Epäreilu ilmasto

Tiedekulma - Epäreilu ilmasto

To 21.3. klo 17
Stage

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti tai noudata valtioiden rajoja. Globaali eriarvoisuus tekee osasta ihmisiä muita haavoittuvaisempia ja vaikuttaa heidän kykyynsä varautua esimerkiksi luonnonkatastrofeihin. Miten ilmastonmuutos ratkaistaan koko maailman kanssa? Millainen rooli Suomen tulisi ottaa kehityspolitiikassaan?

Globaalin ilmastopolitiikan pelisääntöjä pohtivat Outi Honkatukia, Markku Kanninen ja Anja Nygren. Keskustelua luotsaa Reetta Räty.

Tapahtuma on osa Tiedekulman Hope for Globe -ohjelmasarjaa, jossa tieto lisää toivoa. Osallistu tapahtumaan paikan päällä, seuraa livenä netissä tai katso tallenteena.

Klikkaa itsesi mukaan tapahtumaan myös Facebookissa.

Keskustelijat

Tiedekulma - Epäreilu ilmasto -tapahtuman puhujat

Outi Honkatukia (@paaneuvottelija) työskentelee ilmastoasioiden pääneuvottelijana ympäristöministeriössä. Hän vastaa Suomen neuvottelukantojen valmistelusta ja johtaa Suomen valtuuskuntaa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Outia inspiroi työssään se, että ilmastonmuutos sukupolvemme suurin haaste. Vinkki kestävämpään elämään: “Liiku luonnossa ja kuluta harkiten.”

Markku Kanninen (@VITRI_HY) on trooppisen metsänhoitotieteen professori Helsingin yliopistossa ja Viikin Tropiikki-Instituutti VITRIn johtaja. Hän on tehnyt yli 30 vuotta kansainvälistä tutkimusta trooppisista metsistä ja ilmastonmuutoksesta ja tuottanut tutkimustiedon synteesejä päätöksenteon tueksi mm. IPCCn kautta. Markkua kiehtoo ajatus tuoda yhteen kestävän kehityksen edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimet niin, että ihmisryhmien ja eri maiden välinen eriarvoisuus ei lisäänny. Vinkki kestävämpään elämään: “Albert Einsteinin toteamus: ‘Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne’.”

Anja Nygren on kehitysmaatutkimuksen professori ja PYAM-tohtoriohjelman johtaja Helsingin yliopistossa. Hän tutkii ympäristökatastrofien ja ympäristöhaavoittuvuuksien hallintaa kehitysmaissa sekä maaseudulla että kaupungeissa. Tutkimusaiheessaan Anjaa kiehtoo biofyysisten ja sosio-poliittisten kysymysten yhteenkietoutuminen ympäristöongelmissa sekä ympäristöongelmien paikallinen moninaisuus ja maailmanlaajuiset piirteet. Vinkki kestävämpään elämään: “Oikeudenmukaisuuden vakavasti ottaminen kaikilla eri yhteiskunnallisilla tasoilla perhe-elämästä globaaliin politiikkaan.”