Elävä tiedekirjasto: Ulkomaat

Tiedekulma - Elävä tiedekirjasto: Ulkomaat

MA 17.9. KLO 17
STAGE

Elävä tiedekirjasto toimii kuten tavallinen kirjasto, mutta kirjojen sijaan nostimme tieteentekijät hyllylle. Voit lainata tutkijan 15 minuutiksi innostavaan keskusteluun, esittää tiukkoja kysymyksiä ja oppia lisää. Tällä kertaa valikoimassa on maailman eri alueiden ja kulttuurien asiantuntijoita. Kirjastonhoitajamme suosittelevat sinulle mielellään sopivia lainoja.

Lainattavia tutkijoita ovat:

Rani-Henrik Andersson, Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori
Keskustelukielet: suomi, englanti, ruotsi

Rani-Henrik on tennishullu tutkija, joka pelaa tennistä aina kuin on mahdollista. Toinen uravaihtoehto olisikin ollut tenniksenpelaaja. Tutkimustyössään Rani-Henrikiä kiinnostaa erityisesti sen monipuolisuus: monitieteisyys ja monimetodologisuus. Pohjois-Amerikassa häntä kiehtoo sen monimuotoisuus, niin luonnonolojen, väestön kuin kulttuuri(e)nkin suhteen. Rani-Henrikin kanssa voit myös jutella melomisesta ja mökkeilystä.

Lotta Aunio, bantukielten yliopistonlehtori
Keskustelukielet: suomi, englanti, swahili

Lotan tutkimus on pitkälti aiemmin dokumentoimattomien kielten dokumentoimista. Hän on saanut nähdä ihmisten reaktioita, kun he näkevät esimerkiksi ensimmäisen omalla kielellään kirjoitetun kirjan: minunkin kieleni on arvokas, ja sillä voidaan ilmaista kaikkea mitä halutaan ilmaista. Lotan kanssa voitkin miettiä kielen merkityksestä omalle identiteetille.

Hannu Juusola, Lähi-idän tutkimuksen professori
Keskustelukielet: Suomi, Englanti

Hannua kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti kysymys siitä, edellyttääkö demokraattinen yhteiskunta Lähi-idässä poliittista sekularismia vai voiko islamin ja demokratian jotenkin yhdistää. Lähi-idässä yhdistyvät lähes kaikki meidän aikamme suuret kysymykset: globaalin etelän ja pohjoisen suhde, uskonnon rooli yhteiskunnassa, miten tulla toimeen erilaisuuden kanssa sekä ilmastonmuutoksen karut seuraukset.

Jouni Järvinen, Aleksanteri-instituutin koulutusohjelmajohtaja
Keskustelukielet: suomi, englanti

Jouni on tutkimuksellisesti liikkunut toisinajattelijoiden, siihen liittyvien kulttuuri-ilmiöiden sekä  kansalaisyhteiskunnan ja valtion vuorovaikutuksen piirissä. Entinen Itä-Eurooppa on kiinnostanut häntä pitkään, sen lähihistorian ja osin sitä kautta näyttäytyvien muutosten takia. Alue koettiin sosialismin aikana hyvin monoliittiseksi, mutta todellisuushan on aivan jotain muuta. Jouni on myös intohimoinen hevosmies, ja eläinten ystävä muutenkin.

Katalin Miklossy, poliittisen historian tutkija
Keskustelukielet: suomi, englanti

Katalin on erikoistunut poliittisten järjestelmien muutoksiin itäisessä Euroopassa, eli siihen milloin järjestelmä on peruuttamattomasti ottanut toisen suunnan. Lisäksi Katalin tutkii yrittäjyyden ja kilpailun vaikutusta poliittiseen kulttuuriin. Katalin on alun perin Unkarista ja pitää aluetta kiehtovana juuri nyt, koska se muuttuu todella nopeasti. Itäinen Eurooppa on muutenkin kiinnostava, koska se on ollut vuosisatoja idän  ja lännen vaikutuksien risteyksessä.

Jussi Pakkasvirta, alue- ja kulttuurintutkimuksen professori
Keskustelukielet: suomi, espanja, englanti, ruotsi

Jussi on jo lapsena kiinnostunut atsteekeista ja inkoista, sittemmin alueen kulttuuri ja poliittinen tilanne vei hänet mukanaan 1980-luvulla. Hän on Latinalaisen Amerikan tutkijoiden tiedejärjestön CEISAL:n puheenjohtaja Euroopassa. Jussin kanssa voit myös jutella basson soittamisesta, sukeltamisesta (erityisesti Karibialla) tai veneilystä Itämerellä.

Aili Pyhälä, kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtori
Keskustelukielet: Englanti, suomi, ruotsi, espanja, portugali, ranska

Aili tutkii ja tukee paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen ympäristö- ja ihmisoikeuksia. Häntä kiinnostaa luonnonsuojelu ja yhteiskuntapoliittinen kehys globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiselle. Ailia inspiroi eri kulttuurit, eri tiedot ja taidot, eri totuudet sekä kosmovisiot ja tavat elää. Hän on asuskellut monien eri alkuperäiskansojen kanssa. Potrettikuvassaan Ailin keho on Amazonian viidakossa elävän heimon maalaama.

Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori
Keskustelukielet: suomi, espanja, portugali, englanti

Teivo Teivaisen kanssa voit pohtia Suomen ja Latinalaisen Amerikan lisääntyviä yhtäläisyyksiä kun Suomessakin kulttuurit yhä enemmän kohtaavat ja sekoittuvat, työsuhteista tulee osin aiempaa epämääräisempiä ja ulkomaanvelkaan liittyvien asioiden poliittinen merkitys kasvaa. Teivo on myös käynyt jokaisessa virallisessa Latinalaisessa Amerikan ja Karibian valtiossa.

Tapahtuma on osa Tiedekulman Crazy World -teemaa, joka tarkastelee maailman henkistä tilaa ja löytää kiristyneen kansainvälisen ilmapiirin ja vastakkainasettelujen keskeltä myös valopilkkuja ja ratkaisuja. Klikkaa itsesi mukaan myös Facebookissa.