Rikoslaboratoriossa

Tässä työssä tutustutaan erilaisiin analyysimenetelmiin mielenkiintoisen aiheen ympärillä, selvittämällä tapahtunutta rikosta. Työ koostuu seuraavista osioista: 

  • Elektroforeesi
  • Kastelukoe ja palokoe
  • Uutto, suodatus, haihdutus ja tunnistus
  • Kompleksometrinen titraus
  • Teoria ja tulokset

Opettajan ohje