Haloo, politiikka!

Haloo, politiikka!
Haloo, politiikka! -keskustelussa asiantuntijat pohtivat, miten politiikan muuttunut julkisuus vaikuttaa puolueisiin ja politiikan jakolinjoihin.
Haloo, politiikka! -keskustelussa asiantuntijat pohtivat, miten politiikan muuttunut julkisuus vaikuttaa puolueisiin ja politiikan jakolinjoihin.

Haloo, politiikka!

Runsaasti tunteita herättävät ja ihmisten mielipiteitä voimakkaasti jakavat kysymykset näyttävät usein määrittelevän poliittisen agendan ja keskustelun julkisuudessa. Samaan aikaan viestintä korostuu yhä enemmän puolueiden ja poliitikkojen työssä. Puolueet eivät kuitenkaan ole pystyneet tekemään politiikasta houkuttelevampaa.

Tiedekulman Haloo, politiikka! -keskustelussa asiantuntijat pohtivat, heijastavatko aluevaalien tulokset politiikan murrosta, toimivatko vaalikoneet kuten niiden pitäisi ja miten identeettipolitiikka vaikuttaa poliittisiin jakolinjoihin. Keskustelemassa ovat Veikko Isotalo, Marko Junkkari ja Jenni Karimäki. Keskustelun juontaa Jari Hanska.

Haloo, politiikka! -keskustelussa käsitellään aluevaalien jälkeen mm. seuraavia poliittiseen kulttuuriin liittyviä kysymyksiä:

Miten politiikan muuttunut julkisuus ja viestinnän korostuminen on muuttanut puolueiden toimintaa ja kuinka eri puolueet ovat reagoineet murrokseen?

Miten puolueiden kova sisäinen kilpailu vaikuttaa politiikkaan ja siitä välittyvään kuvaan?

Millaisia vaikutuksia tällä kaikella on poliittiseen osallistumiseen ja jakolinjoihin?

Asiantuntijat

Tutustu Haloo, politiikka! -keskustelun asiantuntijoihin alla.

Veikko Isotalo

Veikko Isotalo (@veikko_isotalo) on valtio-opin väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän tutkii eduskuntavaaliehdokkaiden vaalimenestyksen tekijöitä sekä vaalikoneita. 

“Kiinnostavaa on, ettei ole mahdollista aukottomasti selittää tai ennustaa yksittäisen ehdokkaan vaalimenestystä, mutta on kuitenkin mahdollista löytää lainalaisuuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin ehdokkaisiin.” 

Millaista viestintää toivoisit poliitikoilta ja puolueilta, Veikko? 

“Toivoisin siirtymistä Ruotsin mallisiin vaalikoalitioihin, jolloin äänestäjät tietäisivät minkälaiselle politiikalle oma ääni menee.” 

Marko Junkkari

Marko Junkkari (@markojunkkari) on Helsingin Sanomien toimittaja, joka työskentelee erityisesti politiikan journalismin parissa. 

Millaista viestintää toivoisit poliitikoilta ja puolueilta, Marko? 

“Esimerkiksi kansanedustaja Anna Kontulan Twitter-kommentointi – Kontula osaa hämmästyttävällä tavalla kertoa, mitä mieltä hän on asioista ja perustella myös kantansa taiten. Hienointa on se, että Kontula uskaltaa usein olla eri mieltä omiensa kanssa ja esittää epäsuosittuja näkemyksiä.” 

Jenni Karimäki

Jenni Karimäki (@jennikarimaki) on poliittisen historian yliopistotutkija Helsingin yliopistossa. Hän työskentelee Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa JuRe-hankkeessa, jossa tutkitaan oikeudenmukaista toipumista pandemiasta. 

“On kiinnostavaa päästä tarkastelemaan, miten yhtäältä vahvasti sääntöihin, lakeihin ja asetuksiin nojaava ja toisaalta luottamukseen pohjautuva pohjoismainen järjestelmä on aiemmin reagoinut kriiseihin.” 

Millaista viestintää toivoisit poliitikoilta ja puolueilta, Jenni? 

“Toivoisin yhä enemmän alaa vallanneen viestintäpuheen sijaan puolueilta avointa itseymmärrykseen pohjautuvaa analyysiä esimerkiksi kannatuspohjan muutosten syistä. Sen sijaan, että vetäydytään sen taakse, että viestimme ei tavoittanut ja viestintämme epäonnistui, kerrottaisiin, miksi uskotaan, että näin ei tapahtunut, ja mitä asialle aiotaan tehdä.” 

Lue lisää puolueista ja poliittisesta murroksesta

Kiinnostaako aihe enemmänkin? Tutustu Helsingin yliopiston puolueita ja poliittista murrosta käsitteleviin artikkeleihin alla.

Hyvä yhteiskunta

Helsingin yliopisto rakentaa hyvää yhteiskuntaa kouluttamalla osaajia ja tutkimalla esimerkiksi demokratiaa ja oikeusvaltiota, yhteiskunnan moninaisuutta, hyvinvointia ja terveyseroja sekä hyvää työelämää. Tutustu tarkemmin!