Kemianluokka Gadolinin kevään 2021 kokeelliset työt

Kemianluokka Gadolinin toiminnan yksi keskeisimmistä tavoitteista lasten ja nuorten tiedeinnostamisen ohella on kemian opetuksen tutkimus. Tutkimuksessa keskitytään uusien pedagogisten innovaatioiden ja työohjeiden tieteelliseen kehittämiseen. 

Kaikki opintokäynneille valittavissa olevat työt liittyvät kestävään kehitykseen, kestävään kemiaan ja kiertotalouteen. Työt on jaoteltu kahden alateeman alle: 

  1. Materiaalit
  2. Hyvinvointi ja terveys

Vuonna 2021 opintokäyntejä tarjotaan Gadolinin toimintasuunnitelman mukaisesti kohderyhmille, jotka ovat:

  • esikoulu
  • 4. luokka
  • 8. luokka
  • toinen aste

Toiminnallisten opintokäyntien ohjelman voi valita erilaisista teemakokonaisuuksista, joihin voi kuulua kokeellisia töitä eri ikäryhmille sovellettuna, virittäviä ja kokoavia tehtäväkokonaisuuksia, molekyylimallinnusta, tutkijan tai asiantuntijan haastatteluja, kampus- ja laboratorioesittelyjä sekä opiskelijoiden haastatteluja. Kaikki kevään 2021 opintokäynnit pidetään etäopintokäynteinä videoyhteyden välityksellä.

Alla olevassa taulukossa on linkit tällä hetkellä valittavissa olevien kokeellisten töiden työohjeisiin. Kaikki tarjottavat kokonaisuudet ovat tällä hetkellä kehitystyön alla, joten kokonaisuudet tulevat muuttumaan tämän vuoden aikana. Uusia töitä tulee tarjolle kehitystyön edetessä. 

Huom! Vain osa kokeellisista töistä on mahdollista toteuttaa konkreettisesti koulussa. Osa töistä voidaan tarjota vain ohjaajan suorittamana demona. Mikäli haluat valita kokeellisen työn, jota oppilaat tekevät luokassa, tarkista, että koulultasi löytyy tarvittavat reagenssit ja välineet työn suorittamiseen. Työssä tarvittavat välineet ja reagenssit löydät talukukossa olevien linkkien takaa avautuvista työohjeista. 

Tutustu myös Gadolinin etäopintokäyntien yleisohjeistukseen.

Taulukon töistä valittavissa olevat työt on merkitty sinisellä ja ne toimivat linkkinä työhjeeseen. 

AIHEKOKONAISUUS TYÖ TEEMA AVAINSANAT KESTO LUOKKA-ASTE
Energia Akkukemia (tulossa)  Materiaalit - - -
Hygienia Fosforipitoisuus pesuaineissa (tulossa)  Terveys ja hyvinvointi - - -
Ilma

Hiilidioksidin happamuus (demo)

Materiaalit pH - Olomuodot - Ilmakehä -  Happamoituminen - Indikaattorit 10 min

esikoulu, 4.luokka, 8.luokka, toinen aste

Nestetyppidemot (demo) Materiaalit Olomuodot - Ilmakehä - Lämpölaajeneminen

15 min

esikoulu, 4.luokka, 8.luokka, toinen aste
(tulossa lisää) - - -  
Kosmetiikka

Lumoava limoneeni

Terveys ja hyvinvointi Orgaaninen kemia - Isomeria - Tislaus 45 - 120 min  8. luokka, toinen aste
Vau mikä voide! Terveys ja hyvinvointi Faasit - Olomuodot - Öljyt - Vahat - Pakkausmerkinnät - Kuluttajatietous 30 - 45 min  8. luokka, toinen aste
Huisin hienot hiukset (tulossa) Terveys ja hyvinvointi pH - Tensidit - Aminohapot - Orgaaninen kemia - Pakkausmerkinnät - Kuluttajatietous - -
Luonnonvarat ja kestävyys

Vihreä tehdas 

Terveys ja hyvinvointi Ympäristö - Saasteet - Kemiallinen reaktio - Neutraloituminen - Teollisuus 45 min 8. luokka, toinen aste
Öljyonnettomuus Materiaalit Öljy - Vesi - Ympäristö 30 min

esikoulu, 4.luokka, 8.luokka

Ioniset liuottimet ja selluloosa (demo, tulossa)  Materiaalit Liuottimet - Teollisuus - Kemian sovellukset - Kuluttajatietous  30 min  -
Biodiesel (tulossa)  Materiaalit - - -
Lääkekemia Koronatestaustyö (demo, tulossa)  Materiaalit - - -
Muovit nyt ja tulevaisuudessa

 

Biomuovia mikrossa Materiaalit Muovit – Kierrätys – Ympäristö – Kestävä kemia – Polymeerit - Tärkkelys 30 min esikoulu, 4.luokka, 8.luokka
Biomuovia tärkkelyksestä Materiaalit Muovit - Kierrätys - Ympäristö - Kestävä kemia - Polymeerit - Tärkkelys 45-60 min 8.luokka, toinen aste
Nanomateriaalit Nanoteknologian kokeelliset työt (demo) Materiaalit Pinnoitteet - Teknologia - Kemian sovellukset 45-60 min 8.luokka, toinen aste
Ruoka Puolukan ja mustikan kemiaa (tulossa) Terveys ja hyvinvointi - - -
Estä ruokahävikki! (tulossa) Terveys ja hyvinvointi - - -
Taide

Kaunista kemiaa: sisältää työt Värikästä kemiaa ja Salakirjoitus

Terveys ja hyvinvointi Happamuus - Indikaattorit - Arkipäivän kemia 60 min esikoulu, 4.luokka, 8.luokka
Vesi (tulossa) - - - -

 

Valittavissa on myös Helsingin yliopiston, Kumpulan kampuksen ja Kemianluokka Gadolinin yleisesittely, jossa voidaan käydä läpi ylipisto-opiskelua ja/tai tutkijan työnkuvaa sekä erilaisia uramahdollisuuksia kemian alalta. 

Tulossa: Tutkijahaastatteluita

VirtuaaliGadolinin tavoitteena on edistää oivaltamisen ja onnistumisen iloa kemiasta ajasta, asuinpaikasta tai opiskelupaikasta riippumatta. VirtuaaliGadolinin verkkosivulle on koottu kemian tiedekasvatusta tukevia työohjeita, etäluentoja ja virtuaaliopintokäyntejä kotona ja kouluissa katsottavaksi ja tehtäväksi. Kaikki materiaalit ovat ilmaisia ja vapaasti käytettävissä.

Mikäli ette pysty toteuttamaan etäopintokäyntiä, suosittelemme tutustumaan VirtuaaliGadolinista löytyviin työohjeisiin.