VirtuaaliGadolin

virtuaaligadolin_etusivukuva

Kemianluokka Gadolin on Helsingin yliopiston kemian osastolla toimiva monipuolinen ja toiminnallinen kemian oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristö, joka tarjoaa kiehtovia elämyksiä kouluille ja oppilaitoksille. Syksyllä 2008 avattu Kemianluokka Gadolin on osa LUMA-keskus Suomen tiede- ja teknologialuokkatoimintaa, ja se on LUMA-tiedeluokista vanhin.

VirtuaaliGadolin on rakennettu tukemaan Kemianluokka Gadolinin palvelujen saavutettavuutta osana LUMA-keskus Suomen VirtuaaliLUMAa.

VirtuaaliGadolinin tavoitteena on edistää oivaltamisen ja onnistumisen iloa kemiasta ajasta, asuinpaikasta tai opiskelupaikasta riippumatta. Kokoamme näille verkkosivulle kemian tiedekasvatusta tukevia työohjeita, etäluentoja ja virtuaaliopintokäyntejä kotona ja kouluissa katsottavaksi ja tehtäväksi. Kaikki materiaalit ovat ilmaisia ja vapaasti käytettävissä.

Materiaalitoiveita, kysymyksiä ja palautetta VirtuaaliGadoliniin liittyen voit antaa sähköpostitse osoitteeseen kemianluokkagadolin@helsinki.fi.

Kemianluokka Gadolin on nyt myös TikTokissa!

TikTok-videomme löytyvät @kemianluokkagadolin TikTok-tililtä. Tarkoituksemme on innostaa nuoria kemiaan ja sen opiskeluun näyttävien demostraatioiden sekä muiden kemiahenkisten videoiden avulla.

Uusi verk­ko­kurs­si LUMA-tie­de­kas­va­tuk­ses­ta: Luon­non­tie­teet nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa: Ke­mia tie­tee­nä ja yh­teis­kun­nas­sa

Kurssia pilotoitiin lukuvuonna 20202021 ja varsinainen kurssi aukeaa jälleen 11.8.2021. Tervetuloa mukaan! 

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa? Uusi verkkokurssi vastaa muun muassa tällaisiin kysymyksiin. Kurssin kohderyhmänä on lukiolaiset ja muut kiinnostuneet nuoret, opettajat, tulevat opettajat, huoltajat tai muut kiinnostuneet. Kurssi sisältää kaksi 1 opintopisteen moduulia. Siitä saa kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan tai koulutuksessaan. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla tai opiskelija voi suorittaa sen kokonaisena (1 op tai 2 op). Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa - virtuaaligadolin

Tutustu kurssiin tarkemmin täällä:
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/uusi-verkkokurssi-luma-tiedekasvatuksesta-luonnontieteet-nyt-ja-tulevaisuudessa-kemia-tieteena-ja-yhteiskunnassa
 

Virtuaalikierros Kumpulan kampuksella

Oletko käynyt Kumpulan tiedekampuksella? Tässä muutama poiminta siitä, millaista tutkimusta Kumpulassa tehdään ja mitä Kumpulassa voi opiskella. Kohdasta 2:13 voit bongata myös Kemianluokka Gadolinin! Huomaathan, että videota voi liikutella hiirellä!

Lisää mielenkiintoisia laboratorioesittelyjä täällä:
https://www.helsinki.fi/fi/tilat/virtuaalikierros-kumpulassa

Tälle alasivulle on koottu innostavia kokeellisia töitä ja muita materiaaleja, joita voi helposti ja turvallisesti toteuttaa esimerkiksi kotona, kerhossa tai koulussa.

Materiaaleja kotona tehtäviin tutkimuksiin

Kemia on sekä tiedettä että taidetta!

Aina on hyvä hetki muistaa läheisiä itse tehdyillä korteilla ja taideteoksilla. Osana LUMA2020-ohjelmaa on koostettu hauskoja ja helposti kotona toteutettavia askarteluohjeita, joissa kaikissa yhdistellään kemiaa ja taidetta. Tutustu ohjeisiin tarkemmin täällä: www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/tiedetta-ja-taidetta

Ksenonit - Kemiaa tutkien ja ihmetellen

Ksenonit - Kemiaa tutkien ja ihmetellen kirja on suunnattu 7- 12-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen, opettajille sekäharrastustoiminnan ohjaajille. Kirjan tarkoituksena on innostaa lapsia tutkimaan ympäristöään ja arjen ilmiöitä kemian näkökulmasta. Se kannustaa luonnontieteiden harrastuneisuuteen sekä katsomaan maailmaa uteliain ja avoimin mielin. Tutustu kirjaan täällä: www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ksenonit-kemiaa-tutkien-ja-ihmetellen.pdf

Kemianluokka Gadolinin materiaalipankin alakoulutyöt

Valtaosa Kemianluokka Gadolinin materiaalipankin alakoululaisille suunnatuista kokeellisista työohjeista soveltuu mainiosti toteutettavaksi normaalissa koululuokassa tai kotona. Työohjeet on jaoteltu kahden teeman alle: Ilma, vesi ja energia, sekä Arkipäivän kemia.  Tutustu tarkemmin täällä: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/alakouluun-sopivat-kemianluokka-gadolinin-tyoohjeet

Virtuaalimateriaaleja kerhoihin 

StarT GoEdu!

