Yhteistyö

Tiedekunnan toiminnan laatu perustuu korkeatasoisiin, kansainvälisen tiedeyhteisön arvostamiin tutkimustuloksiin, tasokkaaseen tutkimukseen perustuvaan opetukseen ja yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten kirkkojen, koululaitoksen, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja talouselämän hyödyntämään asiantuntijuuteen. Tiedekunnan opettajat ja tutkijat toimivat kansallisissa ja kansainvälisissä yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä osallistuen myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kaikki teologisessa tiedekunnassa opiskelleet tai työskennelleet ovat Helsingin yliopiston alumneja. Alumnitoiminnan tavoitteena on edesauttaa vuoropuhelua alumnien, yliopiston opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä yhteiskunnan muiden tahojen kesken. Alumnit ovat myös tärkeä linkki yliopiston ja työelämän välillä, sillä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus on merkittävä osa oppimista.