Geopiste

Tervetuloa osallistumaan Geopisteen toimintaan!

LUMA-tiedeluokka Geopiste on ikkuna akateemiseen tutkimukseen ja toimii maantieteen kouluopetuksen tukena. Geopiste tuo yhteen maantieteen ja geologian uusimman tutkimuksen, ja tukee näin opettajien ja opettajaopiskelijoiden ammatillista osaamista. Yhteistyössä muiden LUMA-tiedeluokkien kanssa haluamme tukea oppimisen iloa tieteitä kohtaan ja tukea kasvatusta, joka johtaa kestävämpään yhteisen tulevaisuuteen.

Muiden LUMA-tiedeluokkien toimintaan voit tutustua täällä.

Koronavirustilanteen takia emme valitettavasti voi järjestää opintokäyntejä Kumpulassa. Kevään 2021 opintokäynnit järjestetään etänä. Ota yhteyttä jos on kysyttävää!

Uusi LOPS painottaa yhteyksiä ympäröivään maailmaan: osallistumista, vaikuttamista ja laaja-alaista osaamista. Monitahoisten globaalien kysymysten, kuten ilmastonmuutoksen tai konfliktien tarkastelu vaatii maantieteelle tyypillistä systeeminäkökulmaa. POPS 2014 toteaa, että ”Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta”. Geopiste tarjoaa opettajille keinoja näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimintamme on tiiviissä vuorovaikutuksessa osastomme ajankohtaisen tutkimuksen kanssa. Tätä kautta pystymme tarjoamaan kiinnostavia opetusresursseja maantieteen kouluopetuksen tueksi.

Geopisteen tavoite on innostaa oppilaita ja opiskelijoita maantieteen ja geotieteiden harrastamiseen ja opiskeluun. Tarjoamme esimerkiksi etäopintokäyntejä, kampusvierailuja ja kerhotoimintaa, joiden tarkoituksena on tuoda esiin näiden tieteenalojen monipuolisuus ja keskeinen rooli tämän päivän polttavien kysymysten ratkaisemisessa.

Ihmetellään maailmaa yhdessä!

Etäopintokäynnit

LUMA-tiedeluokka Geopisteen järjestämien opintokäyntien tavoitteena on lisätä oppilaiden innostusta maantiedettä ja geotieteitä kohtaan, lisätä maantieteellistä ymmärrystä ja ajattelua, kertoa maantieteen opiskelumahdollisuuksista ja tutustuttaa uusimpiin tutkimusmenetelmiin. 

Toteutamme keväällä 2021 etäopintokäyntejä etäyhteyden avulla. Ensisijainen kohderyhmä on lukiolaiset, tulevaisuudessa tulemme myös tarjoamaan ohjelmaa 7-9 luokkalaisille.

Geopiste-opintokäynnin varaaminen

Tutustu ensin varausohjeisiin LUMA-tiedeluokkien sivulla. Varaa sitten ajan opintokäynnille tiedeluokkien yhteisestä varauskalenterista. Tämän jälkeen yhteyshenkilö ottaa sinuun yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi. Geopisteen ohjaaja opastaa ja auttaa harjoitusten teossa etäyhteydellä koko ajan. Opintokäynnin jälkeen pyydämme vastaamaan palautekyselyyn. Saamamme palautteen avulla kehitämme toimintaamme.

Peruutukset tulee tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen opintokäyntiä. Mikäli muutoksia tulee lähempänä käyntiä, ota yhteyttä Geopisteen yhteyshenkilöön. Ota myös yhteyttä mikäli sinulla on mitään kysyttävää opintokäyntiä liittyen. 

Huom! Ennen varaamista lue nämä tiedeluokkien yhteiset käytännöt koronan aikana.

Opintokäynnin sisältö voidaan räätälöidä ryhmälle sopivaksi. Suosittelemme kolmevaiheista opintokäyntiä missä ensin opiskelijat saavat tutustua aiheeseen tutkijaesittelyn kautta, joko yhdessä luokassa tai kotitehtävänä. Sen jälkeen osallistutaan varsinaiseen opintokäyntiin, missä Geopisteen ohjaajat vetävät oppimisaktiviteetin, joka määräytyy opintokäynnin teemalla. Tämän lisäksi tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus tutustua maantieteeseen tieteenalana ja uravalintana, kurkistaa opiskelijoiden elämään ja osallistumaan virtuaalikierrokseen Kumpulan kampuksessa.

