Tohtorikoulutus

Teologinen tiedekunta kouluttaa tieteenalaansa syvällisesti perehtyneitä tohtoreita, joilla on monipuoliset valmiudet sekä tutkijan tehtäviin että haastaviin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri alueilla. Teologisesta tiedekunnasta valmistunut tohtori on itsenäinen ja kriittinen oman tutkimusalansa erityisasiantuntija, joka kykenee tuottamaan uutta tieteellistä tietoa, soveltamaan tutkimustuloksiaan ja viestimään niistä sekä tiedeyhteisölle että sen ulkopuolelle. Tohtorintutkinnon suorittaneella on kyky verkostoitua myös kansainvälisesti sekä taito suunnitella ja toteuttaa teologian ja uskonnon alaan kuuluvia projekteja ja hankkeita.