Ilmasto.nyt (Climate.now) on monialainen kokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Se on luotu ensisijaisesti korkeakoulutasoisen 5 opintopisteen opintojakson järjestämiseksi tai itseopiskeltavaksi. Monialaisuutensa takia materiaali soveltuu hyödynnettäväksi eri aloilla, sekä muussa koulutuksessa esim. järjestöissä tai yrityksissä. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Ilmasto.nyt »

Climate.now »

Kielitieteen olympialaiset on lukiolaisille tarkoitettu kilpailu, joka tutustuttaa maailman kielelliseen monimuotoisuuteen. Kilpailutehtävien ratkaiseminen ei edellytä ennakkotietoja kielitieteestä tai tiettyjen kielten osaamista, vaan yleinen kiinnostus kieliin ja looginen päättelykyky riittävät. Olympialaiset on loistava mahdollisuus tutustua kielitieteeseen erityisesti niille lukiolaisille, jotka haluavat hakea yliopistoon opiskelemaan yleistä kielitiedettä tai muuta kieliainetta, mutta yhtä lailla kilpailu on tarkoitettu kaikille muillekin kielistä kiinnostuneille.

Kielitieteen olympialaiset järjestetään kevätlukukaudella.

Kielitieteen olympialaiset »

Naturvetenskaper Nu är en mångvetenskaplig kurs i moderna naturvetenskaper. Kursen går av stapeln på svenska och i denna kurs lär du dig det aktuellaste av det aktuella i såväl kemi som data.

Naturvetenskaper Nu on monitieteellinen kurssi luonnontieteiden nykytutkimuksesta. Kurssin kielenä on ruotsi ja kurssilla pääsee tutustumaan niin kemian kuin datatieteen ajankohtaisimpiin aiheisiin.

Lisätietoja kurssin sivulta >>

Miten valokuvien käsittelyssä hyödynnetään matematiikkaa? Miten kryptografia on vaikuttanut sodankäyntiin kautta historian? Millaista on pelata ristinollaa munkkirinkilän muotoisella pinnalla? Näihin, sekä moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Matematiikkaa kaikialla -kurssilla. Kurssin tavoitteena on, että suorittajalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista. 

Kurssi koostuu erilaisista aiheista, jotka sisältävät videoita, minitestejä ja tehtäviä. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 op mutta kurssista on myös mahdollista suorittaa pienempiä osia esimerkiksi vain 1 op verran.

Kurssi sopii aivan kaikille, esimerkiksi lukiolaiselle, opettajille ym.

Matematiikkaa kaikkialla »

During the course (5 ECTS) you will learn:

  • what the great challenges of sustainability are and how they are related
  • how to lead change in complex systems, for example by utilising circular economy
  • what skills, knowledge and attitudes a professional change-maker needs
  • how to make and collaborate on a concrete sustainability project plan

Leadership for sustainable change »

 

Mitä kemia on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia kysymyksiä siinä tutkitaan ja ratkaistaan? Miten kemian osaamisella voi osallistua globaalien kysymysten ratkaisemiseen? Minkälaisia opiskelu -ja uramahdollisuuksia kemia tarjoaa?

Kurssin kohderyhmänä on lukiolaiset ja muut kiinnostuneet nuoret, opettajat, tulevat opettajat, huoltajat tai muut kiinnostuneet.

llmoittautuminen kurssille milloin vain lomakkeella.
 

Kaikille avoimet verkkokurssit (massive open online course, MOOC) ovat verkko-oppimista parhaimmillaan. Helsingin yliopisto tarjoaa korkeatasoisia ohjelmointikursseja, joista voit valita parhaat päältä oman kiinnostuksesi ja aiempien taitojesi pohjalta.

Nimensä mukaisesti kaikki kurssit ovat avoimia, ilmaisia ja verkkopohjaisia: sinun ei tarvitse huolehtia kurssimaksuista tai koulumatkoista, vaan voit opiskella silloin kuin sinulle sopii, missä ikinä oletkin.

Helsingin yliopiston ohjelmointi-MOOCit ovat laadullisesti huipputasoa. Ne eivät ole markkinointi- ja PR-mielessä tehtyjä yliopistokurssien karsittuja versioita, vaan vastaavat yliopistojen pääaineopiskelijoiden suorittamia kursseja.

MOOC.fi »

Jokainen sukupolvi ansaitsee puhtaan ja terveen planeetan, johon rakentaa tulevaisuutensa. Mutta onko se tarjolla tämän päivän nuorille? Ilmastonmuutos, merien happamoituminen ja monimuotoisuuden tuhoaminen vaarantavat elämän ehtoja ja jopa ravinnon tuotantoa. Ympäristötaloustieteen kurssi (3 op) johdattaa uudenlaiseen tietoon: lukion biologian, maantieteen ja yhteiskuntaopin tiedot täydentyvät ja jäsentyvät uudeksi ajatteluksi, ympäristöpolitiikan teoriaksi. Kurssilla teoriaa sovelletaan ilmastonmuutoksen hillintään, Itämeren suojeluun, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja taloudelliseen kasvun ympäristöllisten edellytyksiin.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi »

Tiedekasvatus-verkkokurssi (2 opintopistettä) antaa valmiudet toiminnallisten tiedeaktiviteettien ohjaamiseen. Kurssilla opitaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan innostavia tiedeaktiviteetteja lapsille ja nuorille. Kurssilainen voi syventyä suunnittelemaan oman kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi tiedekerhon tai tiedeleirin. Kurssi sisältää runsaasti valmiita tiedekasvatusmateriaaleja ideoinnin tueksi.

Kurssi suoritetaan verkossa itsenäisesti ja vapaassa aikataulussa erilaisten keskustelutehtävien, vertaispalautteen, monivalintatehtävien sekä oman oppimisen reflektointien avulla. 

Tiedekasvatus-kurssi Helsingin yliopiston MOOC-alustalla  >>

Vad är samhällsvetenskaper, vilka sorters frågor är relevanta just nu, och hur forskar man i dessa frågor?

En möjlighet att bekanta sig med högskolestuder i samhällsvetenskaper på ett nytt och annorlunda sätt. Nätkurs må 22.3.2021–må 10.5.2021

Läs mer på sidor.

Anmäl dig senast 21.3.2021 via Öppna universitet.