Virtuaalinen tiedekerho StarT GoEdu! innostaa havainnoimaan ympäristöä ja tekemään omia tutkimuksia. Virtuaalikerhon tehtävät on suunnattu 3.-7.-luokkalaisille, mutta myös muun ikäiset voivat osallistua kerhotoimintaan. Kerho on rakennettu osa StarT-ohjelmaa ja pääset tutustumaan siihen tarkemmin täältä: https://start.luma.fi/toiminta/start-goedu-tiedekerho/   

ZAU-virtuaalitiedekerho

ZAU-virtuaalikerhokokonaisuus mahdollistaa tiedekerhoon osallistumisen kotisohvalta käsin! Osana LUMA-keskus Suomen ja Zonta-järjestön yhteistä ZAU-tiedekerhohanketta on rakennettu innostava ZAU-virtuaalikerhokokonaisuus, jossa käsitellään erityisesti matematiikkaan liittyviä aiheita alakouluikäisille soveltuvalla tavalla. Tutustu kerhomateriaaliin tarkemmin täällä: https://www.luma.fi/zau-virtuaalikerho/

Pienten lasten tiedekasvatuksen virtuaaliset kerhomateriaalit

Osana Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen Pienten lasten tiedekasvatus -tutkimushanketta on koottu yhteen paljon innostavia materiaaleja päiväkodeissa, kouluissa, kerhoissa ja kotona käytettäväksi.  Virtuaalikerhomateriaaleihin pääset tutustumaan tarkemmin täältä: https://blogs.helsinki.fi/pikku-jipot/virtuaalikerhot/

Tälle sivulle on koottu erityisesti yläkoulun ja toisen asteen kemian opetukseen soveltuvia virtuaalisia materiaaleja sekä etäopetuksessa hyödynnettäviä kokeellisia työohjeita. Lisää kokeellisia työohjeita löytyy laajasta materiaalipankistamme täältä.

 

Spektroskopia tutuksi -virtuaalimateriaalit
 

Syksyllä 2019 ohjelmistoomme lisätty Spektroskopisten menetelmien työpajakokonaisuus löytyy nyt myös verkosta! Spektroskopia tutuksi -kokonaisuuden kautta voi tutustua infrapunaspektroskopiaan (IR), ydinmagneettisen resonanssispektroskopiaan (NMR) ja massaspektrometriaan (MS) havainnollistavien opetusvideoiden ja spektrintulkintaharjoitusten avulla. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja ne soveltuvat erityisesti lukion KE2- ja KE3-kurssien opetuksen ja itsenäisen opiskelun tueksi.

Tutustu materiaaleihin täällä: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/spektroskopia-tutuksi

 

Sipseissäkö rasvaa? 

Kemianluokka Gadolinin suositusta Sipseissäkö rasvaa? -työn suorittamisesta laboratoriossa on kuvattu video. Videossa tutustutaan tislaukseen arkipäivän kemian kautta. Kokeellinen työ on kehitetty osana pro gradu -tutkielmaa. Video ja työohjeen pohdintakysymykset sopivat hyvin lukion kemian etäopetukseen. Myös gradusta saa mielenkiintoista oppimismateriaalia aiheeseen liittyen.

 

Mustikan ja puolukan paperikromatografia

Mustikan ja puolukan kemiaa tutkivan pro gradu -tutkielman osana on rakennettu mielenkiintoinen ja hyödyllinen oppimateriaalikokonaisuus. Oppimateriaali sisältää kattavan teoriaosuuden mustikkaan ja puolukkaan liittyvästä kiehtovasta kemiasta, kuten niiden pH-indikaattoriominaisuuksista. Tämän lisäksi materiaaliin on sisällytetty kolme kokeellista kotitehtävää, jotka oppilaat voivat toteuttaa itse kotoa löytyvillä välineillä.
Tutustu materiaaliin tarkemmin täällä: https://marjojenkemia.wordpress.com/mustikan-ja-puolukan-kemiaa/

