Veden laadun tutkiminen

Veden laatua voidaan tutkia monilla eri mittareilla, jotka kertovat esimerkiksi siitä, kuinka rehevöitynyt vesistö on. Tässä työssä tutkitaan akvaarioveden laatua mittaamalla veden pH-arvo, happipitoisuus, veden kovuus sekä ammonium-, nitriitti-, nitraatti- ja fosforipitoisuudet. Veden laatua voidaan mitata myös esim. biologisen hapenkulutuksen, bakteerien määrän ja sameuden perusteella.

Opettajan ohje