Ilmasto.nyt (Climate.now) on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Se on luotu ensisijaisesti korkeakoulutasoisen 5 opintopisteen opintojakson järjestämiseksi tai itseopiskeltavaksi. Monialaisuutensa takia materiaali soveltuu hyödynnettäväksi eri aloilla, sekä muussa koulutuksessa esim. järjestöissä tai yrityksissä. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Ilmasto.nyt »

Climate.now »

Kielitieteen olympialaiset on lukiolaisille tarkoitettu kilpailu, joka tutustuttaa maailman kielelliseen monimuotoisuuteen. Kilpailutehtävien ratkaiseminen ei edellytä ennakkotietoja kielitieteestä tai tiettyjen kielten osaamista, vaan yleinen kiinnostus kieliin ja looginen päättelykyky riittävät. Olympialaiset on loistava mahdollisuus tutustua kielitieteeseen erityisesti niille lukiolaisille, jotka haluavat hakea yliopistoon opiskelemaan yleistä kielitiedettä tai muuta kieliainetta, mutta yhtä lailla kilpailu on tarkoitettu kaikille muillekin kielistä kiinnostuneille.

Kielitieteen olympialaiset järjestetään kevätlukukaudella.

Kielitieteen olympialaiset »

Naturvetenskaper Nu on monitieteellinen kurssi luonnontieteiden nykytutkimuksesta. Kurssin kielenä on ruotsi ja kurssilla pääsee tutustumaan niin kemian kuin datatieteen ajankohtaisimpiin aiheisiin.

Lisätietoja Naturventenskaper Nu -kurssin sivulta >>

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikialla -kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. 

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Kurssi sopii aivan kaikille, esimerkiksi lukiolaiselle, opettajille ym.

Matematiikkaa kaikkialla -verkkokurssi

During the course (5 ECTS) you will learn:

 • what the great challenges of sustainability are and how they are related
 • how to lead change in complex systems, for example by utilising circular economy
 • what skills, knowledge and attitudes a professional change-maker needs
 • how to make and collaborate on a concrete sustainability project plan

Leadership for sustainable change -course's website»

 

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa?

Kemia tieteenä ja yhteiskunnassa -verkkokurssi on suunnattu lukiolaisille, mutta se on avoin myös kaikille muille kiinnostuneille. Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta, ja opiskelija voi suorittaa sen joko kokonaan tai osittain (1 op tai 2 op). Kurssista saa kurssitodistuksen. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Kurssin lisätiedot, opetuksen ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet löydät kurssisivuilta:

Kurssin tavoitteet:

 • Kurssi tuo esille kiehtovaa kemiaa ja sen mahdollisuuksia. 
 • Kurssilla osoitetaan, miten kemia kytkeytyy muihin luonnontieteisiin ja jokaisen arkeen 
 • Kurssilla tutustutaan esimerkkien avulla kemian tutkijan ja muiden kemian asiantuntijoiden työhön, sen arkeen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa   
 • Kurssi tutustuttaa kemian erilaisiin opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin 

Kurssi koostuu lyhyistä tietoiskuista, asiantuntijahaastatteluista, videoista, artikkeleista ja niihin liittyvistä tehtävistä, jotka on toteutettu yhteistyössä kemian asiantuntijoiden kanssa. 

 Kurssilla on mahdollisuus kysyä ja keskustella.

Katso kurssin esittelyvideo tästä. 

Kurssin yhteistyötahot 

Helsingin yliopiston tiedekasvatus (osana LUMA-keskus Suomea), Helsingin yliopiston Kemian osasto, Kemianteollisuus ry, Suomalaisten Kemistien Seura ja Kemia-lehti.

Lisätietoa

Kurssin johtaja, luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto (maija.aksela@helsinki.fi) ja kurssiassistentti, Emmi Vuorio (emmi.vuorio@helsinki.fi).
 

Tähdet ja avaruus -verkkokurssilla opitaan suomalaiseesta avaruuden tutkimuksesta sekä tähtitieteen tarjoamista uramahdollisuuksista. Kurssille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kurssi koostuu kahdesta yhden opintopisteen kokonaisuudesta: Ensimmäisessä osassa käsitellään yleisesti avaruuden tutkimusta Suomessa ja toisessa osiossa syvennytään tarkemmin eri avaruuden kohteisiin, kuten planeettoihin ja tähtiin. Suomalaiset asiantuntijat eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista kertovat kurssilla omasta tutkimuksestaan.

Kaikki kurssin käyneet saavat kurssitodistuksen, jota voi hyödyntää omissa opinnoissaan. Opettaja voi käyttää kurssia myös osittain monilla lukion kursseilla. Korvaavuuksista tulee sopia opettajan kanssa.

