Kamppailu luonnonvaroista

Tiedekulma - Kamppailu luonnonvaroista

TO 19.4. KLO 17
STAGE

Ikimetsissä soi saha ja teollisuus vie kaloilta joet. Suomen metsät kasvavat rahaa enemmän kuin koskaan. Samalla maamme uhanalaiset lajit tarvitsevat metsiä selvitäkseen. Merilohi nousee 40 Itämeren jokeen aiemman 200 sijaan, mutta saamme puhdasta vesivoimaa. Kännyköihin metallia tuottavien avolouhosten ympäristövaikutukset huolestuttavat. Pitäisikö luontomme museoida turisteille? Mitä metsillämme, mineraaleillamme ja vesivaroillamme tulisi tehdä?

Kamppailu luonnonvaroista -tapahtumassa on kolme sähäkkää keskustelua kolmesta eri aiheesta: metsistä, vedestä ja mineraaleista. Metsistä puhuvat Olli Tahvonen, Kirsi Mikkonen ja Anni Arponen, vedestä Antti Belinskij, Janne-Markus Rintala ja Suvi Ignatius, mineraaleista Anni Huhtala, Kai Kokko ja Petri Peltonen. Mineraalikeskustelun alustaa Jan Weckström, joka on tutkinut Talvivaaran lähivesistöjen tilaa. Keskustelujen jälkeen sinulla on mahdollisuus jutella asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuden juontaa Ville Blåfield.

Tapahtuma on osa Tiedekulman Hope for Globe -teemaa, jossa tieto lisää toivoa. Osallistu tapahtumaan paikan päällä, seuraa verkossa livestriiminä tai katso tallenteena! Klikkaa itsesi myös mukaan tapahtumaan Facebookissa!

Keskustelijat

Metsä

Tiedekulma - Kamppailu luonnonvaroista

Olli Tahvonen, Kirsi Mikkonen, Anni Arponen

Olli Tahvonen on kansantaloustieteilijä ja Helsingin yliopiston metsäekonomian ja politiikan professori, joka tutkii luonnonvaroja. Tutkimusaiheessaan häntä inspiroi luonnonvarojen käytön avoimet ongelmat ja järjettömyydet. Vinkki kestävämpään elämään: “Äänestä viisaasti poliitikkoja, jotka ymmärtävät ympäristöä ja yhteiskuntaa.”

Kirsi Mikkonen on Helsingin yliopiston elintarviketieteen apulaisprofessori ja akatemiatutkija. Hän johtaa elintarvikkeiden materiaalitieteen tutkimusryhmää ja vastaa elintarvikeprosessiteknologian opetuksesta Helsingin yliopistossa. Mikkosen tutkimus käsittelee polysakkarideja sisältävien sivuvirtojen hyödyntämistä elintarvikkeissa ja niiden pakkauksissa. Vinkki kestävämpään elämään: “Minimoi ruokahävikkiä.”

Anni Arponen on luonnonsuojelubiologi, joka tekee monitieteistä luonnonsuojelun tutkimusta Helsingin yliopistolla. Tutkimuksessaan häntä inspiroi luonto itsessään, mutta erityisesti myös lapset ja nuoret, joilla on intoa ja tahtoa muuttaa asioita. Vinkki kestävämpään elämään: “Vähennä lihan kulutusta. Ruoan tuotanto nivoutuu laajalti eri ympäristö- ja yhteiskunnallisiin ongelmiin, ja kasviproteiinin suosiminen on suurimpia yksittäisiä tekijöitä jonka kukin voi omatoimisesti toteuttaa.”

Vesi

Tiedekulma - Kamppailu luonnonvaroista

Antti Belinskij, Janne-Markus Rintala, Suvi Ignatius

Antti Belinskij on ympäristöoikeuden professori Itä-Suomen yliopistossa ja työskentelee myös Suomen ympäristökeskuksessa. Työssään häntä inspiroi oikeudellisten, ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisu. Vinkki kestävämpään elämään: "Kasvisruoan syönnin lisääminen."

