Lahjoita tiedekasvatusrahastoon

Tiedekasvatus on tiedeosaamisen vahvistamista. Se kattaa kaikki tieteenalat.

Lapsia, nuoria ja koko perheitä eri tieteiden opiskelun ja harrastamisen pariin innostavan monialaisen tiedekasvatustoiminnan kautta Helsingin yliopisto tutkii ja kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja sekä kouluttaa niin tulevia kuin nykyisiäkin opettajia niiden hyödyntämiseen kaikenlaisessa opetuksessa.

Tiedekasvatusrahastoon toivotaan lahjoituksia lasten ja nuorten hyvän tulevaisuuden tukemiseen.

"Halusimme avata rahaston, jotta yhä useammalla lapsella ja nuorella sekä opettajalla olisi mahdollisuus saada tukea kiehtovaan tiedeopiskeluun ja -harrastamiseen Suomessa ja kansainvälisestikin. Opettajat ovat avainasemassa oppimisen ja innostuksen tukemisessa. He tarvitsevat kaiken tuen arvokkaalle työllensä ja tietoa uusista tutkimustuloksista, innostavista opetusmenetelmistä ja mahdollisuuden myös itse tehdä tutkimusta.” - johtaja, prof. Maija Aksela

Lahjoitusten turvin Helsingin yliopiston tiedekasvatustoimintaa voidaan kehittää ja laajentaa. Lisäksi tuetaan toimintaan liittyvää tutkimusta sekä uusien opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehitystyötä Suomessa ja kansainvälisesti.

"Erittäin arvokasta työtä lasten ja nuorten innostamiseksi eri tieteisiin niin koulussa kuin sen ulkopuolella jo 15 vuotta." - pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

Lahjoituksen voi helpoiten tehdä verkkolomakkeella (valitse 'LUMA-rahasto').

Yli 1000 euroa lahjoittaneet pääsevät mukaan Helsingin yliopiston Kirahviklubiin. Jäsenille on tarjolla erityisiä tilaisuuksia ja muita etuja.

Vuoden 2016 alusta astui voimaan luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (laki tuloverolain muuttamisesta 98 a §), jossa säädetään, että "luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500  000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle". Helsingin yliopisto ilmoittaa kaikki yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset vuosittain verottajalle verovähennysoikeuden toteutumiseksi.

Lisätietoa lahjoittamisesta Helsingin yliopistolle »