Bioenergiat peliin

Syksyllä 2010 kemian opettajaksi opiskelevat Outi Haatainen, Tanja Ikonen, Katariina Grönberg, Jaakko Turkka ja Toni Rantaniitty suunnittelivat ympäristöpelin yläkouluikäisille. Pelin tarkoituksena on lisätä oppilaiden tietoisuutta tuoreista uusiutuvista energianlähteistä. 

GREENZONE:ssa pelaajat ovat tutkijoita, jotka on lähetetty Suomesta maailmalle tekemään raporttia uusiutuvista energialähteistä. Pelimekaniikka myötäilee kaikille tuttua Afrikan Tähteä ja se on siksi helppo oppia. Laudalla liikutaan keräämässä erilaisia uusiutuvia polttoaineita ja tapahtumahuutomerkkejä, joiden avulla lisätään tietoisuutta erilaisista tuoreista uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä tapahtumista. Lisäksi laudalle on ripoteltu erikoisruutuja, jotka kuvastavat joitain paikallista aiheeseen liittyvää asiaa esimerkiksi Nevadan suurta aurinkovoimalaa. Pelin sanoma kiteytyy lopetuksen yhteydessä laskettaviin fossiilisista polttoaineista saataviin sanktioihin ja vähäpäästöisistä vaihtoehdoista saataviin bonuksiin.

Peliä on testattu todellisessa luokkahuoneessa yläkoulussa Helsingissä. Tunti aloitettiin puhumalla uusiutuvista energialähteistä, joita oli oppilaiden kanssa lukukaudella aiemmin käyty läpi. Aiheen ajankohtaisuus tuotiin ilmi näyttämällä Helsingin Sanomien artikkeli Kiinan osuudesta kasvihuonepäästöjen tuottajana. Oppilaat jaettiin ryhmiin ja peli pelattiin ohjattuna kahteen kertaan läpi. Ohjaus pelin yhteydessä varmisti opetutuksellisen näkökulman toteutumisen pelin kuluessa. Pelinjohtaja pystyi vastailemaan heränneisiin kysymyksiin ja pitämään huolen, että tietosisällöt käytiin riittävällä huolellisuudella läpi. Oppilaiden kiinnostus varmistui saatuna positiivisena palautteena, joka suitsutti työssä uupuneiden ohjaajien mieliä.