BioPop

Opintokäynnin tavoite on tukea oppilaan ymmärrystä ja kiinnostusta biotieteitä kohtaan. Pyrimme vierailluillamme hyödyntämään tutkimuksellista oppimista, jossa keskeistä on saada oppilaat ajattelemaan ja oivaltamaan itse.

Järjestämme peruskoululaisille ja lukiolaisille mahdollisuuden tehdä kokeellisia tai tutkimuksellisia töitä Viikin kampuksella. Vierailulla voidaan perehtyä  esimerkiksi mikrobeihin, entsyymeihin sekä kasvien ja eläinten rakenteeseen. Keväisin ja syksyisin on mahdollista perehtyä Viikin arboretumin monipuoliseen luontoon. Aiheista kiinnostuneille lukiolaisryhmille on tarjolla mahdollisuus tehdä molekyylibiologian laboratoriotöitä. BioPop-tiedeluokan ohjaajina toimii ohjaajakoulutuksen saaneita biologian opiskelijoita.

BioPopin kokeellisin töihin ja aktiviteetteihin voit tutustua täällä. Osa materiaalin tuottamisesta on toteutettu Helsingin yliopiston Opettajien akatemian tuella.

Opintokäynnin yhteydessä voidaan pitää yleisesittely biotieteiden opiskelusta, jossa Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opintotarjontaa tuodaan esille kattavalla ja motivoivalla tavalla. Esityksessä kerrotaan alan opiskelusta, työllistymismahdollisuuksista sekä biotieteiden tutkimuksesta Viikissä. Jos vierailijat ovat kiinnostuneita jostakin tietystä aihepiiristä tai pääaineesta, pyrimme mukauttamaan tarjontaamme mahdollisimman hyvin ryhmän toiveita ja tavoitteita vastaavaksi. 

 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi BioPop ei tällä hetkellä vastaanota vierailijoita lähiopintokäynneille. Tämänhetkinen linjaus on voimassa 31.12. saakka. 

Opintokäyntien jatkumisesta vuonna 2021 tiedotetaan myöhemmin. 

Etäopintokäynnit

Alakoululaisille tarjoamme videomuotoisia toiminnallisia työpajoja, jotka löytyvät Pienten lasten tiedekasvatuksen sivuilta. Erityisesti biologian ja ympäristöopin sisältöihin sopii Ketun ja Pöllön tutkimuksia -videosarja, joka innostaa 4-8 -vuotiaita tarkkailemaan ympäröivää luontoa ja rohkaisee kokeilemaan itse. 

Yläkoulu- ja lukiolaisille tarjoamme virtuaalisia etäopintokäyntejä (syksyn vierailukausi 11.12.2020 saakka). Etäopintokäynnillä BioPopin ohjaaja esittelee Helsingin yliopistossa tapahtuvaa biologian opiskelua ja tutkimusta.

Opintokäynnit järjestetään Zoomin välityksellä. Vierailun edellytyksenä on, että luokassa on videotykki ja kaiuttimet tai muu järjestely, jolla opiskelijat voivat seurata videolähetystä. Varauduthan, että etäopintokäynnin järjestäminen saattaa vaatia opettajalta pieniä esivalmisteluja.

Ilmoitathan varauspyynnössäsi oppilaitoksen nimen, luokka-asteen tai lukiokurssin, ryhmmäkoon sekä toiveenne etäopintokäynnin ajankohdasta. Etäopintokäyntejä järjestetään arkipäivisin klo 9-16 välisinä aikoina. Pyydämme lähettämään virtuaalisen opintokäynnin varauspyynnön osoitteeseen biopop-keskus@helsinki.fi vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua vierailuaikaa.

Materiaalipankistamme löydät monia kokeellisia töitä, jotka soveltuvat kotona tai koulussa tehtäviksi.

Lähiopintokäynnit

1. Tutustu BioPop-tiedeluokan varauskalenteriin. Kalenteristamme löytyvät mahdolliset vapaat vierailuajat kuluvalle vuodelle. Kalenterista pääsee ainoastaan katsomaan vapaita vierailuaikoja. Vierailutoiveet pyydetään esittämään mielellään vähintään kuukautta ennen vierailua, jotta vierailulle ehditään järjestämään tilat ja ohjaajat. 

*Huom! Tiedeluokkavierailun järjestyminen riippuu kulloinkin käytössä olevista kurssisaleista ja opetuslaboratorioista . Tämän vuoksi kalenterissa vapaana näkyvä aika ei välttämättä ole jokaiselle opetusryhmälle mahdollinen. Opintokäynnin mahdollisuuteen vaikuttavat muun muassa saapuvan opetusryhmän koko sekä se, mitä ohjelmaa vierailulla tullaan tekemään. Jokaisen tiedeluokkavierailun aikataulu sovitaan erikseen – lähetä varauspyyntö, niin sovitaan vierailusta tarkemmin! Suuren kysynnän vuoksi emme kuitenkaan voi taata vierailun järjestymistä.

2. Lähetä varauspyyntö osoitteeseen biopop-keskus@helsinki.fi 

Ilmoita varauspyynössäsi seuraavat tiedot:

  • Oppilaitoksen nimi
  • Opetusryhmän luokka-aste tai lukiokurssi, johon vierailu liittyy.
  • Ryhmäkoko. Huom! Maksimiryhmäkoko tiedeluokkavierailulle on 20-30 henkilöä vierailun ohjelmasta riippuen. Tätä suuremmille ryhmille voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää peräkkäiset vierailut.
  • Opetusryhmää kiinnostava aihe. Haluatteko esittelyn biotieteiden opiskelusta Viikissä? Mikä kokeellinen työ teitä kiinnostaa? 
  • Sopivat ajankohdat. Kerro, mitkä päivämäärät ja kellonajat sopisivat teille. Opintokäyntiin on hyvä varata noin 1-3 h opintokäynnin sisällöstä riippuen.

Huom! Jos kalenterissamme on täyttä, voitte ottaa yhteyttä muihin Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen tiedeluokkiinAalto Yliopiston Junior Lab:iin tai Tiedekeskus Heurekaan, jotka myös järjestävät toiminnallisia opintokäyntejä eri koulutusasteiden opetusryhmille.

BioPop sijaitsee Helsingissä Viikin kampuksella Biokeskus-rakennuskokonaisuudessa (Viikinkaari 1 / 5 / 9).