Haloo, Suomi!

Haloo, Suomi!
Haloo, Suomi! Miten voisimme ymmärtää toisiamme paremmin? Tervetuloa mukaan nostamaan suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa – tutkitun tiedon ja puntaroidun puheen avulla.
Haloo, Suomi! Miten voisimme ymmärtää toisiamme paremmin? Tervetuloa mukaan nostamaan suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa – tutkitun tiedon ja puntaroidun puheen avulla.

Haloo, Suomi! -ohjelmasarja

Miten saisimme kaikenikäisten äänen kuuluviin yhteiskunnassa? Mitkä ovat suomalaisten omat kokemukset talouden murroksen keskellä? Mikä puolueita vaivaa? Tuntuuko, että puhumme toistemme ohi, kun aiheena on velka? Miten voisimme jälleen ymmärtää toisiamme paremmin? Tiedekulman Haloo, Suomi! -ohjelmasarjan viisi tapahtumaa selittävät käynnissä olevia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja jakolinjoja Suomessa.

Ohjelmasarjassa äänessä ovat muun muassa demokratian, talouden, politiikan ja identiteettien tutkimuksen asiantuntijat, jotka käsittelevät nykyistä keskusteluilmapiiriä ja poliittisia kysymyksiä ajankohtaisten aiheiden kautta.

Tervetuloa mukaan nostamaan suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa – tutkitun tiedon ja puntaroidun puheen avulla.  

Tiedekulman yhteiskunta-aiheisia sisältöjä

Ymmärrä ihmistä ja muuta maailmaa. Tutustu Tiedekulman yhteiskunta-aiheisiin sisältöihin.

Kenen demokratia?

Kaventuuko demokratia, kun kaikkien ääni ei kuulu päätöksenteossa? Millaisia ratkaisuja osallistamispolitiikalla ja läpinäkyvyyden lisäämisellä voidaan saavuttaa? Osallistumisen eriarvoisuudesta keskustelemassa julkisoikeuden apulaisprofessori Ida Koivisto, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio ja sosiologian professori Eeva Luhtakallio.

Talouden uusjako

Talouden, työllisyyden ja väestörakenteen ennusteet ja mittarit hallitsevat suomalaista talouskeskustelua. Samalla ilmastonmuutos ja digitalisaatio ravistelevat työn, yritystoiminnan ja kaupankäynnin rakenteita perusteellisesti. Miten työn yhteiskunnallinen rooli, toimeentulon tavat ja kulutus muuttuvat? Kuka voittaa, kuka häviää?

Ovatko suomalaiset samassa veneessä?

Yhteiskunta näyttää monesta näkökulmasta jakautuneen voittajiin ja häviäjiin. Onko suomalaisilla sama suunta, jossa rakennetaan yhteistä hyvää? Vai onko eliitti kasvanut globalisaation myötä erilleen ja köyhät joutuneet sivuun muusta yhteiskunnasta? Vahvistaako koronakriisi jakoa vai saako se ihmiset näkemään hyvinvoinnin epätasaisen jakautumisen?

Hyvä yhteiskunta

Helsingin yliopisto rakentaa hyvää yhteiskuntaa kouluttamalla osaajia ja tutkimalla esimerkiksi demokratiaa ja oikeusvaltiota, yhteiskunnan moninaisuutta, hyvinvointia ja terveyseroja sekä hyvää työelämää. Tutustu tarkemmin!