Teemakokonaisuus Rikosetsivät

Teemakokonaisuudessa Rikosetsivät (6 tuntia) on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi pieniä
tutkimuksia eri luonnontieteistä jännittävän tarinan avulla. Kokonaisuus antaa myös aitoja ideoita
siitä, mitä rikospaikkatutkimus voi pitää sisällään. Tämä monialainen kokonaisuus sopii
toteuttavaksi yläkoulun biologiassa, kemiassa tai fysiikassa. Töissä käytetään yksinkertaisia välineitä ja
aineita ja opettaja voi halutessaan helpottaa tehtäviä vieläkin. Kehystarina on tarjottu valmiiksi,
mutta oppilaat voivat keksiä tarinan myös itse. Yksi vaihtoehto on myös, että rikoksen tekijä löytyy
luokkalaisten joukosta, jolloin siitä on sovittava etukäteen. Ohjeet täällä: https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2019/03/opinkirjo_teemakokonaisuus_rikosetsivat.pdf

Jäteveden puhdistus

Kemiran kanssa yhteistyössä toteutettu jäteveden puhdistus -työohje soveltuu erinomaisesti vesiaiheisen yläkoulun kemiantunnin aktiviteetiksi. Tutustu työhön oheisen videon avulla. 

Täältä löydät hyödyllisiä tietoiskuja tai kemian alan asiantuntijoiden luentoja ajankohtaisista aiheista. Videomuodossa olevat materiaalit soveltuvat mainiosti lukio-opetuksen tueksi. 

LUMA-aineet yhteiskunnassa luentotallenteet

Kemianteollisuus ry:n ja Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen yhteistyössä järjestämistä erityisesti opettajille suunnatuista teemailloista on nähtävillä yhteensä kymmenen mielenkiintoista luentotallennetta kemian alan asiantuntijoilta. Luentoja löytyy esimerkiksi hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta, energia-alan ilmastohaasteista sekä genomitiedosta ja sen hyödyntämisestä terveydenhuollossa.

Tutustu luentotallenteisiin sekä tuleviin teemailtoihin tarkemmin täällä: http://2020.luma.fi/luma-aineet-yhteiskunnassa/

Epäorgaanisen kemian laboratorion opetusvideot

Helsingin yliopiston kemian osasto on kuvannut osana kemian kandiohjelman Digiloikka-hanketta paljon epäorgaanisen kemian opetusvideoita laboratoriomenetelmistä ja myös sellaisista menetelmistä, joita kouluilla ei välttämättä ole tarjota.

Kyseisiin videoihin pääset tutustumaan täältä: https://vimeo.com/user90623649
 

Kaikki maailman aineet -jaksollinen järjestelmä-ilta

Helmikuussa 2019 järjestettiin kiinnostava teemailta jaksollisen järjestelmän 100-vuotisesta historiasta. Teemaillassa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä neljältä kemian asiantuntijalta mm. ihmisen alkuainekoostumuksesta sekä siitä miksi alkuaineet ylipäänsä oli syytä järjestää.

Katso tallenne teemaillasta ja kiinnostavista asiantuntijaluennoista täältä: https://www.helsinki.fi/en/unitube/video/23e736ed-ab73-4170-b427-8f20231e2f5b
 

Kiinnostavia kemistihaastatteluja
 

Kuuntele Helsingin yliopiston analyyttisen kemian professorin Marja Liisa Riekkolan kiinnostava radiohaastattelu hänen urapolustaan ja matkastaan kemian tutkimuskentällä täältä: https://areena.yle.fi/1-2279573

Verifinissä Helsingin yliopiston kemian laitoksen yhteydessä tutkitaan mm. Itämeren kaloja ja niiden kemiallisten taisteluaineiden jäämiä. Kuuntele Verifinin johtajan Paula Vannisen ja tohtorinväitöstutkija Hanna Niemikosken kiinnostava haastattelu täältä: https://areena.yle.fi/1-50390734

Helsingin yliopiston professori Markku Kulmalan ja professori Marja-Liisa Riekkolan kiinnostavat haastattelut ilmakehätutkimuksesta ja sen haasteista sekä ilmanäytteidein sisältämien orgaanisten molekyylien analysoinnista ovat kuunneltavissa täällä: https://kemia100.fi/tutkijat-katselevat-ilmakehan-molekyylitapahtumia-kuin-suurennuslasilla-mutta-lisaa-tutkimusta-ja-mittausdataa-kaivataan-yha/

Tilaa tutkija puhumaan kouluusi etäyhteydellä 

Tutkija tavattavissa -palvelun tarkoituksena on mahdollistaa virtuaaliset tutkijavierailut peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). Tutkijavierailut toteutetaan videopuhelupalvelun välityksellä (esim. Skype, Microsoft Teams, Google Meet). Vierailu kestää yleensä yhden oppitunnin verran. Lisätietoa ja tutkijan tilaaminen täältä: https://nuortentiedeakatemia.fi/tutkija-tavattavissa/ 

