Teachers' Climate Change Forum

Kuinka rakentaa parempaa maailmaa koulutuksen avulla? Miten ilmastomuutoksesta tulisi opettaa? Tervetuloa kainsainväliseen Teachers' Climate Change Forumiin!

Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osana LUMA-Suomi verkostoa) sekä Ilmakehätieteiden keskus (INAR) järjestävät kansainvälisen ja osallistavat Teachers' Climate Change Forumin 2021. Tapahtuma on suunnattu kaikkien luokka-asteiden opettajille kehittämään heidän ammatillista osaamistaan.

Tapahtuma järjestetään englanniksi. Lue lisää tapahtuman englanninkieliseltä sivulta.   

 

TCCF verkkokurssi (MOOC) julkaistaan kesäkuussa 2021. Kurssilla eri luokka-asteiden opettajat pääsevät kuulemaan lisää viimeisimmästä ilmastomuutosta koskevasta tutkimuksesta ja saavat tukea oman asiantuntemuksensa ja minäpystyvyytensä rakentamiseen ilmastomuutosaiheiden opettamisessa.

Kurssille osallistumalla opettaja kehittää kykyään käsitellä ilmastomuutosta pedagogisesti merkityksellisillä ja monimuotoisilla tavoilla. Hän kykenee ottamaan huomioon eri tieteenalojen näkökulmat, mutta myös erilaisten uskomusten ja asenteiden vaikutuksen.

Opettajat pääsevät kurssilla lisäksi rakentamaan monitieteisen verkoston, johon kuluu opettajia eri luokka-asteilta. Verkostossa he voivat jakaa ideoitansa, kokemuksiansa sekä taitojaan myös kurssin jälkeen. Verkosto toimii aktiivisena foorumina opettajille, ilmastokasvattajille ja ilmastotutkijoille.

The Teachers' Climate Change Forum (TCCF) 2021 järjestetään verkossa 4.-5.8.2021. Lisätietoja konferenssista päivitetään sen verkkosivulle (sivu englanniksi).

Konferenssin aiheina ovat ilmastotiede, ilmastokasvatus ja yhteys näiden kahden välillä. Konferenssi on avoin kaikille ja osallistuminen on ilmaista.