Etäopintokäynti Kemianluokka Gadoliniin

Etäopintokäynnit toteutetaan videoyhteyden välityksellä koulujen ja oppimisyhteisöjen omissa tiloissa ja heidän omia välineitään hyödyntäen. Opettaja vastaa kokeellisissa töissä tarvittavien välineiden ja reagenssien hankkimisesta, videoyhteyden toimimisesta sekä opetustilan valmistelusta etäopintokäyntiä varten hyvissä ajoin etukäteen. Opettaja vastaa myös työturvallisuuden toteutumisesta koko opintokäynnin ajan. 

Kemianluokka Gadolinin ohjaajat vastaavat kokeellisten töiden teoriasisältöjen sekä työvaiheiden läpikäymisestä sekä niissä opastamisesta videoyhteyden välityksellä. He jakavat opettajille myös mielellään huomioita ja ideoita liittyen valittujen kokeellisten töiden käytännön toteuttamiseen luokkahuoneessa.

Gadolin-ohjaajat ovat itse yhteydessä opettajaan etäopintokäynnin tarkemman sisällön ja niihin liittyvien yksityiskohtien sopimisen suhteen sähköpostitse tai puhelimitse. Opettaja voi suoraan ohjaajan kanssa sopia vierailun tarkemmasta aikataulutuksesta, keskustella työn käytännön toteutukseen liittyvistä huomioista sekä suunnitella yhdessä etäyhteyden käyttöön liittyvistä yksityiskohdista. 

 • Tutustu työohjeisiin ja työssä vaadittaviin välineisiin ja reagensseihin huolella ennen kuin päätät mitkä aktiviteetit etäopintokäynnillenne valitaan. Tiedot tällä hetkellä tarjolla olevista töistä löydät täältä. 
 • Opintokäynnin kesto määräytyy ohjelman mukaan. Listattujen aktiviteettien kestot ovat suuntaa antavia. Mikäli valitsette useamman aktiviteetin, etäopintokäynnin kesto on pitenee. Varaa opintokäynnin kestoon myös riittävästi aikaa siivoukselle! 

Ennen etäopintokäyntiä
 

 1. Valmistele etäyhteys luokkahuoneeseen ja testaa sen toimivuus. Varmista erityisesti äänten kuuluvuus sekä videoesityksen näkyvyys koko ryhmälle. Etäyhteyden sujuvaan toimimisen suhteen olisi hyvä huomioida seuraavat asiat: 

  -Internet-yhteys
  -Projektori / näyttö
  -Äänentoisto
  -Verkkokamera
  -Videoneuvottelualusta (esim. Zoom, Meet tai Teams)
  -Tarvittavat työvälineet (katso työohjeista tarkemmat kuvaukset)
   

 2. Tutustu valitsemasi aktiviteetin työohjeeseen ja testaa työ etukäteen.
 3. Käsittele ryhmäsi kanssa lyhyesti etäopintokäyntiä edeltävällä tunnilla valittuihin aktiviteetteihin liittyviä ennakkokysymyksiä tai anna ne kotitehtäviksi. 
 4. Varaa työssä tarvittavat välineet ja reagenssit jokaiselle työpisteelle.
 5. Varmista, että etäopintokäynnin aikana kaikki oppilaat ja opiskelijat ymmärtävät ohjaajan antamat ohjeet sekä toimivat niiden mukaan. Varmista myös, että työturvallisuuteen liittyvät huomiot toteutuvat opintokäynnin aikana. 
 6. Erityisjärjestelyissä, kuten etäkoulussa, sovi järjestelyistä erikseen ohjaajan kanssa.