Aalto-yliopisto Juniorin tiedeluennot ja kurssit

Junior tarjoaa virtuaalikursseja mm. kiertotaloudesta ja luentoja eri digi-aiheista. Lisää täällä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto-junior/online-kurssit-ja-luennot

Osana LUMA2020-ohjelmaa on koostettu innostava virtuaalitiedesynttäri- paketti, joka mahdollistaa tiedejuhlien järjestämisen kotioloissa tarinallisen ja opettavaisen videomateriaalin avustuksella.  Virtuaalisynttärit sopivat n. 6–10-vuotiaille ja ohjaajana voi toimia esimerkiksi oma huoltaja, isovanhempi, vanhempi sisarus tai muu tuttu aikuinen. Virtuaalisynttäripaketti on maksuton palvelu, jota voidaan käyttää kotona, koulussa, päiväkodissa tai vaikkapa kerhossa.

Lisätietoja virtuaalisynttäreistä ja niiden tilaamisesta löytyy täältä: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/lapsille-nuorille-ja-perheille/tiedejuhlat
 

Tänne on koottu hyödyllisiä linkkejä ja muita materiaaleja yhteistyökumppaneiltamme sekä kansainvälisiltä toimijoilta. 

 

kemia100

Suomalaisen kemian tutkimuksen ja teollisuuden historiaa

Suomalaisten kemistien seura on 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi koostanut kiehtovan kokonaisuuden suomalaisen kemian tutkimuksen ja teollisuuden historiasta.
Kemia100 -nettisivuilta löytyy kiinnostavaa materiaalia niin jaksollisesta järjestelmästä kuin kuuluisista suomalaisista kemisteistä.
 

heureka

Heurekan tiede-elämyksiä kotiin

Tiedekeskus Heureka on koostanut tiede-elämyksiä janoaville, syntymäuteliaille ja ihan kaikille erilaisia Heureka-sisältöjä, joita on mahdollisuus tutkia kotoa käsin. Tutustu niihin tarkemmin täällä: https://www.heureka.fi/kotiin/

Virtuaalihelppi yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille

virtuaalihelppi

Tampereen yliopiston Juniversity ja Aalto-yliopisto Junior tarjoavat nyt yhdessä yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan virtuaalihelppiä! Kysymyksiä voi jättää koska tahansa, mutta tukiopet ovat paikalla maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 15-16.30 keskustelemassa aina 21.5.2020 saakka. Tukiopeina toimivat Tampereen yliopiston Juniversityn sekä Aalto-yliopisto Juniorin tiedekasvatusohjaajat.

Kotimaisia julkaisuja iloksi

- Suomalaisten kemistien seura
- Kemia-lehti
- Dimensio
- Natura

Kansainvälisiä julkaisuja iloksi

- Royal Society of Chemistry
- American Chemical Society
- Chemistry Education Research and Practice
- Journal of Chemical Education

Kemiaa tarvitaan useiden suurten kysymysten ratkaisemiseen – esimerkiksi energian ja ravinnon tuotantoon sekä puhtaaseen veteen ja ilmaan liittyvät kysymykset ratkaistaan kemian avulla. Kemian opettajat ovat alalle tarkeitä – opettajat kouluttavat tulevaisuuden kemian osaajat ja innostavat heidät kemian pariin. Ilman kemian opettajia kemia ei voi kasvaa ja kehittyä tieteenalana.

Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikkö on toiminut kemian opetuksen ja sen tutkimuksen edelläkävijänä ja uudistajana jo lähes 20 vuotta. Kemian opettajankoulutusyksikkö perustettiin Helsingin yliopiston kemian laitokselle 1.8.2001. Yksikköä johtaa professori Maija Aksela.

Kaikki yksikön tutkielman ovat nähtävissä täällä Kemian opettajankoulutusyksikön verkkosivuilla:
Kandidaatin tutkielmat
Pro gradu -työt

Tälle sivulle on koottu kemian opettajankoulutusyksiköstä valmistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöitä sekä muita julkaisuja, joihin sisältyy virtuaalisia materiaaleja kemian opetuksen tueksi.

Suklaan ABC

Osana Pro gradu -tutkielmaa koostettu materiaalipankki suklaan kemiallisista ominaisuuksista. Tutustu materiaaliin täällä: https://suklaankemiaa.wordpress.com/

Spektrofotometriaa tutkimassa

Tämä osana Pro gradu -tutkielmaa rakennettu blogi kätkee sisäänsä monipuolisen paketin spketrofotometrian opetuksen tueksi.  Tutustu blogiin täältä: https://spektrofotometria.wordpress.com/2016/04/11/spektrofotometriasta/