Thinkfest 2019: Pyöreiden pöytien teemat

Yliopistolaiset, päättäjät ja muiden sidosryhmien edustajat keskustelevat Thinkfestillä tutkimustietoon nojaten ja luovat yhdessä uusia näkökulmia ja ratkaisuja. 

Thinkfestin 2019 pyöreissä pöydissä keskustellaan uusimpaan tutkimustietoon nojaten seuraavista teemoista: 
 

  1. Varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistaminen

  2. Terveyserojen merkitys kouluttautumiselle

  3. Koulujen ja koulutuksen käytännöt ja tasa-arvo

  4. Osaamiserot: saavatko kaikki yhtä hyvät perustiedot?

  5. Kaikkien osallisuus, inkluusio ja riittävät tuen käytännöt

  6. Oppivelvollisuus laajenee – miten saadaan kaikille nuorille sopiva koulutus

  7. Onko korkeakoulutus tasa-arvoista ja kaikkien saatavilla?

  8. Rakenteet, korkeakoulutuksen tasa-arvo ja osaamistason nosto

Palaa takaisin Thinkfestin pääsivulle