Tohtoriksi teologisesta tiedekunnasta?

Tohtorikoulutus toteutetaan Helsingin yliopistossa tohtoriohjelmissa, joissa kaikille tohtorikoulutettaville tarjotaan ohjausta ja opetusta. Kukin tohtoriohjelma kuuluu johonkin Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Teologinen tiedekunta toimii vastuutiedekuntana teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmalle. Lisäksi teologisen alan tohtorintutkinnon voi suorittaa yhteensä neljässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tohtoriohjelmaan, mutta tutkinnon myöntää tiedekunta. Hakiessaan tohtoriohjelmaan hakija valitsee tavoitetutkinnon ja kotitiedekunnan aiemman opintotaustansa ja väitöskirjansa aiheen perusteella.

Teologisessa tiedekunnassa suoritettavia tavoitetutkintoja ovat teologian tohtori ja filosofian tohtori. Teologian tohtorin tutkintoa suorittamaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut suomalaisessa yliopistossa teologian maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut muun soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon kuin teologian maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon.

Teologisen alan tohtorin tutkinnon voi suorittaa teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelmassa sekä neljässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.

Tohtoriohjelman valinnasta on hyvä neuvotella etukäteen ohjaajan kanssa. Suurin osa teologisen tiedekunnan tohtorin tutkintoa suorittavista opiskelijoista valitsee tohtoriohjelmakseen teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelman.

Yliopisto myöntää tohtoriohjelmille resursseja muutamiin palkallisiin tohtorikoulutettavien paikkoihin, mutta suurimmaksi osaksi tohtoriohjelmissa opiskelee muista lähteistä rahoitusta saavia ja tohtorin tutkintoaan muun työn ohella suorittavia jatko-opiskelijoita.

Teologisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden on mahdollista kuulua johonkin seuraavista tohtoriohjelmista (suluissa tohtoriohjelman vastuutiedekunta):

Kaikki nämä tohtoriohjelmat ovat osa Humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkijakoulua.