Kenen tekoäly?

Kenen tekoäly?
Miten ja kenen ehdoilla tekoälyä kehitetään nyt ja tulevaisuudessa – ja miksi sen pitäisi kiinnostaa meistä jokaista? Kenen tekoäly -ohjelmassa asiantuntijat pureutuvat tekoälyn kehitystä ohjaaviin eettisiin kysymyksiin ja oletuksiin.
Miten ja kenen ehdoilla tekoälyä kehitetään nyt ja tulevaisuudessa – ja miksi sen pitäisi kiinnostaa meistä jokaista? Kenen tekoäly -ohjelmassa asiantuntijat pureutuvat tekoälyn kehitystä ohjaaviin eettisiin kysymyksiin ja oletuksiin.

Kenen tekoäly?

Miten ja kenen ehdoilla tekoälyä kehitetään nyt ja tulevaisuudessa  ja miksi sen pitäisi kiinnostaa meistä jokaista?

Tekoälyn etiikka on ihmisen etiikkaa. Mitä laajemmalle yhteiskuntaamme tekoäly leviää ja mitä moninaisempia ominaisuuksia sovelluksille ja datankeruulle kehitämme, sitä enemmän ne meihin vaikuttavat. Jokainen meistä tarvitsee tekoälyn lukutaitoa, ja eettisten kysymysten ymmärtäminen on olennainen osa sitä.​

Kenen tekoäly -ohjelmassa asiantuntijat Matti NelimarkkaAnna-Mari Rusanen ja Teemu Roos pureutuvat tekoälyn kehitystä ohjaaviin eettisiin kysymyksiin ja oletuksiin sekä pohtivat, millaisia valintoja älykkäiden teknologioiden taustalla on. Ohjelman juontaa Ville Blåfield.

Kenen tekoäly -keskustelussa käsitellään mm. seuraavia tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä:

Millaiset eettiset kysymykset ohjaavat uusien älykkäiden teknologioiden kehitystä ja soveltamista? Kuka arvot määrittelee?

Miten algoritmiset järjestelmät ilmentävät yhteiskunnassa vallitsevia valta-asetelmia ja epätasa-arvoisia käytänteitä?

Miten poliittiset ideologiat ja valinnat vaikuttavat älykkäiden teknologioiden suunnitteluun?

Mitä meistä jokaisen tulisi ymmärtää tekoälyn eettisistä kysymyksistä, kun arkemme on vahvasti tekoälyn ohjaamaa? 

Asiantuntijat

Tutustu "Kenen tekoäly?" -ohjelman asiantuntijoihin alta.

Matti Nelimarkka

Matti Nelimarkka (@matnel) on tutkija Helsingin yliopiston poikkitieteellisessä Helsinki Social Computing Group -tutkimusryhmässä sekä vieraileva tutkija ohjelmistoyritys Futuricella ja Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella. Matti tutkii laskennallisten menetelmien, eli tekoälyn, soveltamista yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sekä teknologian ideologisuutta.

“Johtava tutkimuskysymykseni on, miten puolueiden ideologiat näyttäytyvät teknologian suunnittelussa. Näen teknologian uutena, vielä tunnistamattomana kenttänä tehdä ja ymmärtää politiikkaa.”

Mitä jokaisen pitäisi tietää tekoälystä juuri nyt?

"Luultavasti olet tänäänkin käyttänyt kymmeniä tekoälyjärjestelmiä tietämättäsi – tekoäly ei ole mullistava, ja meidän pitää keksiä parempia tapoja puhua siitä.”

Anna-Mari Rusanen

Anna-Mari Rusanen (@AnnaMariRusanen) toimii sekä kognitiotieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden osastolla että tekoälytutkimukseen liittyvien tieteellisten, yhteiskunnallisten ja eettisten kysymysten erityisasiantuntijana valtiovarainministeriössä (JulkICT, VM). Lisäksi hän on Ethics of AI -verkkokurssin vastuuopettaja. Anna-Mari on koulutukseltaan kognitiontutkija ja tieteenfilosofi. Hän tutkii ihmisen ja koneiden tiedonkäsittelyominaisuuksia, niiden välistä vuorovaikutusta sekä älykkäiden teknologioiden hyödyntämiseen liittyviä haasteita.

Mitä jokaisen pitäisi tietää tekoälystä juuri nyt?

“Nykyinen tekoäly ei vielä ole varsinaista tekoälyä, vaan kyse on teknologiasta, jolla on aiempaa älykkäämpiä ominaisuuksia. Jokaisen pitäisi tietää, että tällä teknologialla on myös laajempia yhteiskunnallisia seurauksia ja vaikutuksia. Teknologian kehitys ei perustu luonnonlaeille, vaan valinnoille, millaista teknologiaa haluamme kehittää ja käyttää.”

Teemu Roos

Teemu Roos (@teemu_roos) on tietojenkäsittelytieteen professori Helsingin yliopistossa. Hän johtaa tekoälyn opetusta Suomen tekoälykeskuksessa FCAIssa ja on suositun Elements of AI -verkkokurssin vastuuopettaja, jolla on maailmanlaajuisesti jo 720 000 opiskelijaa. Teemua kiehtoo tekoälyssä nyt etenkin sen yhteiskunnalliset vaikutukset, jotka ovat alkaneet paljastua viime vuosina.

“Esimerkiksi sosiaalisen median ja automaattisen päätöksenteon algoritmien aiheuttama polarisaatio ja epätasa-arvo ovat nousseet esille Yhdysvaltain ja Britannian vaalitulosten ja niihin liittyvien väärinkäytösten takia. Ongelma on valtavan monisyinen ja vaatii poikkitieteellisiä lähestymistapoja."

Mitä jokaisen pitäisi tietää tekoälystä juuri nyt?

“Jokaisen olisi hyvä tietää, että käyttämissämme palveluissa, kuten sosiaalisen median sovelluksissa ja internetin hakukoneissa käytetään tekoälyä. Lisäksi tekoälyn avulla automatisoidaan päätöksiä, jotka vaikuttavat elämäämme. Jokainen voi halutessaan oppia ymmärtämään taustalla olevat periaatteet ja muodostaa tämän perusteella oman valistuneen mielipiteensä siitä, minkälaiset tekoälyn sovellukset ovat hyväksyttäviä. Päätöksiä ei pidä jättää pelkästään teknoeliitin käsiin.”

Ihmisten teknologia

Reilun digitaalisen maailman suunnittelevat reilut ihmiset. Teknologinen kehitys muuttaa jokapäiväistä elämäämme ruuantuotannosta lääkkeiden valmistukseen. Tarvitsemme tekoälyn lukutaitoa toimiaksemme reilusti datan ja algoritmien maailmassa. Tutustu Helsingin yliopiston teemaan "Ihmisten teknologia".