Toiminta vuonna 2018

Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus innostaa lapsia, nuoria ja koko perheitä eri tieteiden opiskelun ja harrastamisen pariin osallistavan toiminnan kautta. Taustalla kehitetään tutkimuspohjaisesti uusia pedagogisia ratkaisuja, keskittyen tiettyihin temaattisiin ja muihin painopisteisiin, jotka perustuvat mm. strategiakauden 2017–2020 painoaloihin yliopistossa ja sen tiedekunnissa. Kehitettyjä innovaatioita levitetään kaikenlaisessa opetuksessa hyödynnettäväksi mm. kouluttamalla niin tulevia kuin nykyisiäkin opettajia sekä monipuolisella julkaisutoiminnalla. Keskus tekee yhteistyötä lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa ja edustaa yliopistoa valtakunnallista tehtävää toteuttavassa LUMA-keskus Suomi -verkostossa.

Vuosi 2018 oli Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen toinen toimintavuosi. Keskus jatkoi alunperin vuonna 2003 matematiikan, tietojenkäsittelytieteen ja luonnontieteiden osalta ja vuonna 2006 humanististen tieteiden osalta aloitettua tiedekasvatustoimintaa yliopistolla.

Vuoden kuluessa toiminnan taustavoimiin liittyivät bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, kasvatustieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lisäksi farmasian, lääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, oikeustieteellinen ja teologinen tiedekunta. Vuoden lopulla aloitettiin tieteenalataustaltaan laajentuneen toiminnan hallinnollisen uudelleenorganisoinnin selvitystyö.

Toiminnan parissa työskenteli vuonna 2018 kaikkiaan viitisenkymmentä yliopiston työntekijää sekä kymmeniä perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita osana opintojaan.

Vuoden kuluessa valmistauduttiin juhlimaan toiminnan 15-vuotista taivalta. 

Eri asteiden oppimisyhteisöjen opetusryhmille tarjotut toiminnalliset opintokäynnit yliopiston kuuteen tiedeluokkaan olivat edelleen suosituinta palvelutarjontaa. Kävijöitä tiedeluokissa vieraili reilut 7 500.

Lasten, nuorten ja koko perheiden tiedeleirit kesällä (19 kpl) olivat myös edelleen hyvin suosittuja. Niihin osallistui kaikkiaan 340 osallistujaa. Tiedejuhlat, kuten lasten ja koko perheiden tiedesynttärit, kasvattivat suosiotaan. Niihin osallistui lähes 1000 lasta perheineen.

Opettajille tarjottuihin täydennyskoulutuksiin, mm. osana LUMA SUOMI -ohjelmaa ja LUMATIKKA-ohjelmaa, osallistui lähes 1000 opettajaa eri koulutusasteilta. Merkittävä osa täydennyskoulutuksesta tarjottiin verkossa.

Vuonna 2018 oli käynnissä monia kansallisia ja kansainvälisiä tiedekasvatustoimintaan liittyviä hankkeita. Esimerkkinä mainittakoon LUMA-aineiden opettajankoulutuksen hyviä käytänteitä selvittänyt ja levittänyt hanke Learning from Innovation and Networking in STEM – science, technology, engineering and mathematics (LINKS).

Juhlavuoden toiminta huipentui, kun joulukuun alussa tuli kuluneeksi 15 vuotta ensimmäisen LUMA-keskuksen perustamisesta 9.12.2003. Juhlan kunniaksi järjestettiin Kumpulan kampuksella 1.12. koko perheen tapahtuma, tiedekasvatuksen 15-vuotisperhetiedesynttärit.

Vuonna 2018 tiedekasvatuskeskuksessa kehitettiin useita konkreettisia materiaaleja ja toimintamalleja laajasti hyödynnettäväksi ja tueksi kasvatus- ja opetustyössä eri asteilla.

Luonnontieteiden opetuksen tueksi kehitettiin mm. uusia perusopetukseen soveltuvia monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä kokeellisten töiden ohjeita. Lisäksi kehitettiin mm. toimintamalli ja konkreettinen ohjeistus drone-koptereiden hyödyntämiseen paikkatiedon keruussa osana opetusta. 

Matematiikan opiskelun relevanssin lisäämiseksi kehitettiin kaikille avoin verkkokurssi Matematiikkaa kaikkialla. Lisäksi matematiikan ja taiteen integroimiseksi opetuksessa kehitettiin uusia toiminnallisia oppimiskokonaisuuksia. Lisäksi kehitettiin uusia soveltavan matematiikan tehtäviä.

Myös ohjelmoinnin opetukseen kehitettiin uutta materiaalia.

Pienten lasten monialaisen tiedekasvatuksen tueksi kehitettiin konseptia tutkimussalkuista. 

Lisäksi kehitettiin eteenpäin tiedejuhlapaketteja. 

