Fresh from Campus 2019

Fresh from Campus on kerran kuussa järjestettävä tuoreen tiedon klubi, joka pitää sinut ajan hermolla tieteen maailmasta. Lavalle nousevat Helsingin yliopiston tutkijat, jotka kertovat napakasti ja yleistajuisesti, mitä he tutkivat juuri nyt. Tule paikalle, seuraa livestriimin välityksellä tai katso esitykset jälkeen päin YouTube-kanavaltamme.

Fresh from Campus jatkuu syksyllä 2019 Uuden tiedon klubina. Vuoden 2018 Fresh from Campusin ohjelman löydät täältä.

Fresh from Campus: To Space and Back
Wed 13.2.2019 at 5 pm, Stage

Thinking of the universe makes you feel small. Huge galaxies are born and evolve over cosmic time. Billions and billions of invisible neutrinos are constantly moving around – and even through – us. With the help of new technologies researchers are trying to answer big questions such as what happened during the first three minutes after the Big Bang and what gave rise to matter.

You can follow the event also via livestream or watch the talks afterwards.

Galactic Winds Dictating Galaxy Evolution

”Galaxies are home to stars, planets, and also humans. However, we still don’t fully understand how galaxies evolve over cosmic time. Powerful outflows from the centers of galaxies – called galactic winds – are known to affect galaxy evolution. With the help of new technologies and international collaborations, I’m aiming to better understand the role that galactic winds play in galaxy evolution.”
 
Laura Zschaechner
is a post-doctoral fellow affiliated with the Finnish Center for Astronomy with ESO and based at the University of Helsinki. She is fascinated by constantly developing new technologies that make her work exciting.

Watch on YouTube.

Dark Origins of Matter-Antimatter Asymmetry

”I study the first three minutes of the universe, right after the Big Bang. By colliding small particles, I’m trying to find answers to fundamental questions such as what gave rise to matter and why is there so much matter compared to anti-matter.”
 
Venus Keus is a post-doctoral researcher in high energy physics at the Faculty of Science, University of Helsinki. She wants to understand how the universe started and how it ended up the way it is today.

Watch on YouTube.

Kaiken läpäisevät neutriinot

”Ihmisruumiin läpi kulkee joka sekunti satoja miljardeja pienen pieniä alkeishiukkasia, joita kutsutaan neutriinoiksi. Neutriinojen yleisyydestä huolimatta hiukkasfysiikan mallit eivät kuitenkaan pysty selittämään kaikkia niiden ominaisuuksia. Tutkin, millaisia ennusteita malleilla on neutriinojen vuorovaikutuksille ja miten näitä ennusteita voitaisiin testata.”
 
Timo Kärkkäinen on hiukkasfysiikan tutkija Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Häntä kiinnostavat aineen perustavanlaatuisimmat vuorovaikutukset ja ilmiöt.

Katso YouTubessa.

Tiedekulma - Fresh from Campus: To Space and Back

Venus Keus (left), Timo Kärkkäinen, Laura Zschaechner 

Mitä kuuluu?
To 7.3.2019 klo 17, Stage

Kuuloaisti on meille tärkeä monesta syystä. Kuuleminen auttaa esimerkiksi vieraiden kielten oppimisessa. Voimme myös päätellä ihmisistä, mistä tai millaisia he ovat, koska he kuulostavat erilaisilta. Mutta entä jos ei kuule? Mistä kuulon heikkeneminen johtuu ja miten sitä voi hoitaa?

Maaliskuun Fresh from Campusissa keskitytään kuuloon ja kuulemiseen. Tule kuulemaan, miten aihetta tutkivat biologi, kasvatustieteilijä ja kielitieteilijä!