Janne-Markus Rintala on akvaattisten tieteiden dosentti ja meribiologian tohtori, joka työskentelee tällä hetkellä EU:n ilmastonmuutoskaasuihin keskittyneessä tutkimusinfrastruktuuri ICOS ERIC:ssa. Hän julkaisee edelleen yhdessä entisen tutkimusryhmäni jäsenten, yhteistyökumppaneideni ja oppilaitteni kanssa aineistoja, jotka hän keräsi Itämereltä, Weddelin mereltä ja Antarktikselta, opetustehtäviensä ohessa vuosina 2010–2015. Vinkki kestävämpään elämään: “Ei välttämättä tarvitse ruveta vegetaristiksi, mutta jo yksi kasvisruokapäivä viikossa. Vähän niinkuin mikroskooppisen pienet planktonit, jotka ison mittakaavan ansiosta ovatkin merkittäviä, samalla tavoin pienin askelin ja yhdessä tekemällä on mahdollista pelastaa tämä pallo.”

Suvi Ignatius on ympäristötutkimukseen suuntautunut sosiologi ja tohtorikoulutettava, jonka sydän sykkii Itämerelle. Hän tekee väitöskirjatutkimusta yhteiskunnallisten arvojen merkityksestä luonnonvarojen käytössä ja hallinnassa ja analysoi tästä näkökulmasta erityisesti Itämeren kalavaroja. Vinkki kestävämpään elämään: “Ei riitä että tiedämme vaan että myös välitämme. Luonnonvarojen ja ympäristön käytön ja hallinnan on vahvasti arvovälitteistä toimintaa. Nämä arvot on tehtävä näkyviksi ja tuotava yhteiseen keskusteluun, jotta voimme tehdä kestävämpiä valintoja sekä yksilöinä että yhteiskuntana.”

Mineraalit

Tiedekulma - Kamppailu luonnonvaroista

Anni Huhtala, Kai Kokko, Petri Peltonen, Jan Weckström

Anni Huhtala on kansantaloustieteilijä ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtaja. Hän seuraa tiiviisti julkistalouden alaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta ja pyrkii edesauttamaan tutkimuksemme ja asiantuntijoidemme osaamisen hyödyntämistä päätöksenteon tukena. Vinkki kestävämpään elämään: “Säännölliset lähimatkat kävellen, pyöräillen ja/tai julkisilla.”

Kai Kokko on ympäristöoikeuden professori Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituutin (HELSUS) ohjausryhmän puheenjohtaja. Hän on tutkinut ympäristöoikeuden teoriaa ja ympäristösääntelyä eri näkökulmista ja käsitellyt näitä teemoja viime syksynä julkaistussa kirjassa Ympäristöoikeuden perusteet. Lisäksi Kokko on johtanut esimerkiksi kaivostoiminnan kestävyyteen liittyviä kansainvälisiä, monitieteisiä tutkimushankkeita ja ollut kaksi kautta Suomen ilmastopaneelin jäsenenä. Vinkki kestävämpään elämään: “Harkitse mahdollisuutta hyödyntää uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi tuulivoimaa, omassa kotitaloudessa.”

Petri Peltonen on toiminut Helsingin yliopiston taloudellisen geologian työelämäprofessorina lokakuusta 2017 alkaen. Hän opettaa malmigeologiaa, malminetsinnän menetelmiä sekä mineraalitaloutta. Peltonen työskenteli pitkään erikoistutkijana Geologian tutkimuskeskuksessa sekä malminetsinnän johtotehtävissä teollisuudessa vuosina 2008–2017. Vinkki kestävämpään elämään: “Huolehditaan siitä, että kuluttamamme metalliset raaka-aineet on tuotettu mahdollisimman eettisesti.”

Jan Weckström on paleoekologian dosentti ja yliopistotukija, joka tutkii pääasiallisesti menneiden aikojen ympäristöolosuhteita. Vinkki kestävämpään elämään: “Vähemmän on enemmän – laatu voittaa määrän.”