Toimintaan liittyen julkaistiin useita tutkimus- ym. julkaisuja, joista esimerkkeinä nostetaan tässä yhteydessä esiin

Lisäksi valmistui lukuisia opinnäytetöitä, joiden aiheet kytkeytyvät toimintaan.

Alkuvuodesta 2018 julkaistiin yliopiston tiedekasvatustoiminnan 15-vuotista taivalta juhlistava teos Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistolla vuodesta 2003: Uusia ratkaisuja ja pedagogisia innovaatioita opetukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin (myös englanniksi, Collaborative Science Education at the University of Helsinki since 2003: New solutions and pedagogical innovations for teaching from early childhood education to universities).

Syksyllä julkaistiin Kemianluokka Gadolinin kymmentä toimintavuotta juhlistava teos Yhteisöllistä tiedekasvatusta Helsingin yliopistossa: Kemianluokka Gadolin -tiedeluoka innostavana oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristönä vuodesta 2009 lähtien (myös englanniksi, Collaborative Science Education at the University of Helsinki: ChemistryLab Gadolin - a Science Lab as an Inspiring Environment for Learning, Development and Research Since 2008).

Toimintaa esiteltiin – osin toiminnallisestikin – lukuisissa yhteyksissä sekä kotimaisille yleisöille (reilut 800 hlöä) että kansainvälisille yleisöille (reilut 1000 hlöä, yli 15 maasta). Seuraavassa taulukossa on poimintoja toiminnan esittelystä.

Ajankohta

Seloste
4.–5.1. Toimitusjohtaja Sammyo Halder (The Boston Initiative, Arabiemiraatit) tutustui toimintaan sekä tiedeluokkiin Gadolin, Linkki ja Summamutikka
16.–18.1. Tiedekasvatustoiminnan esittelyä Ope osaa! -hankkeen toimijoille
23.1. Prof. Dato’ Dr. Noraini Idris & kollegansa (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malesia) tutustumassa toimintaan
1.–28.2. Apulaisprofessori Terry Lyons (Queensland University of Technology, Brisbane, Australia) tutustumassa toimintaan
2.3. Johtajan tapaaminen suurlähettiläs Tibor Kralik’in (Slovakia) kanssa
9.3. Johtajan tapaaminen perusopetusministeri Angelina Matsie Motshekga’n & delegaationsa (Etelä-Afrikka) & Unicefin edustajien kanssa
20.–22.3. Johtajan esitys Finnish Education Mission to Slovakia -tapahtumassa Slovakiassa
23.4. Puheenvuoro pienten lasten tiedekasvatuksesta, tiedekasvatus-kurssista ja muusta tarjonnasta varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien kurssilla
27.4. Helsingin luonnontiedelukion opettajat tutustumassa toimintaan Kumpulan kampuksella ja ideoimassa yhteistyötä
3.5. Johtajan tapaaminen perusopetusministeri Hatem Ben Salem’in & delegaationsa (Tunisia) kanssa
9.5. Toiminnan esittely opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Opetushallituksen järjestämässä Tiedefoorumissa
26.–27.5. Toiminnan esittely Maailma kylässä -festivaalilla
29.5. Johtajan tapaaminen Korea National University of Education (KNUE) -yliopiston presidentin Ryu Hee-Chan, suunnittelujohtajan Lee Young-Jun ja pääsihteerin Kim Chon-Hong kanssa
11.6. Pienten lasten tiedekasvatuksen esittely Sammy Yang Jingille (LUMA China Center, Beijing Normal University)
1.–30.9. Tohtorikoulutettava Gabor Oroz (Unkari) vierailulla
4.9. Johtajan keynote-esitys ECRICE 2018 -konferenssissa Puolassa
6.9. Matematiikan ja tilastotieteen tiedekasvatustoiminnasta esitys Suomen tilastoseuran ja Tilastokeskuksen iltapäiväseminaarissa
21.9. Koulutustoimittajat vierailulla matikkaluokka Summamutikassa
8.–12.10. Senior Lecturer in Science Education, Dr. Angela James (University of KwaZulu-Natal, South Africa) vierailulla
11.10. Johtajan esitys online-symposiumissa Scientific Innovation Symposium (Innovation for Creativity Development Association, Jordania)
29.10. Ruotsinkielisiä LUMA-aineiden opettajia tutustumassa toimintaan (järjestetty yhdessä Resurscenterin kanssa)
1.11. Tiedekasvatustoiminnan esittelyä virolaiselle opettajaryhmälle
2.–28.11. Johtajan esitykset kolmessa eri konferenssissa (myös keynotena) Australiassa

Keskuksen johtoryhmän toiminnan tavoittavuudelle asettamat tavoitteet ylitettiin vuonna 2018 selkeästi. Vuoden aikana osallistui toimintaan kaikkiaan lähes 16 000 henkilöä, kun tavoite oli reilut 9 000 henkilöä.

Toiminnan tavoittavuudesta on koostettu seuraava yhteenveto, kuin myös yksityiskohtaisempi taulukko.

