Tekijäryhmä

Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osastolla toimii matematiikasta erityisen innostuneille lukiolaisille suunnattu matematiikkaklubi Tekijäryhmä, jossa tarkoituksena on perehtyä mielenkiintoisiin matemaattisiin aiheisiin.

Tekijäryhmän pääteemana on ongelmanratkaisu sen monissa eri muodoissa. Jokaisella kerralla käydään läpi hieman teoriaa tai esimerkkejä, mutta pääpaino on osallistujien työskentelyssä joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä.

Tekijäryhmä kokoontuu keväällä 2019 tiistaisin klo 16.30–18.00 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella luokassa B119 (Exactum-rakennus, 1. kerros). Käyntiosoite on Pietari Kalmin katu 5, 00560 Helsinki. 

Kevään tapaamiskerrat ovat seuraavat: 

26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4. ja 16.4.  

Kokoontumiskertojen aiheet ovat toisistaan riippumattomia, joten yksittäisillekin kokoontumiskerroille voi osallistua. 

Tekijäryhmään osallistuminen on maksutonta. Voit tulla paikalle ilmoittautumatta! 

Lukion kurssisuoritus Tekijäryhmään osallistumalla? Lue lisää täältä.

 • Kyyhkyslakkaperiaatteesta

 • Ketjumurtoluvuista

 • Graafeista

 • Funktionaaliyhtälöistä

 • Jaollisuudesta

 • Laskevasta kombinatoriikasta

 • Värityksistä

 • Todistuksia ilman sanoja

 • Epäyhtälöistä

 • Invarianssiperiaatteesta

 • Kolmiogeometriasta

 • Polynomeista

 • Invarianssiperiaatteesta

 • Värityksistä erilaisten matemaattisten ongelmien ratkaisumenetelmänä

 • Ekstremaaliperiaatteesta

 • Induktiosta

 • Kompleksiluvuista

 • Geometriaa kompleksiluvuilla

 • Algebran peruslause

 • Jaollisuudesta

 • Gaussin kokonaisluvuista

 • Jännenelikulmioista