Mistä puhumme kun puhumme velasta?

Mistä puhumme kun puhumme velasta?
Mitä julkinen velka tarkoittaa ja miten se vaikuttaa meidän arkeemme? Tiedekulman Mistä puhumme kun puhumme velasta? -keskustelussa avataan velkakeskustelun taustoja ja käsitteitä kansantajuisesti.
Mitä julkinen velka tarkoittaa ja miten se vaikuttaa meidän arkeemme? Tiedekulman Mistä puhumme kun puhumme velasta? -keskustelussa avataan velkakeskustelun taustoja ja käsitteitä kansantajuisesti.

Mistä puhumme kun puhumme velasta?

Mitä julkinen velka tarkoittaa ja miten se vaikuttaa meidän arkeemme? Velkakeskustelu on monelle meistä joko hämmentävää tai vaikeasti ymmärrettävää – ja siihen tarvitaan muutos.  

Keskustelu velasta johtaa usein umpikujaan, jossa on vaikea löytää yhteisiä näkökulmia. Puhe vastuullisesta talouspolitiikasta, taloudellisista realiteeteista tai tulevaisuusinvestoinneista peittää usein alleen velkaan liittyvät arvot ja poliittiset valinnat. Tiedekulman Mistä puhumme kun puhumme velasta? -keskustelussa avataan velkakeskustelun taustoja ja käsitteitä kansantajuisesti. 

Keskustelemassa ovat Jari Eloranta, Niku Määttänen, Antti Ronkainen ja Heidi Schauman. Keskustelun juontaa Katri Makkonen

Mistä puhumme kun puhumme velasta? -keskustelussa käsitellään mm. seuraavia velkaan liittyviä kysymyksiä: 

Miksi kysymys julkisesta velasta on niin hankala ja miten velkakeskustelussa päästäisiin eteenpäin? 

Missä vaiheessa julkisesta velasta tulee ongelma? Milloin pitäisi alkaa puhumaan inflaatiosta? 

Ovatko talouspolitiikan perusteet ja suhde velkaan lopullisesti muuttunut? 

Missä on suomalaisen velka-ajattelun ja -mielikuvien juuret? 

Tutustu asiantuntijoihin

Tutustu Mistä puhumme kun puhumme velasta? -keskustelun asiantuntijoihin alla.

Jari Eloranta

Jari Eloranta on taloushistorian professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii erityisesti Pohjoismaiden valtioiden taloudellista ja fiskaalista kehitystä viimeisten 500 vuoden aikana. 

“Mielenkiintoista on pohtia ja tutkia syitä, miksi Ruotsista tuli hetkellisesti suurvalta, miten sotilasvaltioista ennen pitkää tuli hyvinvointivaltioita sekä miten valtion velka voi mahdollisesti kertoa meille jotain demokratioiden uskottavuudesta.” 

Mainitse velkaan liittyvä myytti, joka pitäisi murtaa? 

“Esimerkiksi se, että yksilöiden ja/tai kotitalouksien velat olisivat verrannollisia valtioiden velkaan. Toimintamekanismit ja merkitykset ovat todella erilaisia.” 

Niku Määttänen

Niku Määttänen (@NikuMaattanen) on makrotaloustieteen professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii parhaillaan mm. asuntomarkkinoihin ja kotitalouksien säästämiseen ja velkaantumiseen liittyviä kysymyksiä. 

“Asumiseen ja sen rahoittamiseen liittyvät asiat ovat hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita jo siksi, että oma asunto on yleensä suomalaisten ylivoimaisesti suurin yksittäinen varallisuuserä. Viime vuosikymmeninä tapahtunut korkojen lasku on myös muuttanut toimintaympäristöä huomattavasti.” 

Mainitse velkaan liittyvä myytti, joka pitäisi murtaa? 

“En osaa nimetä sellaista velkaan liittyvää käsitystä, joka olisi minusta sekä suhteellisen yleinen että yksiselitteisesti väärä.” 

Antti Ronkainen

Antti Ronkainen (@anttironkainen) on poliittisen talouden väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii keskuspankkien epätavanomaisia toimia finanssikriisistä koronakriisiin. 

“Kiehtovaa aiheessa on rahapolitiikan muutos ja sen vaikutus kansantalouteen, ns. keskuspankkikapitalismi.” 

Mainitse velkaan liittyvä myytti, joka pitäisi murtaa? 

"Korot voivat pompsahtaa." 

Heidi Schauman

Heidi Schauman (@schaumanheidi) on Danske Bankin tutkimusjohtaja. Hän tarkastelee työssään maailmantalouden ja markkinoiden tilannetta sekä pohtii kestävää kehitystä ja miten sitä pitää käsitellä talousanalyysissä. 

Mainitse velkaan liittyvä myytti, joka pitäisi murtaa? 

“Ei kannata velkaantua.”

Hyvä yhteiskunta

Helsingin yliopisto rakentaa hyvää yhteiskuntaa kouluttamalla osaajia ja tutkimalla esimerkiksi demokratiaa ja oikeusvaltiota, yhteiskunnan moninaisuutta, hyvinvointia ja terveyseroja sekä hyvää työelämää. Tutustu tarkemmin!