Jakautunut kaupunki

Muuri jakaa kaupungin ja sen ulkopuolisen ympäristön.

Ke 18.9. klo 17
Stage

Suurten kaupunkien urbaani eriarvoisuus ja huono-osaisuuden kasaantuminen ovat ongelma kaikkialla maailmassa. Ihmiset samanlaisista taustoista elävät samoilla alueilla, kaupunkitilat jakautuvat ja asuinalueet eriytyvät muun muassa etnisyyden, tulojen, uskonnon ja kielen mukaan. Mistä tämä johtuu ja miten kehityskulkuun voidaan vaikuttaa?

Tapahtumassa nostetaan esimerkkejä kaupunkien jaoista ja kehityksestä Suomessa, Euroopassa ja globaalissa etelässä. Venla Bernelius ja Katja Vilkama tarkastelevat Helsingin alueellista eriytymistä. Florencia Quesada Avendañon, Filip De Boeckin ja Anja Nygrenin keskustelussa puhutaan muun muassa Latinalaisen Amerikan ja Afrikan kaupungeista. Jälkimmäinen keskustelu on englanniksi. Tapahtuman juontaa Reetta Räty.

Tapahtuma on osa Tiedekulman Crazy World -ohjelmasarjaa, jossa etsitään syitä ja ratkaisuja eriarvoiseen ja jakautuneeseen maailmaan. Osallistu tapahtumaan paikan päällä, seuraa livestriiminä verkossa tai katso tallenteena!

Klikkaa itsesi myös osallistuvaksi tapahtumaan Facebookissa.

Keskustelijat

Venla Bernelius ja Katja Vilkama.

Venla Bernelius, Katja Vilkama

Venla Bernelius (@VBernelius) on apulaisprofessori Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa. Bernelius on perehtynyt, miten naapurustojen sosiaalisten erojen kasvu vaikuttaa kouluihin ja nuorten osaamiseen. Häntä inspiroi se, kuinka tutkimuksessa yhdistyvät ihmisten valinnat ja arvot, huono-osaisuuden sosiaalinen periytyminen, asuntopolitiikka ja kansallisen tason koulutuspoliittiset ratkaisut sekä naapurustojen sosiaalinen elämä. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Huomio kannattaa kiinnittää erityisesti lapsiin ja lasten tulevaisuuden rakentumiseen. Mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuminen taustasta, asuinpaikasta, sukupuolesta ja etnisestä ryhmästä riippumatta on yksi suurimpia yhteiskunnallisen muutoksen suunnan muovaajia.”

Katja Vilkama (@KatjaVilkama) työskentelee tutkimuspäällikkönä Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä. Hän on tutkinut mm. asumiseen, muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä sekä asuinalueiden kehitystä ja kaupunkien alueellista eriytymistä. “Asumiseen, muuttamiseen ja asuinalueiden kehitykseen liittyvät ilmiöt koskettavat meitä kaikkia. On kiinnostavaa pyrkiä ymmärtämään niitä mekanismeja, jotka näihin ilmiöihin vaikuttavat”, Katja sanoo. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: “Eriarvoisuus kytkeytyy vahvasti hyvinvoinnin, tulojen ja vaikutusmahdollisuuksien epätasaiseen jakautumiseen. Näihin tekijöihin vaikuttaminen mm. tulonjako- työllisyys-, ja sosiaalipolitiikan keinoin on keskeistä. Erityisen tärkeää on myös tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja koulutusmahdollisuuksia, jotta eriarvoisuuden syvenemistä voitaisiin ennaltaehkäistä.”

Filip De Boeck, Anja Nygren ja Florencia Quesada Avendaño.

Filip De Boeck, Anja Nygren, Florencia Quesada Avendaño

Filip De Boeck työskentelee professorina ja kaupunkiantropologian tutkijana Leuvenin yliopiston Afrikan antropologisen tutkimuksen instituutissa (IARA). Hänen tutkimuskohteitaan ovat (keskisen) Afrikan kaupungit, eritoten Kongon demokraattisen tasavallan pääkaupunki Kinshasa. ”Minua kiehtovat kaupunkialueiden muodostamiseen liittyvät monimuotoiset narratiivit, kaupunkien tunteita herättävät maisemat ja tunnelmat, eri ihmisten muuttuvat käsitykset Keski-Afrikan kaupungeista ja alueista sekä osallisuuden ja syrjäytymisen uusi maantiede, joka on elimellinen osa nykypäivän kaupunkialueita.” Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Eriarvoisuuden vähentäminen yhtä tekijää korostamalla on vallitsevan eriarvoisuuden monitahoisen limittyneisyyden liiallista yksinkertaistamista.”

Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen professori Anja Nygren on erikoistunut Latinalaisen Amerikan kaupunkien sosiaalisen eriarvoisuuden tutkimiseen, esimerkiksi ihmisten pakkosiirtoihin, kaupunkien ympäristöriskeihin ja asuinalueiden eriytyneisyyteen. Häntä inspiroi se, että tutkimusteemojen ymmärtäminen vaatii jatkuvaa omien ennakko-oletusten tarkistamista ja nopeiden muutosten huomioon ottamista. ”Eriarvoisuuden lukuisiin ilmenemismuotoihin on vaikea tottua. Samalla ihmisten kekseliäisyys yllättää”, Nygren sanoo. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Eri yhteiskuntaluokista, koulutustaustoista ja kulttuurisista taustoista olevien ihmisten naapurustot.”
 
Florencia Quesada Avendaño on Helsingin yliopiston dosentti, tutkija ja luennoitsija. Häntä kiehtoo se, miten monimuotoisia ja monimutkaisia järjestelmiä kaupungit ovat. Quesada Avendaño näkee kaupungit mahdollisuuksina, ei vain ongelmapesinä. Hän haluaa ymmärtää, kuinka Latinalaisen Amerikan kaupunkitilat ovat muotoutuneet, ja löytää uusia demokraattisia tapoja vähentää äärimmäistä sosiaalista ja alueellista eriytymistä sekä eriarvoisuutta. Vinkki eriarvoisuuden vähentämiseksi: ”Mukaan ottaminen. Hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien parempi uudelleenjako koulutuksen ja terveyden kautta.”