Vihreä laboratorio

Työn tavoitteena on pohtia, miten yhdistää vihreän kemian periaatteet käytännön laboratoriotyöskentelyyn. Lisäksi työn tavoitteena on oppia argumentoimaan kemiaa vihreän kemian 12 periaatteeseen nojaten, kirjoittamaan reaktioyhtälöitä ja luokittelemaan reaktiota reaktiotyyppeihin.

Opettajan ohje