LUMA-täydennyskoulutukset

Tarjoamme eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle tukea osaamisensa elinikäiseen kehittämiseen. Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti. Enenevästi tarjoamme koulutusta verkkoympäristössä.

Toteutamme koulutuksia myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

LUMATIKKA on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta! Koulutus tarjoaa opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tuoreen, tutkimusperusteinen tiedon opetuksesi kehittämisen tueksi.

Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja täysin verkon välityksellä. Opinnot on mahdollista rekisteröidä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Valikoima verkkokursseja alkaa aina lukukausittain. Kursseilla voit edessä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Ohjelman toteuttavat seitsemän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua LUMA­-keskus Suomi -­verkoston koordinoimana (vuosina 2018-2022).

Tutustu ohjelmaan tarkemmin ja aloita maksuttomat verkko-opinnot nyt lumatikka.luma.fi

Kaikille avoin tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen verkkokurssi antaa valmiudet monipuolisten aktiviteettien ohjaamiseen sekä lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Kurssia suositellaan korkea- ja toisen asteen opiskelijoiden lisäksi mm. jo työelämässä oleville opettajille, lasten vanhemmille/isovanhemmille, eri organisaatioiden asiantuntijoille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssi koostuu yhteisestä lasten ja nuorten kanssa toimimista käsittelevästä osiosta sekä valinnaisista moduuleista, joista voit valita itseäsi eniten kiinnostavat. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä eli noin 53 tuntia. Kaikki kurssin suorittaneet saavat kurssin lopuksi diplomin.

Kansainvälisellä, eri koulutusasteiden ja oppiaineiden opettajille avoimella verkkokurssilla perehdytään käsittelemään ilmastonmuutosta monipuolisesti ja mielekkäästi opetuksessa – erityisesti tekemällä yhteistyötä eri alojen opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Kurssin käyneillä opettajilla on kehittyneet valmiudet käsitellä ilmastonmuutosta pedagogisesti mielekkäästi ja monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmista, mutta myös erilaiset uskomukset/asenteet huomioon ottaen.

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikialla -kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. 

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Kurssi sopii aivan kaikille, esimerkiksi lukiolaiselle, opettajille ym.

Matematiikkaa kaikkialla -verkkokurssi

  • Molekyylimallinnus kemian opetuksessa (1 op) -kurssilla tutustutaan molekyylimallinnuksen opetuskäytön mahdollisuuksiin MarvinSketch-ohjelmiston avulla. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ajankohtaisen, sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa hyödynnettävän ohjelmiston käyttöä ja kerrata molekyylimallinnuksen perusteita.
  • Kemian mallintaminen ja visualisointi (5 op) -kurssin päätavoitteena on lisätä ymmärrystä mallien ja visualisoinnin merkityksestä ja rajoituksista kemian tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on harjoitella erilaisten mallinnusohjelmistojen käyttöä, ja samalla vahvistaa minäpystyvyyden ja pätevyyden tunnetta molekyylimallinnuksen opetuskäytössä.
  • Kestävä kemia (5 op) -kurssilla opitaan kemian mahdollisuuksista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja käsitellään kestävän kemian opettamisen kannalta keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt. 

Mainitut kurssit sopivat erinomaisesti koulussa työskenteleville kemian opettajille oman osaamisen päivittämiseen. Kurssit on rakennettu Helsingin yliopiston MOOC-alustalle. Katso yleiset ohjeet MOOC-alustalle rekisteröitymiseksi ja kursseille mukaan liittymiseksi.

LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää vuosittain loppukeväästä/alkukesästä Valtakunnalliset LUMA-päivät.

Koulutuspäivien yhteydessä järjestetään myös International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education.

Olimme mukana LUMA-keskus Suomi -verkoston yhteisessä LUMA SUOMI -ohjelmassa usealla hankkeella.  Ohjelma tarjosi koulutusta ohjelmassa kehitettyjen innovatiivisten pedagogisten mallien ja materiaalien käyttöönoton tueksi, eri puolilla Suomea ja verkossa.