Mitä kuuluu ja miksi? Kuulon biologiaa

”Kuulon heikkeneminen on monille tuttu asia arkielämässä joko oman tai läheisen kuulovaikeuksien vuoksi. Vaikka pitkään on jo tiedetty, että kuulovaurion taustalla on usein aistinsolujen kuolema, ei kuolemaan johtavia mekanismeja tunneta. Väitöskirjassani selvitän solun sisäisiä tapahtumia, jotka johtavat kuuloaistinsolujen kuolemaan. Tutkimus on tärkeää, jotta tulevaisuudessa voitaisiin kehittää uusia hoitomuotoja kuulovaurioihin.”
 
Anni Herranen on fysiologian tohtorikoulutettava bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Hän selvittää kuuloaistinsolujen kuolemisen biologiaa, jota ei vieläkään tunneta täysin.

Katso YouTubessa.

Digitaalinen peli tukee lasten vieraan kielen oppimista

”Puhuminen ja kuunteleminen ovat olennainen osa vieraan kielen oppimista. Kieliä voi oppia myös pelien avulla. Tutkimushankkeessamme kehitimme digitaalisen pelin, jossa lapsia rohkaistiin puhumaan englanniksi. Pelin jälkeen lasten aivot reagoivat voimakkaammin kuultuihin englannin sanoihin eli heidän kuuloaivokuorensa toiminta muuttui.”
 
Dosentti Sari Ylinen kasvatustieteellisestä tiedekunnasta tutkii oppimista digitaalisella oppimissovelluksella. Häntä kiehtovat oppiminen ja aivot, joiden toiminnassa on vielä paljon selvitettävää.

Katso YouTubessa.

Kuinka kuulostaa homomieheltä?

”Kaikki tunnistavat homon sketsihahmon, mutta miten? Tutkin, millaisista osista homoseksuaalin miehen kielellinen stereotyyppi rakentuu. Tutkimukseni on uusi askel suomen kielen tutkimuksessa, koska seksuaali-identiteettiin liittyvää kielellistä vaihtelua ei ole meillä aiemmin juuri tutkittu.”

Sanni Surkka on suomen kielen jatko-opiskelija humanistisessa tiedekunnassa. Hän haluaa tutkimuksellaan selvittää, miten maantieteellisestä sijainnista riippumattomat kielelliset tyylit syntyvät.

Katso YouTubessa.

Tiedekulma - Fresh from Campus: Mitä kuuluu?

Anni Herranen (vas.), Sanni Surkka, Sari Ylinen

Overseas and Back in Time
Wed 10.4. at 5 pm, Stage

Researchers at the University of Helsinki study hundreds of different countries and cultures. Recently, they have digged deeper into, for example, the secret archives of the Cuban Catholic church, ancient Indian texts and the way of life in the Angkor Empire. What was the role of the Catholic Church in the Cuban revolution? How was storytelling born?

Come to Think Corner for an armchair trip around the world and through history. You can also watch the talks online via livestream, Facebook Live or video recordings. The first talk is in Finnish, the other two in English.

Uusia tulokulmia vanhoihin teksteihin: kehyskertomusten synty muinaisessa Intiassa

“Tutkin kehyskertomusrakenteen syntyä muinaisessa Intiassa. Kehysrakenteissa tarinat ovat toisten tarinoiden tai muiden tekstien sisällä. Aihetta ei ole juuri tutkittu aiemmin. Väitöskirjassani todistin 2000-3000 vuotta vanhojen tekstien avulla, että kehysrakenteet ovat vanhempia kuin on oletettu ja että niillä on yhtenäinen historia.”
 
Virpi Hämeen-Anttila on Etelä-Aasian tutkija humanistisessa tiedekunnassa. Hän valitsee tutkimustensa kohteeksi mielellään aiheita, joita on tutkittu vain vähän tai ei lainkaan.

Katso YouTubessa.

Seeing the invisible: challenges of studying nomadic fishermen from the Angkor Empire

“The Angkor Empire was one of the largest polities of Southeast Asia from the 9th to the 15th century. Even though the empire was successful for centuries, studies suggest it was unable to adapt to the climate change of the Little Ice Age in the 14th century. I’m trying to find out, what was Angkor’s key to conquering its rivers. I argue that current research over-emphasizes the role of agriculture while it forgets the role of nomadic fishing communities in the development of the city.”

