LINKS

LINKS-hankkeessa (Learning from Innovation and Networking in STEM – science, technology, engineering and mathematics) edistetään tutkimuksellista LUMA-aineiden opetusta kehittämällä LUMA-aineita perusopetuksessa ja toisella asteella opettavien opettajien sekä LUMA-aineiden opettajankouluttajien elinikäistä oppimista.

 

Miksi LINKS?

LINKS-hankkeessa mukana olevien kansallisten opetusalan verkostojen mielestä LUMA-aineiden opettajien elinikäisen oppimisen tukeminen täydennyskoulutuksella on tehokkain tapa edistää oppilaiden LUMA-osaamista.

Jotta täydennyskoulutus olisi vaikuttavinta, on olennaista suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, jotka kohtaavat opettajien tarpeet.

Tätä varten tarvitaan tietoa seuraavista kysymyksistä:

 • Minkälaisia tietoja ja taitoja pitäisi kehittää opettajilla ja opettajankouluttajilla?
 • Millaisia innovaatioita tulisi ottaa käyttöön täydennyskoulutuksessa, niin sisällön, metodien kuin työkalujenkin osalta, etenkin digitalisaation kontekstina huomioiden?
 • Keiden tulisi osallistua täydennyskoulutuksen toteuttamiseen perinteisten tarjoajien lisäksi? 
 • Millainen rooli etenkin työnantajilla ja tiedeyhteisöllä tulisi olla?

Lisäksi hankkeen osapuolet pyrkivät sitouttamaan päätöksentekijät hankkeessa kehitettävän täydennyskoulutuslinjauksen levittämisen ja jatkuvuuden tueksi.

Hankeosapuolten kehittämien innovaatioiden kiinnostavuuden lisäämiseksi ja varmistamiseksi pitää vahvistaa osapuolten mahdollisuuksia tuottaa näyttöä täydennyskoulutustoimintansa vaikuttavuudesta opetuskäytäntöihin ja oppimistuloksiin.

Yhdeksän osapuolen yhteistyöverkosto

Hanketta toteuttavat opettajankouluttajat yhdeksästä yhteisöstä, jotka toimivat LUMA-aineiden opettajien täydennyskoulutuksen parissa ItaliassaItävallassaRanskassaSuomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhteisöt ovat osa (ja osa niistä myös koordinoi) kansallisia verkostoja, jotka kaikkiaan  edustavat 120 alueellista tai paikallista täydennyskoulutuksen tarjoajaa.

map

 

objectives2

A study on effective and innovative practices developed in partners’ CPD programmes

outputs

 

Selvitys on julkaistu englanniksi. Tiivistelmät siitä on julkaistu myös italiaksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi.

Viidestä läpileikkaavasta aiheesta ohjaustyökalut esitteineen

output3

Nämä työkalut tulevat olemaan saatavilla myös italiaksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi syksyyn 2019 mennessä.

 

Kuusi levittämistilaisuutta hankkeen elinkaaren aikana

events

 

Loppuseminaari 3.6.2019

@ Helsingin yliopisto, Exactum & Chemicum, Kumpulan kampus, Helsinki

09.00 – 09.30 Welcome

 • Welcome words by Prof. Maija Aksela, Director of the LUMA Centre Finland
 • Presentation of the LINKS project and the final conference by Dr. David Jasmin, Director of the Fondation La main à la pâte, France

09.30 – 10.30 Experiences in implementing effective continuous professional development for STEM teachers in five European countries 

 • Presentation of the study by Laurence Constantini, coordinator of LINKS, Fondation La main à la pâte, France
 • Q&A with the audience

10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.30 How to improve STEM CPD in Europe 
1st part − Presentation on the main conclusions and recommendations proposed by LINKS partners on 5 cross-cutting issues, followed by discussions in workshops

 • Working with the schools, ANISN, Italy
 • Working with the scientific community, Fondation La main à la pâte, France
 • Working with the employers / businesses, LUMA Centre, Finland
 • Quality-assurance and evidence-based impact evaluation, STEM Learning, United Kingdom
 • Building comprehensive partnerships and alliances, University of Klagenfurt, Austria

12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 How to improve STEM CPD in Europe 
2nd part − What features should be developed in STEM CPD programmes in the future?

15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 16.30 Feedback session 
16.30 – 17.00 Conclusions 

lamap

Koordinointi

Fondation La main à la pâte
43, rue de Rennes
75006 PARIS

 

Itävalta

austria

 

Suomi

finland

 

Ranska

france

 

Italia

italy

 

Yhdistynyt kuningaskunta

uk

 

LINKS-hanketta koordinoi Fondation La main à la pâte Ranskassa.

eras

 

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelma, Ranskan kansallisen Erasmus+-toimiston kautta.

Tämä verkkosivu edustaa vain julkaisijan näkemyksiä. Ranskan kansallinen Eramus+-toimisto ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän sivun sisällöstä.