider to be complicated (like playing chess or go) but is often poor with things that humans consider to be rather easy (like recognizing the mood of another person). Current AI is highly optimised for specific tasks, driven by data and imitation learning and does not know about high-level connections between concepts, objects, actions and their effects in a complex environment.”

Tuukka Ruotsalo

Tuukka Ruotsalo on apulaisprofessori Kööpenhaminan yliopistossa sekä akatemiatutkija Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla. Hän työskentelee kognitiivisten oppivien menetelmien parissa, joissa tavoitteena on yhdistää ihmisen kognition ja tekoälyn mahdollistaman koneellisen kognitiivisen analyysin parhaat puolet. Tuukan tutkimusryhmä on kehittänyt esimerkiksi aivokäyttöliittymiä, joiden avulla kone voi oppia suoraan ihmisen aivovasteista ja mukautua ihmisen tavoitteisiin.

“Työssä kiehtoo toisaalta ihmisen ja koneen vuorovaikutus siten, että voimme koneellisesti aistia ihmisen tavoitteita ja mieltymyksiä suoraan aivoista ja toisaalta koneen kyky analysoida ja mallintaa suuria tietomassoja.”

Mitä jokaisen pitäisi tietää tekoälystä juuri nyt?

“Tekoäly tarvitsee edelleen ihmisen ohjausta ja koulutusta suoriutuakseen mielekkäistä tehtävistä. Uusimmat menetelmät kuitenkin pystyvät mallintamaan myös ihmisen tavoitteita tehokkaasti, jolloin koneen ja ihmisen yhteistyö on entistäkin tärkeämpää.”

Hannu Toivonen

Hannu Toivonen (@haba_tt) on tietojenkäsittelytieteen professori ja tekoälytutkija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii laskennallista luovuutta eli sitä, miten luovaa käyttäytymistä voidaan saada aikaan tietokoneilla. Toivosta kiehtoo tutkimuksessaan se, että "luova tietokone” kuulostaa paradoksilta – luovuus onkin yksi äärimmäisistä tavoitteista tekoälytutkimuksessa.

Mitä jokaisen pitäisi tietää tekoälystä juuri nyt?

“Tekoäly on pian myös tekoluovuutta.”

Lue lisää tekoälyn tulevaisuudesta

Haluaisitko tutustua tarkemmin tekoälyn tulevaisuutta koskeviin aiheisiin? Nappaa lukuvinkit alta!

Ihmisten teknologia

Reilun digitaalisen maailman suunnittelevat reilut ihmiset. Teknologinen kehitys muuttaa jokapäiväistä elämäämme ruuantuotannosta lääkkeiden valmistukseen. Tarvitsemme tekoälyn lukutaitoa toimiaksemme reilusti datan ja algoritmien maailmassa. Tutustu Helsingin yliopiston teemaan "Ihmisten teknologia".