Teachers' Climate Change Forum

Kuinka rakentaa parempaa maailmaa koulutuksen avulla? Miten ilmastomuutoksesta tulisi opettaa? Tervetuloa kainsainväliseen Teachers' Climate Change Forumiin!

Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osana LUMA-Suomi verkostoa) sekä Ilmakehätieteiden keskus (INAR) järjestävät kansainvälisen ja osallistavat Teachers' Climate Change Forumin 2021. Tapahtuma on suunnattu kaikkien luokka-asteiden opettajille kehittämään heidän ammatillista osaamistaan. Tietoa tapahtumista lisätään kevään aikana sivuille.

Tapahtuma järjestetään englanniksi. Lue lisää tapahtuman englanninkieliseltä sivulta.   

Opettajat ryhmäkuvassa.

TCCF verkkokurssi (MOOC) julkaistaan kesäkuussa 2021. Kurssilla eri luokka-asteiden opettajat pääsevät kuulemaan lisää viimeisimmästä ilmastomuutosta koskevasta tutkimuksesta ja saavat tukea oman asiantuntemuksensa ja minäpystyvyytensä rakentamiseen ilmastomuutosaiheiden opettamisessa.

Kurssille osallistumalla opettaja kehittää kykyään käsitellä ilmastomuutosta pedagogisesti merkityksellisillä ja monimuotoisilla tavoilla. Hän kykenee ottamaan huomioon eri tieteenalojen näkökulmat, mutta myös erilaisten uskomusten ja asenteiden vaikutuksen.

Opettajat pääsevät kurssilla lisäksi rakentamaan monitieteisen verkoston, johon kuluu opettajia eri luokka-asteilta. Verkostossa he voivat jakaa ideoitansa, kokemuksiansa sekä taitojaan myös kurssin jälkeen. Verkosto toimii aktiivisena foorumina opettajille, ilmastokasvattajille ja ilmastotutkijoille.

The Teachers' Climate Change Forum (TCCF) 2021 järjestetään verkossa 4.-5.8.2021. Lisätietoja konferenssista päivitetään sen verkkosivulle (sivu englanniksi).

Konferenssin aiheina ovat ilmastotiede, ilmastokasvatus ja yhteys näiden kahden välillä. Konferenssi on avoin kaikille ja osallistuminen on ilmaista.

Saat yhteyden järjestävään tiimiin palveluosoitteessamme tiedekasvatus@helsinki.fi. tai laittamalla sähköpostia Jaana Herraselle (projektipäällikkö) osoitteeseen jaana.herranen@helsinki.fi .

Tiimimme:

  • Projektinjohtaja: Professori Maija Aksela, Director of national LUMA Centre Finland
  • Varajohtaja: PhD, Tutkijatohtori Mikko Äijälä , INAR - Institute for Atmospheric and Earth System Research / Physics
  • Projektipäällikkö: PhD, Tutkijatohtori Jaana Herranen, LUMA Science Helsinki, LUMA Centre Finland
  • Dosentti Taina Ruuskanen, Director of the bachelor’s programme in physical sciencies, INAR - Institute for Atmospheric and Earth System Research / Physics,
  • PhD Laura Riuttanen, INAR - Institute for Atmospheric and Earth System Research / Physics
  • MSc William Smolander, Science education developer, LUMA Science Helsinki
  • BSc Pinja Tolvanen, research assistant, LUMA Science Helsinki
  • Reija Pesonen, Science education instructor, LUMA Science Helsinki
  • BSc Veera Uusi-Äijö, Research assistant, LUMA Science Helsinki
  • BSc Janina Taurinen, Research assistant, INAR - Institute for Atmospheric and Earth System Research