Veronica Walker Vadillo is an archeologist working at the Helsinki Collegium for Advanced Studies. She wants to bring visibility to communities that are usually considered less important because they don’t comply with common western frameworks of archaeological analyses.

Watch on YouTube.

A Silent History of the Cuban Revolution

"The revolution of Fidel Castro in 1959 transformed Cuba politically, socially and culturally. In my research, I examine the life of the Catholic Church in the revolutionary reality. Internationally, I am the first scholar to access classified archives of the Catholic Church in Cuba: these unstudied primary sources open new insights into the hidden histories of the Cuban revolution."

Petra Kuivala is a doctoral candidate in the Faculty of Theology. Her research has led her, for instance, to participate as an officially appointed observer in the visit of Pope Francis to Cuba.

Watch on YouTube.

Tiedekulma - Fresh from Campus: Overseas and back in time

Virpi Hämeen-Anttila (left), Petra Kuivala, Veronica Walker Vadillo 

Fresh from Campus: Tutkimuksia työelämästä
Ke 8.5.2019 klo 17, Stage

Työelämä on murroksessa. Työnteko ei ole enää sidottua aikaan tai paikkaan, mutta työn rajat hämärtyvät myös siinä, mitä ylipäänsä käsitetään työksi. Mitä tapahtuu, kun työ ulottuu myös hengellisiin asioihin, joita on totuttu pitämään yksityisinä? Entä miten yhteiskunta voisi edistää kutsumustyön syntymistä ja ehkäistä sairauspoissaoloja? Kevään viimeisessä Fresh from Campusissa valotetaan nykytyöelämää uskonto- ja valtiotieteilijöiden näkökulmista.

Kamalan ihana kutsumustyö

“Lääkärien ja opettajien sanotaan olevan kutsumusammatissa, mutta intohimo työtä kohtaan voi löytyä mistä tahansa muustakin työstä. Kutsumus voi parantaa työn jälkeä ja lisätä hyvinvointia laajasti. Minua kiinnostaa, millaiset tekijät edistävät kutsumusta ja millaiset estävät sitä. Missä kulkevat kutsumuksen rajat?”

Tii Syrjänen on kirkkososiologian väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hän on luonteeltaan maailmanparantaja, joka haluaa tehdä työtä ja tutkimusta yhteisen hyvän eteen.

Katso YouTubessa.

Työn hämärtyvät rajat

“Työtä tehdään nykyään kellon ympäri, eikä työnteko ole sidottu työpaikkaan. Työn rajat hämärtyvät monella tapaa myös siinä, mitä työksi käsitetään. Tuon tähän keskusteluun mukaan uuden alueen: uushenkinen työ kuvaa työn vaatimusten laajentumista henkisyyteen, jota on etenkin Suomessa totuttu pitämään yksityiseen kuuluvana.”

Mira Karjalainen on dosentti Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa yhdistää uudella tavalla organisaatio- ja uskonnontutkimusta.

Katso YouTubessa.

Nuoret työterveyspalveluiden käyttäjinä

“Milloin sinä jouduit viimeksi olemaan pois töistä sairauden takia? Suomen tavoitteena on vähentää työntekijöiden sairauspoissaoloja. Työuran alkuvaiheen toimenpiteillä vaikutetaan koko työuraan. Tilastojen mukaan vain 10 % nuorista käyttää 40 % kaikista nuorten käyttämistä työterveyspalveluista. Minua kiinnostaa, keitä ovat ne nuoret työntekijät, jotka käyttävät paljon työterveyspalveluita, ja kuinka työterveys voisi tukea heidän toimintakykyään.”

Jaakko Harkko on tutkijatohtori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa perustuvat ainutlaatuiseen aineistoon, jossa on mukana Helsingin kaupungin työterveyspalveluiden rekistereitä.

Katso YouTubessa.

Tiedekulman Fresh from Campus -tapahtuman puhujat

Jaakko Harkko, Mira Karjalainen, Tii Syrjänen