Molekyylimallinnusohjeita ja lisätietoa aiheesta

Löydät Kemianluokka Gadolinin molekyylimallinnusohjeet täältä.

Allaolevat työohjeet on laadittu ryhmätyönä Helsingin yliopiston kemian laitoksen Kemian mallit ja visualisointi -kurssilla vuosina 2008 ja 2010.

 

Alakoulu

Aine-käsite (ChemSketch & Spartan)

 

Vesi (Spartan)

 

Vesi (ChemSketch)

 

Yläkoulu

Elektronitiheys ja kemialliset mallit (Spartan)

 

Ilman kaasut (Spartan) – Ppt-kalvot

 

Kemialliset mallit (Spartan)

 

Vesi (Spartan) – Ppt-kalvot

 

Vesi ja glukoosi

 

Lukio

Aspiriini (Spartan)

 

Energia (Spartan) esim. KE3-kurssille

 

Hybridisaatiot (Spartan) esim. KE2-kurssille

 

Isopentyyliasetaatin mallintaminen (Spartan)

 

Karotenoidien mallintaminen (Spartan)

 

Konformaatio-isomeria (Spartan) – esimerkkinä aspiriini Diaesitys

 

Polymeerit (Spartan) esim. KE4-kurssille

 

Vesi (Spartan)

 

Funktionaaliset ryhmät (ChemSketch)

 

Molekyylejä(ChemSketch) suunniteltu toteutettavaksi maahanmuuttajataustaisten kanssa

 

Orgaanisia molekyylejä (ChemSketch) 

 

Aspirin (Spartan) – Diapresentation

 

Molekyylimallinnus kemian opetuksessa -artikkelisarja

1. Molekyylimallinnus ja kemian opetus, Dimensio 5/2003

2. Molekyylimallinnus ja energia, Dimensio 1/2004

3. Molekyylien rakenne ja sen visualisointi, Dimensio 2/2004

4. Orbitaalien havainnollistaminen, Dimensio 3/2004

5. Kemiallisen sidoksen tietokoneavusteinen mallintaminen, Dimensio 4/2004

6. Molekyylien värähdykset, Dimensio 5/2004

7. Kvantkemin i skolan, möjligt eller omöjligt?, Dimensio 1/2005

8. Kemiallisen reaktion mallinnus, Dimensio 2/2005

 

Lisätietoa aiheesta

Kiehtovaa kemiaa tietokoneella – johdatus molekyylimallinnukseen

Laskennallisen kemian tutkimustori -tietopaketti ja mallinnusohjeita

 

Useissa Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikössä tehdyissä opinnäytetöissä käsitellään molekyylimallinnusta. Esim.

Oivaltamisen iloa laskennallisesta kemiasta.

Lisää opinnäytetöitä.