Ilmastovaalit

Tiedekulma - Ilmastovaalit

To 28.3. klo 17
Stage

Tutkijoiden viesti on selvä: tiedossa on ennennäkemätön ympäristökatastrofi, mikäli emme muuta elintapojamme hyvin nopeasti. Ilmastonmuutoksen pahimmilta tuhoilta voidaan vielä välttyä, mutta se vaatii tutkittuun tietoon pohjautuvia merkittäviä poliittisia päätöksiä jo tulevalla vaalikaudella.

Tiedekulman vaali-illassa Helsingin yliopiston tutkijat ja neljän suurimman puolueen poliitikot keskustelevat siitä, mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pitäisi tehdä juuri nyt. Teemoina ovat mm. metsäpolitiikka, hiilineutraali arki Suomessa ja globaali ilmastopolitiikka. Mukana ovat tutkijat Janne Hukkinen, Anja Nygren ja Olli Tahvonen sekä poliitikot Miapetra Kumpula-Natri (sd), Oras Tynkkynen (vihr), Kimmo Tiilikainen (kesk) ja Juhana Vartiainen (kok). Tapahtuman avaa rehtori Jari Niemelä ja juontajana toimii Reetta Räty.

Tapahtuma on osa Tiedekulman Hope for Globe -ohjelmasarjaa, jossa tieto lisää toivoa. Osallistu tapahtumaan paikan päällä, seuraa livenä netissä tai katso tallenteena.

Klikkaa itsesi mukaan tapahtumaan myös Facebookissa.

Keskustelijat

Tiedekulma - Ilmastovaalit-tapahtuman puhujat

Janne I. Hukkinen (@JIHukkinen) on ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii kestävän kehityksen yhteiskunnallisia ja kognitiivisia ulottuvuuksia. Jannea kiehtoo se, miten ihmisen mieli toimii silloin, kun hän päättää toimia tai olla toimimatta ympäristön hyväksi. Ja miten vuorovaikutus muiden ihmisten ja aineellisen ympäristön kanssa vaikuttaa näihin päätöksiin. Ja viime aikoina erityisesti se, miten kaikki edellä kuvattu muuttuu, kun otetaan huomioon se, että pitäisi toimia nopeasti, vaikuttavasti ja pakon edessä.
Vinkki kestävämpään elämään: “Äänestä poliitikkoa, joka lupaa muuttaa yhteiskunnan sääntöjä niin, että kansalaiset eivät voi olla toimimatta ympäristön hyväksi.”

Anja Nygren on kehitysmaatutkimuksen professori ja PYAM-tohtoriohjelman johtaja Helsingin yliopistossa. Hän tutkii ympäristökatastrofien ja ympäristöhaavoittuvuuksien hallintaa kehitysmaissa sekä maaseudulla että kaupungeissa. Tutkimusaiheessaan Anjaa kiehtoo biofyysisten ja sosio-poliittisten kysymysten yhteenkietoutuminen ympäristöongelmissa sekä ympäristöongelmien paikallinen moninaisuus ja maailmanlaajuiset piirteet. Vinkki kestävämpään elämään: “Oikeudenmukaisuuden vakavasti ottaminen kaikilla eri yhteiskunnallisilla tasoilla perhe-elämästä globaaliin politiikkaan.”

Olli Tahvonen on metsäekonomian professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii luonnonvarojen käyttöä kansantaloustieteellisenä ja tieteiden välistä yhteistyötä edellyttävänä kysymyksenä. Tutkimustyössään Ollia inspiroi talousteoreettisesti johdonmukaisten mallien estetiikka, selitysvoima ja poliittiset implikaatiot. Vinkki kestävämpään elämään: “Aineettomien hyödykkeiden ja resurssien kulutus.”