Opintokäynnin sisältö (valitse niin että varaamanne aika täyttyy)

  • Teemakohtainen oppimisaktiviteetti (75 min, sisältyy oletuksena)
  • Geotieteet ja maantiede tieteenaloina (15 min)
  • Opiskelijan elämää (15 min)
  • Virtuaalikierros Kumpulan yliopistokampuksella (10 min)
  • Aihekohtainen syvempi esittely (~10 min/video, sopii ennakkotehtäväksi)
  • Vinkit jatkotyöskentelyyn (työohje teemasta 75 min oppitunnille)
     

Maanjäristysten alueellisuus ja niiden vaikutukset

Valitsemalla maanjäristykset opintokäynnin teemaksi annat opiskelijoille mahdollisuuden tutustua tarkemmin siihen, miten maanjäristykset toimivat osana maasysteemiä. Harjoituksessa nostetaan esille, maanjäristysten esiintyvyyteen liittyvät tekijät sekä millainen suhde esim. episentrumin sijainnilla, hyposentrumin syvyydellä ja järistyksen voimakkuudella on maanjäristyksien vaikutuksiin.

Opintokäynti soveltuu erityisen hyvin muun opetuksen tueksi, kun GE2 kurssilla käsitellään kivikehää, tai kun halutaan tutustua geomedian mahdollisuuksiin kurssilla GE4. Opintokäynnin aikana opiskelija oppii tulkitsemaan ja esittämään luonnonmaantieteellistä tietoa paikkatieto-ohjelman avulla. Harjoituksessa pohditaan maanjäristyksien syitä ja seurauksia eri alueilla. Tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät hahmottamaan miten luonnonmaisemat muuttuvat maanjäristyksien myötä. Mitä esimerkiksi uutiskuvasta voidaan lukea? Harjoituksessa arvioidaan myös mitä vaikutusta maanjäristyksillä on elämään ja kuinka seurauksia mahdollisesti voidaan lieventää.

Harjoitustyö linkittyy vapaaehtoiseen jatkotyöskentelyyn, jossa tarkastellaan maanjäristyksiä uutisten kautta. Uutisten, kuvien ja videoiden avulla opiskelijoille avautuu vielä vahvemmin maanjäristysten tilallisia vaikutuksia sosiaalisesta, ympäristöllisestä sekä ekonomisesta näkökulmasta. Prosessi auttaa opiskelijoita ymmärtämään maasysteemin monimuotoisuutta ja sitä, kuinka maantieteellinen näkökulma auttaa yhdistämään eri tieteenaloja. Tehtävä auttaa myös opiskelijoita kehittämään heidän geomedia-lukutaitojaan.

Valmistautuminen opintokäyntiin

Harjoitukseen käytetään ArcGis Online –paikkatietopalvelua, jota opiskelijat käyttävät omilla tietokoneillaan selaimen kautta. Opintokäyntiä varten opiskelijoilla pitää olla oma tietokone käytettävissä. Jos opintokäynti tehdään luokkahuoneessa, on hyvä, jos opettaja pystyy jakamaan oma ruutuaan isolla näytöllä. Ennen opintokäyntiä pyydetään opettajaa jakamaan antamamme tunnuksia opiskelijoille. Muita ennakkovalmisteluja ei tarvita.

Kenelle opintokäynti on suunnattu

Opintokäynti on suunnattu lukiolaisille.

Maantieteen tiedekasvatuksen opetusmateriaaleja on koottu Geopisteen materiaalipankkiin. Harjoitusohjeiden avulla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan muun muassa paikkatietoanalyysin tekoa erilaisten ohjelmien, kuten GGIS, Open Street Map, Libre Office ja Paikkatietoikkuna avulla. Ohjeita päivitetään ja lisätään yliopiston maantieteen opetuksessa syntyvien kurssitöiden yhteydessä. 

Geopisteen kautta voit lainata varusteita opetuksen tueksi. Varusteet käytetään tiedekasvatustoiminnan lisäksi muuhunkin Geotieteiden ja maantieteen osaston toimintaan, esimerkiksi kenttäkursseissa.

Lue lisää varusteista ja varauskäytänteistä tästä.

 

Geopiste sijaitsee Helsingissä Kumpulan kampuksella Physicum-rakennuksessa (Gustaf Hällströmin katu 2).

Postiosoite: Geopiste, PL 64, 00014, Helsingin yliopisto

Lisätiedustelut ja kysymykset Geopisteen liittyen voi lähettää osoitteeseen geopiste[a]helsinki.fi

Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan myös meidän Facebook sivulla. Seuraa meitä siellä!