Toiminto Tavoitettu
    Suomesta ulkomailta
    hlöä hlöä
KAIKKI YHTEENSÄ 13436 2262
  Kerhot 601  
  Virtuaalikerhot 234  
  Leirit 340  
  Juhlat 990  
  Kilpailut 932  
  Kurssit (lähinnä toisen asteen opiskelijoille, tai muille oppilaille) 59  
  Verkkokurssit (lähinnä toisen asteen opiskelijoille, tai muille oppilaille) 4  
  Työpajat / tapahtumapäivät 240 25
  StarT 130 1000
  Opetusryhmien vierailut yliopistolle (toiminnalliset opintokäynnit tiede-/teknologialuokkiin) 7545 39
  Välineiden lainaustoiminta 222  
  Yliopistoväen vierailut oppimisyhteisöissä 200  
  Nuorten TET-jaksot yliopistolla 10  
  Täydennyskoulutukset kasvatus-/opetusalan henkilöstölle 920 123
  Opetustarjonta korkeakoulujen opiskelijoille 164  
  Toiminnan yleisesittely vieraileville asiantuntijaryhmille / asiantuntijatapaamisissa 845 1075

Lukumäärät ovat osittain suuntaa-antavia ja todennäköisesti osittain päällekkäisiä, koska yksittäisiä toiminnalla tavoitettuja henkilöitä ei pystytä identifioimaan.

Toiminnan parissa työskentelivät

 • Ada-Maaria Hyvärinen, Linkki-tiedeluokan ohjaaja (31.8. saakka)
 • Aino Haavisto, Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
 • Anni Jyrinsalo, Summamutikka-tiedeluokan vierailukoordinaattori (1.2. - 31.5.)
 • Anni Järvenpää, Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
 • Arttu Ylhävuori, Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
 • Aukusti Koivu, Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
 • Azira Abbasli, Summamutikka-tiedeluokan vierailukoordinaattori (20.8. - 21.12.)
 • Fanny Kytölä, Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
 • Hanna Aarnio, Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
 • Helena Laasjärvi, bio- ja ympäristötieteiden tiedekasvatuksen koordinaattori
 • Iikka Hauhio, Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
 • Iisa Rautiainen, kemian tiedekasvatuksen varakoordinaattori
 • Jenna Tuominen, Linkki-tiedeluokan vierailukoordinaattori
 • Jenni Räsänen, matematiikan tiedekasvatuksen koordinaattori
 • Juha Oikkonen, varajohtaja
 • Juha Tauriainen, Linkki-tiedeluokan ohjaaja (1.10. alkaen)
 • Julia Halonen, yleiskoordinaattori (31.7. saakka)
 • Julius Uusinarkaus, Linkki-tiedeluokan ohjaaja (31.8. saakka)
 • Katariina Tammi, Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
 • Krista Väänänen, Linkki-tiedeluokan ohjaaja (31.8. saakka)
 • Laura Ihalainen, humanististen tieteiden koordinaattori (1.4. alkaen)
 • Laura Lahti, humanististen tieteiden tiedekasvatuksen koordinaattori (30.4. saakka)
 • Laura Saarinen, Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
 • Lea Kosonen, Linkki-tiedeluokan ohjaaja (31.8. saakka)
 • Leo Pynnönen, Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
 • Maija Aksela, johtaja
 • Markus Jylhä, maantieteen tiedekasvatuksen koordinaattori
 • Merike Kesler, tiedekasvatuksen koordinaattori varhaiskasvatus- ja luokanopettajankoulutuksessa (31.8. saakka)
 • Minja Lahdelma, Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
 • Neo Lehtola, Linkki-tiedeluokan ohjaaja (31.8. saakka)
 • Noora Virolainen, Linkki-tiedeluokan ohjaaja (1.10. alkaen)
 • Oona Kiviluoto, kemian tiedekasvatuksen koordinaattori (1.10. alkaen)
 • Pihla Toivanen, Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
 • Pipsa Blomgren, kemian tiedekasvatuksen koordinaattori (31.10. saakka)
 • Sami Sarsa, Linkki-tiedeluokan ohjaaja 
 • Tapio Rasa, fysiikan tiedekasvatuksen koordinaattori
 • Terhi Närhi, Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
 • Topias Ikävalko, yleiskoordinaattori (1.8. alkaen)
 • Veera Sinikallio, Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
 • Vilja Kämppi, Gadolin-tiedeluokan ohjaaja
 • Virpi Sumu, tietojenkäsittelytieteen tiedekasvatuksen koordinaattori

ja toimintaa tukivat yliopistopalveluissa mm.

 • Anu Korhonen, markkinoinnin asiantuntija
 • Lauri Vihma, suunnittelija
 • Leena Kaukolahti, projektikirjanpitäjä
 • Marju Dammert, projektikirjanpitäjä
 • Tiina Palomäki, tiedeviestinnän asiantuntija