Lisätietoa, tulevan opetuksen ja ilmoittautumisohjeet löydät kurssisivulta.

Kurssin järjestäjä on Helsingin yliopiston tiedekasvatus: LUMA Science Helsinki (osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa). Yhteistyötahot ovat Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, URSA, Heureka, Observatorio, Suomen Fyysikkoseura ja Suomalaisten Kemistien Seura. Kurssin kehitystä on rahoittanut Magnus Ehnrothin säätiö.

Kurssin vastuuhenkilöt: Professori Maija Aksela, tiedekasvatuksen kehittäjä Anu Penttilä ja tiedekasvatuksen ohjaaja Joonatan Kölhi. Yhteydenotot osoitteeseen: joonatan.kolhi@helsinki.fi

Kurssin ohjausryhmä:

 • Prof. Maija Aksela (puheenjohtaja), LUMA-keskus Suomen johtaja ja Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan LUMA Science Helsingin -ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Projektipäällikkö Oona Kiviluoto, sihteeri, HY tiedekasvatus, LUMA Science Helsinki
 • Prof. Emilia Kilpua, Helsingin yliopisto & Fyysikkoseura (puheenjohtaja)
 • Dosentti Thomas Hackman, Helsingin yliopisto
 • Prof. Markku Poutanen, URSAn hallituksen puheenjohtaja  (varajäsen: Markku Sarimaa)
 • Ohjelmatuotantopäällikkö Jutta Kujasalo, Heureka  (varajäsen: Heidi Koukia)
 • Päällikkö Päivi Harjunpää, Helsingin observatorio  (varajäsen: Paula Kyyrö)
 • Tiedetoimittaja Jari Mäkinen, Kupla Productions Oy
 • Toiminnanjohtaja Sanna Mikkola, Suomalaisten Kemistien Seura

Kaikille avoimet verkkokurssit (massive open online course, MOOC) ovat verkko-oppimista parhaimmillaan. Helsingin yliopisto tarjoaa korkeatasoisia ohjelmointikursseja, joista voit valita parhaat päältä oman kiinnostuksesi ja aiempien taitojesi pohjalta.

Nimensä mukaisesti kaikki kurssit ovat avoimia, ilmaisia ja verkkopohjaisia: sinun ei tarvitse huolehtia kurssimaksuista tai koulumatkoista, vaan voit opiskella silloin kuin sinulle sopii, missä ikinä oletkin.

Helsingin yliopiston ohjelmointi-MOOCit ovat laadullisesti huipputasoa. Ne eivät ole markkinointi- ja PR-mielessä tehtyjä yliopistokurssien karsittuja versioita, vaan vastaavat yliopistojen pääaineopiskelijoiden suorittamia kursseja.

Selaa kursseja osoitteessa MOOC.fi »

Jokainen sukupolvi ansaitsee puhtaan ja terveen planeetan, johon rakentaa tulevaisuutensa. Mutta onko se tarjolla tämän päivän nuorille? Ilmastonmuutos, merien happamoituminen ja monimuotoisuuden tuhoaminen vaarantavat elämän ehtoja ja jopa ravinnon tuotantoa. Ympäristötaloustieteen kurssi (3 op) johdattaa uudenlaiseen tietoon: lukion biologian, maantieteen ja yhteiskuntaopin tiedot täydentyvät ja jäsentyvät uudeksi ajatteluksi, ympäristöpolitiikan teoriaksi. Kurssilla teoriaa sovelletaan ilmastonmuutoksen hillintään, Itämeren suojeluun, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja taloudelliseen kasvun ympäristöllisten edellytyksiin.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssin ensimmäinen osa

Ympäristötaloustieteen johdantokurssin toinen osa

Tiedekasvatus-verkkokurssi (2 opintopistettä) antaa valmiudet toiminnallisten tiedeaktiviteettien ohjaamiseen. Kurssilla opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan innostavia tiedeaktiviteetteja lapsille ja nuorille. Kurssilainen voi syventyä suunnittelemaan oman kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi tiedekerhon tai tiedeleirin. Kurssi sisältää runsaasti valmiita tiedekasvatusmateriaaleja ideoinnin tueksi.

Kurssi suoritetaan verkossa itsenäisesti ja vapaassa aikataulussa erilaisten keskustelutehtävien, vertaispalautteen, monivalintatehtävien sekä oman oppimisen reflektointien avulla. 

Tiedekasvatus-kurssi

Vad är samhällsvetenskaper, vilka sorters frågor är relevanta just nu, och hur forskar man i dessa frågor?

En möjlighet att bekanta sig med högskolestuder i samhällsvetenskaper på ett nytt och annorlunda sätt. Nätkurs må 22.3.2021–må 10.5.2021

Läs mer på sidor.

Anmäl dig senast 21.3.2021 via Öppna universitet.